Živý Betlém, foto: Lubor Mrázek

Živý Betlém, foto: Lubor Mrázek


.