Památky

Rozšířené hledání >

Český Krumlov na seznamu UNESCO

Český Krumlov na seznamu UNESCO

náměstí Svornosti, Český Krumlov, 381 01 | +420 380 704 622

Český Krumlov je mimořádným architektonickým skvostem, jehož význam potvrzuje zápis města na listinu světového kulturního dědictví UNESCO v roce 1992.

Státní hrad a zámek Český Krumlov

Státní hrad a zámek Český Krumlov

Zámek 59, Český Krumlov, 381 01 | +420 380 704 711 | +420 380 704 721 | ceskykrumlov@budejovice.npu.cz

Druhý největší hradní a zámecký komplex v České republice patří k nejvýznamnějším památkám ve střední Evropě. Zámecká věž s celým areálem tvoří jednu z dominant města. Původně gotický hrad ze 13. stol. byl rozšířen ve 14. stol. a v 16. stol. renesančně přestavěn. V 17. a 18. stol. byly provedeny barokní a rokokové úpravy. Kromě zámeckých interiérů, k jejichž zhlédnutí máte na výběr ze dvou prohlídkových tras, se Vám nabízí široké spektrum historických lahůdek v podobě zámecké věže, která je symbolem bohaté historie a výtvarné krásy Českého Krumlova, zámecké barokní zahrady ze 17. století nebo barokního divadla, které na zámku v Českém Krumlově reprezentuje vyspělou barokní scénu. Jedná se o jedno z nejzachovalejších barokních divadel na světě. Na prvním zámeckém nádvoří se nachází zámecké lapidárium, v němž jsou vystaveny originály barokních soch ze zámeckého areálu. Od doby panování posledních Rožmberků jsou na zámku chováni medvědi. Nad příkopem, kde přebývají, se rády zastavují nejen děti.

Státní hrad Rožmberk nad Vltavou

Státní hrad Rožmberk nad Vltavou

Rožmberk nad Vltavou, Rožmberk nad Vltavou, 382 18 | +420 380 749 838 | rozmberk@budejovice.npu.cz

Hrad nad řekou Vltavou je označován za kolébku Rožmberků. Jeho návštěva se promění v opravdový zážitek. Prohlídky hradních komnat, noční prohlídky se scénickými představeními Bílé paní, návštěva katovny či prohlídky určené pro děti zaujmou snad všechny návštěvníky. Hrad Rožmberk byl postaven na obchodní stezce vedoucí z Čech vyšebrodským průsmykem do bohatého horního Podunají již ve 13. století. Svou konečnou podobu hrad získal až ve století 19., kdy byl v držení šlechtického rodu Buquoyů.

Státní zámek Hluboká

Státní zámek Hluboká

Bezručova 142, Hluboká nad Vltavou, 373 41 | +420 387 843 911 | hluboka@budejovice.npu.cz

Zámek Hluboká nad Vltavou je jedním z nejznámějších a nejzdobnějších českých zámků. Je považován za nejkrásnější obytné panské sídlo v Čechách.

Holašovice - Selské baroko UNESCO

Holašovice - Selské baroko UNESCO

Holašovice, Holašovice, 373 84 | +420 387 982 133 | obec.jankov@volny.cz

Holašovice jsou nejreprezentativnějším a nejzachovalejším příkladem této pozoruhodně vyspělé tradiční lidové stavební tvorby a jejich současná podoba dokumentuje, bez rušivých momentů vzhled typické jihočeské obce z doby kolem poloviny 19. století s výrazným geniem loci.

Museum Fotoateliér Seidel

Museum Fotoateliér Seidel

Linecká 272, Český Krumlov, 381 01 | +420 380 712 354 | info@seidel.cz

Vítejte v Museu Fotoateliér Seidel! V jedinečném místě, kde v 19. století vznikla tradice fotografie, v místě, kde se zastavil čas.

 

Atelier Egona Schile

Linecká 343, Český Krumlov, 381 01
Telefon: +42011111111
E-mail: info@ckrumlov.cz
Běleňská lípa

Běleňská lípa

Obecní úřad, Malšín, 382 73 | +420 380 749 725 | info@obecmalsin.cz

Zajímavý osud má lípa v Běleni nedaleko Malšína. Strom o obvodu dvanáct a půl metru byl údajně vysazen kolem roku 1200 a je označován za nejstarší lípu v jižních Čechách. Když v roce 1951 lípa po zasažení bleskem vyhořela, zdálo se, že je to její konec. Stalo se však něco neuvěřitelného: zatímco obec Běleň zanikla, lípa se vzpamatovala a žije dál.

