Hasičský záchranný sbor v Českém Krumlově během povodní v roce 2002

Hasičský záchranný sbor v Českém Krumlově během povodní v roce 2002


.