Yuka Yoshimura - piano, Pavel Zemen - piano and clarinet, 4.7.2013, Chamber Music Festival Český Krumlov

Yuka Yoshimura - piano, Pavel Zemen - piano and clarinet, 4.7.2013, Chamber Music Festival Český Krumlov


Photo by: Lubor Mrázek
.