Čertova stěna a Luč

Čertova stěna a Luč

Městský úřad, Vyšší Brod, 382 73 | +420 380 746 537 | starosta@vyssibrod.cz

Chráněné území leží po obou stranách toku řeky Vltavy na příkrých balvanitých svazích jejího kaňonovitého údolí. Strmou skálu plnou obrovských kamenů, nazývanou též kamenné moře, stvořil podle legendy sám ďábel.

Dívčí Kámen

Dívčí Kámen

Dívčí Kámen, Obec Holubov, p. Křemže, 382 03 | +420 721 130 531 | hrad@divcikamen.cz; zdenka.tuckova@divcikamen.cz

Dívčí kámen patří k malé hrstce hradů v českých zemích, jejichž zakládací listina se dochovala. V současné době patří Dívčí kámen svou délkou asi 210 m a šířkou 45 m k největším hradním zříceninám v Čechách.

Farní kostel svatého Bartoloměje ve Vyšším Brodě

Farní kostel svatého Bartoloměje ve Vyšším Brodě

Městský úřad, Vyšší Brod, 382 73 | +420 380 746 537 | starosta@vyssibrod.cz

Děkanský kostel svatého Bartoloměje - původně raně gotický, založen roku 1259, upraven v 16. století, přestavěn v 17. století.

Farní kostel svatého Filipa a Jakuba v Přední Výtoni

Farní kostel svatého Filipa a Jakuba v Přední Výtoni

Přední Výtoň 30, Vyšší Brod, 382 73 | +420 380 735 925 | info@prednivyton.cz

Původní kostel poustevníků řádu pavlánů, založený Janem a Petrem z Rožmberka, se stal farním kostelem až v roce 1785.

Farní kostel svatého Jiljí - Dolní Dvořiště

Farní kostel svatého Jiljí - Dolní Dvořiště

Obecní úřad, Dolní Dvořiště, 382 72 | +420 380 324 208 | obecdoldvor@iol.cz

Farní kostel svatého Jiljí - původně doložen roku 1279, dnešní založen kolem roku 1400. Hlavní období výstavby až v druhé polovině 15. století (dokončen roku 1507). Jedna z nejpozoruhodnějších památek jihočeské pozdní gotiky.

Farní kostel svatého Michaela v Horním Dvořišti

Farní kostel svatého Michaela v Horním Dvořišti

Horní Dvořiště 63, Horní Dvořiště, 382 93 | +420 380 746 795

Kostel svatého Michaela archanděla v Horním Dvořišti je poprvé připomínán již v roce 1252. Kostel byl založen Vokem z Rožmberka a jako farní se uvádí od roku 1384.

Farní kostel svatého Petra a Pavla - Kaplice

Farní kostel svatého Petra a Pavla - Kaplice

Náměstí 70, Kaplice, 382 41 | +420 380 303 100 | podatelna@mestokaplice.cz

Farní kostel svatého Petra a Pavla - první zmínka z roku 1257. Po požáru roku 1507 znovu postaven v pozdně gotickém slohu. Pseudogotické zařízení kostela.

Grafitový důl

Grafitový důl

Chvalšinská ul., Český Krumlov, 381 01 | +420 380 711 199 | +420 602 278 856 | grafitovydul@seznam.cz

Zajímá Vás Jak se těží grafit? Chcete poznat hornickou práci? Navštívíte-li Český Krumlov, můžete využít možnost, kterou Vám nabízí Grafitový důl a prohlédnout si atraktivní podzemí grafitového dolu.

Hrad a klášter Kuklov

Hrad a klášter Kuklov

Obecní úřad, Brloh, 382 06 | +420 380 745 126 | oubrloh@iol.cz

Původně zde byl královský hrad ze 14. století, který pobořil roku 1395 Jindřich z Rožmberka. Roku 1495 sem Petr IV. z Rožmberka povolal mnichy řádu sv. Františka z Pauly, aby zde založili paulánský klášter. Klášter s jednolodním kostelem sv. Ondřeje nebyl nikdy dokončen a kolem roku 1530 zcela opuštěn.

Hrad Velešín

Hrad Velešín

nám. J. V. Kamarýta 76, Velešín, 382 32 | +420 380 331 541 | +420 380 331 541 | mesto@velesin.cz

Do dnešní doby se z původní stavby dochovaly pouze zbytky opevnění a fragmenty půlválcové bašty a mohutné válcové věže, situované na úzkém skalnatém ostrohu nad řekou Malší.

Hrádek Louzek

Hrádek Louzek

Náměstí 70, Kaplice, 382 41 | +420 380 303 100 | podatelna@mestokaplice.cz

Hrad Louzek je zasazen jako říční slza do širokého ostrohu dravě tekoucí řeky Malše.

