1367b, Otáčivé hlediště Český Krumlov, archiv OIS

1367b, Otáčivé hlediště Český Krumlov, archiv OIS


.