Famous Baroque Arias - Michaela Šrůmová (soprano), Marta Infante (mezzosoprano), Roman Hoza (baritone), Musica Florea, conductor Marek Štryncl, Baroque Theatre, International Music Festival Český Krumlov 1.10.2020

Famous Baroque Arias - Michaela Šrůmová (soprano), Marta Infante (mezzosoprano), Roman Hoza (baritone), Musica Florea, conductor Marek Štryncl, Baroque Theatre, International Music Festival Český Krumlov 1.10.2020


Photo by: Libor Sváček
Source: Auviex s.r.o.
.