Hrádek Pořešín

Hrádek Pořešín

Náměstí 70, Kaplice, 382 41 | +420 380 303 100 | podatelna@mestokaplice.cz

Hrádek Pořešín je zajímavou raritou v jihočeské hradní architektuře 14. století.

Chráněná krajinná oblast Blanský les

Chráněná krajinná oblast Blanský les

Vyšný 59, Český Krumlov, 381 01 | +420 380 301 031 | blanles@nature.cz

Dobře zachovalý krajinný celek v širším předhůří Šumavy s vyváženým přírodním prostředím. Na rozsáhlých plochách jsou zde zachována přirozená lesní společenstva. Oblast Blanského lesa nabízí řadu atraktivních turistických i cykloturistických stezek. Překrásný výhled na vrcholky pohoří Šumavy a někdy i alpských velikánů se nabízí z nejstarší kamenné rozhledny v Čechách, na nejvyšším vrcholku Blanského lesa, hory Kleť. Proslulá kleťská hvězdárna nabízí pozorování nebeských těles.

Kaple a křížová cesta Studenec

Kaple a křížová cesta Studenec

Obecní úřad, Rožmberk nad Vltavou, 382 18 | +420 380 749 820 | ourozmberk@ck.ipex.cz

Lokalita Studenec u Rožmberka nad Vltavou je pojmenována podle pramene se "zázračnou vodou". Z roku 1679 je doložena listina, která uvádí, že v nově postavené kapli bylo povoleno sloužiti mše svaté a kaple dostala jméno svaté Anny.

Kaple na Křížové Hoře ve městě Český Krumlov

Kaple na Křížové Hoře ve městě Český Krumlov

Horní 156, Český Krumlov, 381 01 | +420 380 711 336

Osmiboká kaple Panny Marie Bolestné a sv. Kříže postavená roku 1710 je zaklenutá osmidílnou klenbou a pokrytá stanovou střechou korunovanou lucernou s makovicí a patriarším (dvojitým) křížem.

Kaple sv. Martina ve městě Český Krumlov

Kaple sv. Martina ve městě Český Krumlov

Latrán 37, Český Krumlov, 381 01 | 420220398108

Jednolodní stavba s obdélnou lodí, trojbokým presbytářem a osovou východní sakristií. Tříosé západní průčelí s okoseným nárožím vrcholí tabulovým štítem s volutami, ve zkosených nárožích niky.

Kaple sv. Voršily ve Křemži

Kaple sv. Voršily ve Křemži

Obecní úřad, Křemže, 382 03 | +420 380 741 126 | oukremze@mbox.terms.cz

Základní kámen ke kapli byl položen 19. června 1550. Její zakladatel Jan Častolar ji dal zasvětit sv. Voršile, patronce své dcery.

Kašna na náměstí v Českém Krumlově

Kašna na náměstí v Českém Krumlově

Náměstí Svornosti 1, Český Krumlov, 381 01 | +420 380 766 306 | podatelna@mu.ckrumlov.cz

Roku 1843 byl zjištěn zchátralý stav kašny, a proto bylo rozhodnuto, že bude zrušena a místo ní se zbuduje nová, u morového sloupu v horní části náměstí.

Kašny a napajedla ve městě Český Krumlov

Kašny a napajedla ve městě Český Krumlov

Náměstí Svornosti 1, Český Krumlov, 381 01 | +420 380 766 306 | podatelna@mu.ckrumlov.cz

Potřeba čisté vody vedla již od 15. století obyvatele Českého Krumlova k tomu, aby postupně budovali systém vodovodů, který by zásoboval město.

Klášter Vyšší Brod

Klášter Vyšší Brod

Klášter 137, Vyšší Brod, 382 73 | +420 380 746 674 | +420 724 184 145 | tours@vyssibrod.cz

Cisterciácký klášter byl založen roku 1259. Prohlídka zahrnuje návštěvu gotického kostela s jedinečnými znaky baroka, obrazovou galerii, galerii o cisterciáckém životě a barokní klášterní knihovnu obsahující 70.000 vzácných svazků.

Klášter Zlatá Koruna

Klášter Zlatá Koruna

Zlatá Koruna 1, Zlatá Koruna, 382 02 | +420 380 743 126 | zlatakoruna@budejovice.npu.cz

Bývalý cisterciácký klášter, který byl roku 1995 prohlášen národní kulturní památkou. V objektu je instalována stálá výstava "Písemnictví v jižních Čechách".

