Kulturní zařízení

Rozšířené hledání >

Agentura českého keramického designu

Agentura českého keramického designu

Příkrá 246, Český Krumlov, 381 01 | +420 380 715 753 | paral@virtual-gallery.cz

Václavské sklepy - Mezinárodní galerie keramické tvorby Celý půdorys IV. nádvoří zámku kopírují rozsáhlé třípodlažní podzemní prostory, Václavské sklepy. Svůj název dostaly podle pověsti o králi Václavovi IV., který byl v jednom ze sklepů vězněn. V historických prostorách jsou každoročně pořádány mezinárodní výstavy keramické tvorby. Galerie české kultury Galerie na II. nádvoří zámku v objektu bývalé Máselnice představuje formou autorských výstav tvorbu předních osobností české výtvarné kultury všech uměleckých oborů (sochařství, malířství, sklo, grafika, tapisérie aj.). International Art Studio Zahlédnout světoznámého i začínajícího umělce můžete v keramickém ateliéru v samotném historickém centru Českého Krumlova, který nabízí možnost tvůrčích pobytů výtvarným umělcům z celého světa či pořádání mezinárodních sympozií.

Art galerie Marina Salomatova

Art galerie Marina Salomatova

Panská 16, Český Krumlov, 381 01 | +420 723 662 114 | artgalerie@ckrumlov.cz

Pro všechny z Vás jsme připravili kurzy malování! U nás si osvojíte základní malířské techniky. Budete umět malovat portréty, krajiny, zátiší, ..... prostě vše, co Vás napadne.

Dům fotografie

Dům fotografie

Šatlavská č.p. 141, Český Krumlov, 381 01 | +420 380 712 206 | info@waxmuseumprague.cz

Výstavní prostory pro fotografickou a výtvarnou tvorbu. Součástí galerie je rovněž bohatá nabídka odborné literatury o fotografii a dalších publikací s fotografií souvisejících.

Egon Schiele Art Centrum

Egon Schiele Art Centrum

Široká 71, Český Krumlov, 381 01 | +420 380 704 011 | office@schieleartcentrum.cz

Kulturní dominantou města je Egon Schiele Art Centrum věnované rakouskému výtvarníkovi, který v Českém Krumlově strávil své tvůrčí období a místní prostředí mu bylo vděčnou inspirací a múzou. Egon Schiele Art Centrum vystavuje na ploše více jak 4 000 m² uměleckou tvorbu zejména klasického umění 20. století a celé řady světových i domácích současných umělců. Galerie rovněž celoročně nabízí deset ateliérů a apartmánů pro umělce z celého světa.

Fotogalerie v Městském divadle

Fotogalerie v Městském divadle

Horní Brána 2, Český Krumlov, 381 01 | info@fotoklubck.cz

Posláním galerie je prezentovat především výtvarnou fotografii.

Galerie ARS21

Galerie ARS21

Latrán 149, Český Krumlov, 381 01
Telefon: +420 603 388 150
E-mail: galeriears21@seznam.cz
Galerie Doxa

Galerie Doxa

Zámek 232, Český Krumlov, 381 01 | +420 774 853 227 | info@doxa.cz

Galerie na I. zámeckém nádvoří prezentuje originální a osobitá díla současného výtvarného umění, uměleckého a historického skla i uměleckého šperku.

Galerie Metal Design

Galerie Metal Design

Dolní Třebonín 1, Dolní Třebonín, 382 01
Telefon: +420 380 743 608
E-mail: jan.odvarka@metal-design.cz
Museum historických motocyklů

Museum historických motocyklů

Široká 80, Český Krumlov, 381 01 | +420 736 634 460 | info@krumlovskymlyn.cz

V muzeu jsou vystaveny exponáty motocyklů značek Jawa, ČZ, BMW, NSU, Harley Davidson a jiné.

Regionální muzeum v Českém Krumlově

Regionální muzeum v Českém Krumlově

Horní 152, Český Krumlov, 381 01 | +420 380 711 674 | info@muzeumck.cz

Bohaté archeologické, umělecké, řemeslné, etnografické a umělecko-průmyslové sbírky dokumentují historii města. Gotické plastiky, národopisné exponáty nebo interiér barokní jezuitské lékárny a rovněž unikátní keramický model města představující historické centrum města kolem roku 1800 v měřítku 1:200, jsou jen malou částí expozice muzea, které spravuje takřka 34 tisíc sbírkových předmětů.

Synagoga Český Krumlov

Synagoga Český Krumlov

Za Soudem 282, Český Krumlov, 381 01 | +420 601 590 213 | synagogue@ckrumlov.cz

Místní synagoga je jedna z mála staveb tohoto typu, která přečkala období světových válek i totalitního režimu bez větší úhony. Je vnímána jako fenomén sloužící k porozumění historie prostředí. V nově zrekonstruovaném objektu židovského svatostánku se budou konat výstavy mapující historii a pohnuté osudy českokrumlovské židovské obce a další kulturní a společenské akce.Projekt byl realizován s finanční účastí Jihočeského kraje