24.07.2009 - Antonín Dvořák: Rusalka - 1st premiere, International Music Festival Český Krumlov

24.07.2009 - Antonín Dvořák: Rusalka - 1st premiere, International Music Festival Český Krumlov


Photo by: Libor Sváček
Source: Auviex s.r.o.
.