Kruchta sklenutá na dva sloupy, vlevo kamenné schodiště, foto: Jiří Bláha

Kruchta sklenutá na dva sloupy, vlevo kamenné schodiště, foto: Jiří Bláha


.