Koněspřežná dráha

Koněspřežná dráha

nám. J. V. Kamarýta 76, Velešín, 382 32 | +420 380 331 541 | mesto@velesin.cz

Hlavním důvodem pro stavbu železnice z Lince do Českých Budějovic byla přeprava soli z rakouské Solné komory do Čech.

Kostel archanděla Michaela - Křemže

Kostel archanděla Michaela - Křemže

Obecní úřad, Křemže, 382 03 | +420 380 741 126 | oukremze@mbox.terms.cz

Kostel archanděla Michaela - původní nejstarší část: románská sakristie, kde původní klenba už byla nahrazena novou, přiléhá k ní gotický presbytář ze 14. století. Na místě zbouraného Častolárova kostela z roku 1557 postaven ve slohu pseudogotickém v roce 1887 nový trojlodní kostel.

 

Kostel nanebevzetí Panny Marie - Rožmitál na Šumavě

Obecní úřad, Rožmitál na Šumavě, 382 92 | +420 380 327 134 | ourozmital@ka.gin.cz

První písemná zmínka v r. 1259, hlavní oltář z r. 1770, původně gotický se zachovalým presbytářem a zdivem věže. Ostatní části postaveny 1909 Františkem Schiffhalerem.

Kostel narození Panny Marie - Cetviny

Kostel narození Panny Marie - Cetviny

Obecní úřad, Dolní Dvořiště, 382 72 | +420 380 324 208 | cetviny@volny.cz

Cetviny - gotický kostel narození Panny Marie, poprvé zmiňován v roce 1384.

Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie - Černá v Pošumaví

Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie - Černá v Pošumaví

Obecní úřad, Černá v Pošumaví, 382 23 | +420 380 744 208 | obec@cernavposumavi.cz

Na místě dřevěné kaple z roku 1787 vystavěn v letech 1799 - 1800 kostel Neposkvrněného početí Panny Marie, v letech 1901 - 1904 upraven novorománsky a doplněna věž.

 

Kostel Srdce Ježíšova na Malšíně

| +420 380 711 336 | +420 731 402 336 | pichav@cmail.cz

Původně se tento kostel jmenoval kostel Svaté Markéty a v roce 1339 byl písemně připomínán jako filiální k rožmberskému farnímu kostelu s farářem „Nikolausem z Malšína“. Průřez žeber, patky i svorníky dnešní sakristie svědčí o tom, že to byla původně kaple o dvou čtvercových polích z druhé poloviny 13. století.

Kostel sv. Jiří - Blansko

Kostel sv. Jiří - Blansko

Náměstí 70, Kaplice, 382 41 | +420 380 303 100 | podatelna@mestokaplice.cz

První zmínka o kostele sv. Jiří je z roku 1359, v roce 1735 byl gotický kostel barokně přestavěn a upraven. Vedle kostela byla roku 1857 postavena rozlehlá fara a školní budova roku 1858.

Kostel sv. Jošta ve městě Český Krumlov

Kostel sv. Jošta ve městě Český Krumlov

Latrán 6, Český Krumlov, 381 01 | +420 380 711 175 | info@marionettemuseum.com

Na tomto místě stávala původně kaple nebo kostelík sv. Jošta, založený před rokem 1334 Petrem I. z Rožmberka, jenž byl součástí rožmberského panského špitálu (Latrán č. p. 13). Na tuto budovu upomínají dochované gotické konstrukce a detaily.

Kostel sv. Martina v Polné na Šumavě

Kostel sv. Martina v Polné na Šumavě

Boletice 3, Boletice u Českého Krumlova, 382 29 | +420 973 327 203 | uuvu.boletice@seznam.cz

Kostel sv. Martina v Polné na Šumavě - původní stavba z konce 13. století. Z této doby pochází presbytář, loď i věž kostela. Severní boční kaple používaná jako sakristie vznikla při opravě datované r. 1488, kdy byl kostel dokončen v pozdně gotickém slohu. K renesanční úpravě došlo v r. 1653, kdy byla přestavěna věž kostela.

Kostel sv. Máří Magdalény - Černice

Kostel sv. Máří Magdalény - Černice

Obecní úřad, Mojné, 382 32 | +420 380 743 778 | obec.mojne@worldonline.cz

Raně gotický kostel sv. Máří Magdalény byl goticky přestavěn v letech 1483-1491 a věž kostela byla upravena roku 1818.

Kostel sv. Mikuláše - Boletice

Kostel sv. Mikuláše - Boletice

Boletice 3, Boletice u Českého Krumlova, 382 29 | +420 973 327 203 | uuvu.boletice@seznam.cz

Kostel sv. Mikuláše - původně románský z 2. poloviny 12. století (obdélná loď, hranolová věž). Presbytář, sakristie a zastřešení věže na krakorcích pozdně gotické z konce 15. století, strop z roku 1892.

