Jiří Bárta (violoncello), Terezie Fialová (piano), Castle Riding hall, International Music Festival Český Krumlov, 23.9.2020

Jiří Bárta (violoncello), Terezie Fialová (piano), Castle Riding hall, International Music Festival Český Krumlov, 23.9.2020


Photo by: Libor Sváček
Source: Auviex s.r.o.
.