Opening concert - Jiří Bárta (violoncello), Filharmonie Bohuslava Martinů, conductor: Leoš Svárovský, Castle Riding hall, International Music Festival Český Krumlov 18.9.2020

Opening concert - Jiří Bárta (violoncello), Filharmonie Bohuslava Martinů, conductor: Leoš Svárovský, Castle Riding hall, International Music Festival Český Krumlov 18.9.2020


Photo by: Libor Sváček
Source: Auviex s.r.o.
.