 

Kostel sv. Šimona a Judy - Brloh

Obecní úřad, Brloh, 382 06 | +420 380 745 126 | starosta@obecbrloh.cz

Kostel sv. Šimona a Judy, původně svaté Maří Magdalény, založený kolem roku 1340, barokní přestavba z let 1697 -1704 od G. Canevala. Vnitřní zařízení z 19. století.

Kostel sv. Víta ve městě Český Krumlov

Kostel sv. Víta ve městě Český Krumlov

Horní 156, Český Krumlov, 381 01 | +420 380 711 336 | farniuradck@seznam.cz

Architektonický skvost, jehož osmiboká novogotická věž se stala druhou dominantou Českého Krumlova. Kostel se příležitostně stává místem konání koncertů vážné hudby.

 

Kostel svaté Kateřiny - Hořice na Šumavě

Hořice na Šumavě 6, Hořice na Šumavě, 382 22 | +420 380 737 101 | info@horicenasumave.cz

Kostel svaté Kateřiny - původně raně gotický, založen ve 13. století, zcela přestavěn na přelomu 15. a 16. století.

 

Kostel svaté Markéty - Horní Planá

Městský úřad, Horní Planá, 382 26 | +420 380 724 410 | podatelna@horniplana.cz

Kostel svaté Markéty - první zmínka z roku 1374. Původně gotická stavba z druhé poloviny 13. století, přestavěn v letech 1694 - 1696 a roku 1708.

Kostel svaté Máří Magdalény ve Chvalšinách

Kostel svaté Máří Magdalény ve Chvalšinách

Chvalšiny, Chvalšiny, 382 08 | +420 380 739 149 | podatelna@chvalsiny.cz

Kostel svaté Máří Magdalény v pozdně gotickém slohu , postavený v letech 1487 - 1507 na místě staršího kostela. Významné dílo rožmberské pozdní gotiky.

 

Kostel svatého Bartoloměje - Frymburk

Náměstí 78, Frymburk, 382 79 | +420 380 735 114 | info@frymburk.info

Kostel svatého Bartoloměje založen před rokem 1277, přestavěn pozdně goticky kolem roku 1530, znovu v letech 1649-1652 a roku 1735. Věž zvýšena či nově postavena novogoticky roku 1870.

 

Kostel svatého Bartoloměje - Malonty

Obecní úřad, Malonty, 382 91 | +420 380 325 113 | podatelna@obecmalonty.cz

Kostel svatého Bartoloměje - původně gotická kaple svaté Kateřiny, založená v 1. polovině 14. století.

 

Kostel svatého Jakuba Většího - Světlík

Obecní úřad, Světlík, 382 16 | +420 380 737 162 | ousvetlik@seznam.cz

Kostel svatého Jakuba Většího - původně kolem poloviny 13. století, poškozen roku 1423, rozšířen 1663, úplně zromanizován v letech 1872 až 1874.

Kostel svatého Jana Křtitele v Zátoni

Kostel svatého Jana Křtitele v Zátoni

Obecní úřad, Větřní, 382 11 | +420 380 732 242 | starosta@obecvetrni.cz

Na mírném návrší dominuje vltavskému údolí pozdně gotický kostel, zřejmě jedna z nejstarších církevních staveb jižních Čech.

Kostel svatého Mikuláše -  Rožmberk nad Vltavou

Kostel svatého Mikuláše - Rožmberk nad Vltavou

Obecní úřad, Rožmberk nad Vltavou, 382 18 | +420 380 749 820 | OUrozmberk@ck.ipex.cz

První zmínka je z roku 1271. Pozdně gotická stavba z 2. poloviny 15. století na starších základech. Nachází se zde hrobka jednoho z majitelů hradu Karla Bonaventury Buquoye.

 

Kostel svatého Mikuláše - Soběnov

Soběnov 52, Kaplice, 382 41 | +420 380 323 221 | obec.sobenov@volny.cz

Původně gotický kostel je prvně připomínaný roku 1339. Pravděpodobně je straší, neboť na jednom ze zvonů je letopočet 1313.

Kostel svatého Vavřince - Přídolí

Kostel svatého Vavřince - Přídolí

Obení úřad, Přídolí, 381 01 | +420 380 734 129 | +420 724 188 842 | podatelna@pridoli.cz

Kostel svatého Vavřince - gotická stavba ze 14. století. Později přestavěn, roku 1870 regotizován.

Křížová cesta ve Frymburku

Křížová cesta ve Frymburku

Náměstí 78, Frymburk, 382 79 | +420 380 735 114 | info@frymburk.info

První a rozhodující podnět ke stavbě křížové cesty ve frymburské farnosti dal lipenský statkář Adalbert Donauer, který na počátku devadesátých let 19. století věnoval šest set zlatých "na žulovou křížovou cestu". Kaple byla slavnostně vysvěcena 13. října 1898.

Minoritský klášter ve městě Český Krumlov

Minoritský klášter ve městě Český Krumlov

Kaplická 439, Český Krumlov, 381 01 | +420 380 766 600

Výstavba kláštera začala po jeho založení přesně v polovině 14. století. Chrám Božího těla vznikl patrně již ve století čtrnáctém, ale ambit mnichů byl zřejmě dokončen až téměř po jednom a půl století od založení kláštera, koncem druhé poloviny 15. století.

Muckovské vápencové lomy

Muckovské vápencové lomy

Obecní úřad, Černá v Pošumaví, 382 23 | +420 380 744 208 | podatelna@cernavposumavi.cz

Izolovaný lesík s malými jámovými lomy 0,5 km západně od osady Muckov, 2,5 km východně od obce Černá v Pošumaví na nevýrazném pahorku, jímž probíhá několik metrů mocná vložka krystalického vápence a dolomitického vápence Z - V směru.

Museum mučících nástrojů

Museum mučících nástrojů

Zámecké lapidárium, 1. nádvoří, Český Krumlov, 381 01
Telefon: +420 727 945 424
E-mail: museumtorture@ckrumlov.cz
Olšina v Novolhotském lese

Olšina v Novolhotském lese

Obecní úřad, Černá v Pošumaví, 382 23 | +420 380 744 017 | podatelna@cernavposumavi.cz

Chráněné území je tvořeno podmáčeným lesem a vlhkými loukami v lesním komplexu. Důvodem ochrany je rozsáhlý soubor přirozených smrkových olšin (okú - s vývojovými stadii) na prameništích a podél drobných vodních toků a rašelinných lučních společenstev s charakteristickou floristickou skladbou.

 

Památník obětem II. světové války

Obecní úřad, Netřebice, 382 32 | +420 380 321 206 | ounetrebice@quick.cz

U osady Kaplice-nádraží je vybudován památník obětem II. světové války - na místě hromadného hrobu 44 vězňů z vlaku smrti z ledna 1945.

Památník obětem nacismu

Památník obětem nacismu

Omlenička 44, Omlenice, 382 41 | +420 380 313 118 | ouomlenice@ka.ipex.cz

Omlenice - památník obětem nacismu z transportu smrti.

Plechý a Plešné jezero

Plechý a Plešné jezero

Jiráskova 150, Horní Planá, 382 26 | +420 380 738 628 | vimperk@npsumava.cz

Plešné jezero je jedním z pěti ledovcových jezer na české straně Šumavy. Asi 200 metrů od hráze jezera se rozkládá šestihektarové kamenné moře ledovcového původu. Nad hladinou jezera se tyčí skalní Jezerní stěna vysoká asi 330 m. Nejvyšším vrcholem české strany Šumavy je s nadmořskou výškou 1 378 m hora Plechý (Plöckenstein). 1,5 km od vrcholu stojí 14,5 m vysoký památník spisovatele a básníka Adalberta Stiftera, který mu zde postavili v letech 1876-77 šumavští kameníci na místě, odkud rád vyhlížel do kraje.

Poutní kostel Panny Marie - Kájov

Poutní kostel Panny Marie - Kájov

Obecní úřad, Kájov, 382 21 | +420 380 731 237 | ou-kajov@ou-kajov.cz

Poutní kostel Panny Marie - původní stavba kostela je z 2. poloviny 13. století. Kostel byl zničen za husitských válek roku 1422 a v roce 1469, kdy vojska zničila i školu. Nynější kostel byl postaven v pozdně gotickém slohu v letech 1471 až 1488. V roce 1670 dal lékař Ondřej Volkshofer z Krumlova postavit oltář.

Poutní kostel Svatý Kámen

Poutní kostel Svatý Kámen

Obecní úřad, Dolní Dvořiště, 382 72 | +420 380 324 208 | obecdoldvor@iol.cz

Poutní kostel Svatý Kámen - kostel Panny Marie Sněžné odpočívající na kameni - původně barokní klášter s kostelem a kaplí z roku 1653.

Ptačí hrádek - Český Krumlov

Ptačí hrádek - Český Krumlov

Lesní 167, Český Krumlov, 381 01 | +420 380 711 567 | kordac.ls202@lesycr.cz

Nedostavěný památník na oslavu vítězství spojeneckých armád Ruska, Rakouska a Pruska nad Napoleonem Bonaparte v bitvě u Lipska roku 1813.

 

Rybník Olšina

Městský úřad, Horní Planá, 382 26 | +420 380 724 410 | podatelna@horniplana.cz

Rybník Olšina byl založen pravděpodobně na počátku 15. století a první písemnou zmínkou je doložen roku 1458.

Schwarzenberský plavební kanál

Schwarzenberský plavební kanál

| +420 602 272 442 | +420 602 272 442 | hladik.hynek@iol.cz

Za účelem dopravy dříví byl vybudován Schwarzenberský plavební kanál, jedna z nejpodivuhodnějších vodních staveb své doby. Přestože myšlenka spojení Vltavy a Dunaje, dvou řek tekoucích do rozdílných moří, vznikla již v polovině 14. století v době krále Karla IV, k uskutečnění odvážného nápadu došlo až na konci století 18.

Socha sv. Jana Nepomuckého - Benešov nad Černou

Socha sv. Jana Nepomuckého - Benešov nad Černou

Obecní úřad Benešov nad Černou, Benešov nad Černou, 382 82 | +420 380 322 151 | starosta@benesovnc.cz

Socha sv. Jana Nepomuckého pochází z roku 1726. Je umístěna na tříbokém sloupu s reliéfy sv. Dominika, Leonarda a Václava a sochami sv. Šebestiána, Floriána a Rocha.

Sousoší sv. Jana Nepomuckého - Rožmitál na Šumavě

Sousoší sv. Jana Nepomuckého - Rožmitál na Šumavě

Obecní úřad, Rožmitál na Šumavě, 382 92 | +420 380 327 134 | ourozmital@ka.gin.cz

Barokní sousoší s hlavami andělů, obrazy Krista a sousoším sv. Floriána, sv. Šebestiána a sv. Jana Nepomuckého. Nachází se na návsi. Bylo postaveno ve 2. polovině 18. století po morové epidemii.

Synagoga Český Krumlov

Synagoga Český Krumlov

Za Soudem 282, Český Krumlov, 381 01 | +420 601 590 213 | synagogue@ckrumlov.cz

Místní synagoga je jedna z mála staveb tohoto typu, která přečkala období světových válek i totalitního režimu bez větší úhony. Je vnímána jako fenomén sloužící k porozumění historie prostředí. V nově zrekonstruovaném objektu židovského svatostánku se budou konat výstavy mapující historii a pohnuté osudy českokrumlovské židovské obce a další kulturní a společenské akce.

Ševcova hora

Ševcova hora

Náměstí 70, Kaplice, 382 41 | +420 380 303 100 | podatelna@mestokaplice.cz

Chráněné území je tvořeno smíšeným lesem na strmém jihozápadním svahu Ševcovské hory, 0,8 km severovýchodně od osady Pusté Skaliny, 2 km východně od obce Soběnov.

Tvrz Benešov nad Černou

Tvrz Benešov nad Černou

Benešov nad Černou 126, Benešov nad Černou, 382 82 | +420 380 322 137 | starosta@benesovnc.cz

Benešov nad Černou založil ve druhé polovině 13. století Beneš z Michalovic jako osadu pod tvrzí.

Tvrz Chlum

Tvrz Chlum

Chlum 1, Křemže, 382 03 | +420 380 741 085 | tvrz.chlum@centrum.cz

Chlumská tvrz, založená ve 13. století, zaznamenala v průběhu své existence mnoho přestaveb, které nakonec vedly v 17. století k přeměně tvrze v hospodářský dvůr.

Tvrz Chlumeček

Tvrz Chlumeček

Obecní úřad, Křemže, 382 03 | +420 380 741 126 | oukremze@mbox.terms.cz

V současnosti již neexistující tvrz se nacházela v místě dnešní jednopatrové obytné budovy z 18. století a přilehlého hospodářského dvora. Jediným pozůstatkem tvrze jsou sklepy pod obytnou budovou.

Tvrz Kladenské Rovné

Tvrz Kladenské Rovné

Obecní úřad, Kájov, 382 21 | +420 380 731 237 | ou-kajov@ou-kajov.cz

Na místě bývalé tvrze stojí v současné době budova, která se po několika stavebních úpravách podobá selské usedlosti.

Tvrz Pasovary

Tvrz Pasovary

Obecní úřad, Světlík, 382 16 | +420 380 737 162 | ousvetlik@seznam.cz

Z původní vsi a středověké tvrze se dochovala pouze dvoupatrová hranolovitá věž uprostřed rozpadajícího se dvora.

Tvrz Slavkov

Tvrz Slavkov

Obecní úřad, Bohdalovice, 382 11 | +420 380 750 933 | oubohdalovice@iol.cz

Slavkovská tvrz je jednou z mála staveb, kde se zachoval původní vztah jednotlivých složek venkovského šlechtického sídla.

Tvrz Štěkře

Tvrz Štěkře

Dolní Třebonín 6, Dolní Třebonín, 382 01 | +420 380 743 827 | dolni.trebonin@tiscali.cz

Budovy tvrze jsou mimořádně hodnotnou ukázkou renesanční architektury ze 16. a 17. století.

Tvrz Tichá

Tvrz Tichá

Obecní úřad, Dolní Dvořiště, 382 72 | +420 380 324 208 | obecdoldvor@iol.cz

Z tvrze pocházejícího ze 13.století se dochovalo torzo mohutné obytné věže na čtvercovém půdorysu o straně devět metrů.

Vítkův Hrádek

Vítkův Hrádek

Křenov 93, Český Krumlov, 381 01 | +420 737 281 976 | navratil@vitkuvhradek.cz

Hrádek od svého založení Vítkem z Krumlova (1220 - 1272) ve 13. století plnil funkci pevnosti a správního střediska panství, které bylo součástí vznikajícího dominia příslušníků rodu Vítkovců, jež se rozkládalo po obou stranách současné hranice Čech a Rakouska.

Vodní elektrárna Lipno

Vodní elektrárna Lipno

Lipno nad Vltavou, Lipno nad Vltavou, 382 78 | +420 380 746 621 | +420 607 673 651 | infocentrum.eli@cez.cz

Vodní dílo od roku 1960 tvoří soustava dvou hrází, umělých vodních nádrží a dvou vodních elektráren, nazvaných Lipno I a Lipno II. Pro veřejnost je zpřístupněno infocentrum vodní elektrárny, kde je možno shlédnou videoprojekci a fotografie přibližující podzemní svět vodní elektrárny. Je podivuhodné, co se nachází 160 m pod zemí!

Vysoký kámen

Vysoký kámen

Náměstí 70, Kaplice, 382 41 | +420 380 303 100 | podatelna@mestokaplice.cz

Chráněné území je tvořeno smíšeným lesem na suťovém východním svahu vrchu Vysoký kámen (865 m), 1,2 km jihozápadně od obce Klení.

Zámeček Omlenička

Zámeček Omlenička

Omlenička 44, Omlenice, 382 41 | +420 380 313 118 | ouomlenice@ka.ipex.cz

Trojkřídlý barokní zámeček se středovým rizalitem a čtyřmi arkýři na krakorcích ve východním průčelí. K jižnímu křídlu zámku je připojen barokní kostel sv. Jana Nepomuckého.

Zámek Červený Dvůr

Zámek Červený Dvůr

Červený Dvůr 1, Chvalšiny, 381 01 | +420 380 309 135 | prijem@cervenydvur.cz

Zámek Červený Dvůr - rokokový zámeček, obklopený anglickým parkem - v současné době se zde nachází psychiatrická léčebna.

Židovské hřbitovy Rožmberk nad Vltavou

Židovské hřbitovy Rožmberk nad Vltavou

Obecní úřad, Rožmberk nad Vltavou, 382 18 | +420 380 749 820 | OUrozmberk@ck.ipex.cz

Jihovýchodně od čp.102 se nachází zbytky "starého" hřbitova.Z dochovalých ůdajů vyplýva, že hřbitov byl založen před rokem 1480. Byly tady pohřbívány i všichni židé z Lince až do roku 1863 do doby zřízení židovského hřbitova v Linci.

Židovský hřbitov v Českém Krumlově

Židovský hřbitov v Českém Krumlově

Hřbitovní, Český Krumlov, 381 01 | +420 776 004 237

Hřbitov sousedí s komunálním hřbitovem. Založen r. 1891, pohřby do r. 1938, poslední urna zde uložena r. 1967. Bezslohová obřadní síň.

Žofínský prales

Žofínský prales

Pohorská Ves 45, Kaplice 1, 382 41 | +420 380 326 030 | +420 724 861 990 | pohorska.ves@tiscali.cz

Chráněné území Žofínský prales je zařazené do nejvyšší kategorie ochrany - národní přírodní rezervace. Leží ve střední části Novohradských hor.Projekt byl realizován s finanční účastí Jihočeského kraje