Návštěvní kniha OIS Český Krumlov

Napište nám Váš názor na celý informační systém nebo jeho libovolnou část. Vaše zápisy si bude moci přečíst každý návštěvník našeho WWW serveru. Budeme Vám vděční za každé upozornění na chybný údaj, uvítáme Vaše poznatky z návštěvy města a regionu, pokusíme se odpovědět i na Vaše dotazy týkající se cestovního ruchu.

Dotazy týkající se samosprávy a veřejné správy směřujte na Městský úřad Český Krumlov. Kontakty na www.ckrumlov.cz/kontakty.

Bude-li obsah zprávy zaslané do Návštěvní knihy OIS v rozporu s jejím posláním, jak je uvedeno, bude tato zpráva odstraněna. Děkujeme za pochopení.

Aktualizační středisko OIS

Heslo:
verificode
Vložte heslo:
Jméno:
E-mail:
Sdělení:

 Zapsaná sdělení (885) :

Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89
Jméno: Aleš Novák
Sdělení:
Jen doplnění - toalety v hale na autobusovém nádraží sice jsou, ale jejich provozní doba naprosto nekorespodnuje s potřebami turistického ruchu našeho města a s odbavením turistů jedoucími třeba zpět do Prahy. Pokud otevřené jsou, asi není potřeba komentovat jejich nepopsatelně , odpusťe mi to slovo, nechutnou úroveň.
Čas: 31.10.2009, 10:01:24
Host: gprs1.vodafone.cz
Jméno: Aleš Novák
Sdělení:
Dobrý den, zajímalo by mě, proč jsou dlouhodobě uzavřené toalety na parkovišti P2. Dále by mě zajímalo, proč jsou uzavřené toalety na autobusovém nádraží v ČK. Setkal jsem se se situací, kde jsem se styděl za své město. Skupina turistů z Asie hledající na AN v ČK před odjezdem do Prahy toalety v blízkosti AN - BEZÚSPĚŠNĚ. Jste přesvědčeni, že výše uvedené je dobrou vizitkou pro naše město?
Odpověď:
Dobrý den, pane Nováku,

reakci na Váš dotaz z MÚ Český Krumlov si můžete přečíst v následujících řádcích:

Dobrý den, dle smlouvy o výpůjčce a smlouvě o poskytování dotace na provozování veřejných WC - autobusové nádraží, jsou tyto WC zpřístupněny veřejnosti takto: v období 1. 1. - 30. 4.a 1. 10. - 31. 12. je otevřeno od 6:00 do 18:00 hodin, v období 1. 5. - 30. 9. Je otevřeno od 9:00 do 20:00 hodin. Vzhledem k tomu, že o budoucnosti objektu autobusového nádraží stále není rozhodnuto a připravuje se revitalizace celé lokality, není mezi prioritami města investovat finanční prostředky do rekonstrukce těchto veřejných toalet. Ze zkušenosti ze všech veřejných záchodů dobře víme, že na devastaci těchto objektů se podílejí sami jejich návštěvníci.

Ing. Dagmar Balcarová, vedoucí Odboru správy majetku

Čas: 31.10.2009, 09:57:49
Host: gprs1.vodafone.cz
Jméno: Stanislav Jindra
Sdělení:
Máme pěkné město,ale neumíme udržovat čistotu.Jezdí sem hodně turistu a parkují na parkovišti za restaurací Skleník.A tady vidí ten nepořádek u kontejneru s odpadem.Už přes týden se zde povalují nejrůznější odpadky(mám udělané fotografie)a nikdo to neodváží.Takto si turisté o našem městě udělají pěkný obrázek.
Odpověď:
Dobrý den, pane Jindro,

níže uvádím vyjádření z Mü Český Krumlov:

V souvislosti s úspornými opatřeními v rámci rozpočtu tohoto roku došlo mimo jiné i ke snížení četnosti likvidace černých skládek v okolí kontejnerů ve městě. Nicméně právě proto, že jsme si vědomi všech souvislostí, snažíme se čistotu města zabezpečovat v maximální možné míře i přesto, že jeho obyvatelé se k životnímu prostřední nás všech chovají opravdu macešsky… Na sídlištích například uprostřed sídliště Mír se opakovaně setkáváme se vznikem černé skládky přímo pod cedulí se zákazem skládky.
Likvidaci černých skládek jsme objednali u společnosti Služby města Český Krumlov, ale z provozních důvodů (technické problémy s vývozovou technikou) byl vývoz realizován o pár dní později. V okamžiku publikování této odpovědi by měla být uklizena. Doporučuji všem obyvatelům, aby si přečetli aktuální článek na webu města www.ckrumlov.cz/obcan nebo stejný článek ve Zpravodaji a připomněli si, jak se chovat zodpovědně a odpady odkládat pouze na místa odpadům vyhrazená. Sběrný dvůr, kam je možné odkládat odpady z domácnosti, které se nedají dávat do komunálního odpadu, funguje také v sobotu... Bohužel nepořádek na sídlištích nedělá město a jeho zaměstnanci, ale město jej uklízí za peníze ze svého rozpočtu, prakticky za peníze svých občanů, a uklízí jej za občany, kteří nerespektují zásady správného chování a základní společenská pravidla…

Ing. Vlasta Horáková, vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství


Čas: 29.10.2009, 16:00:53
Host: nat-11.starnet.cz
Jméno: Vladas
Sdělení:
Moc pěkné stránky :-)
Čas: 26.10.2009, 09:13:13
Host: nat.noskanet.cz
Jméno: Karel Kotyza
Sdělení:
Pročpak se nemohu 16.10. dozvědět co dávají v říjnu v kině?
Odpověď:
Dobrý den pane Kotyzo, já nevím. Na to, abych mohl odpovědět na Váš dotaz správně, musel bych vědět jak a kde jste hledal. Pokud by jste se však ptal kde to můžete najít na stránkách www.ckrumlov.cz, pak mohu odpovědět přesně:
Program krumlovského kina najdete v databázi akcí na stránce www.ckrumlov.cz/akce, kde se Vám v kategorii Kino zobrazí program kina na aktuální a následující den. Pokud Vás zajímá program na jiné časové období stačí zadat začátek termínu a na kolik následujích dnů chcete vypsat program kina. Program kina také najdete také na stránkách www.ckrumlov.cz/tickets, kde si zároveň můžete zároveň i zarezervovat vstupenky na vybraný film.

S pozdravem

Manager OIS
Ing. Tibor Horváth

Čas: 16.10.2009, 23:53:40
Host: nat-11.starnet.cz
Jméno: Anna Šutová
Sdělení:
Miluji Český Krumlov,již 4x jsme navštívili toto překrásné město v době Slavností pětilisté růže.Dokonce v rodině u příležitostí životních výročí dáváme jako dar pobyt v Č.K. Vždy bydlíme v penzionu Mates a Labyrint. Ranní pohled z okna na klidnou hladinu Vltavy a panorama zámku je nezapomenutelný.Nemáme Č.K.co vytknout,je to prostě perla naší republiky.Všem lidičkám doporučuji alespoň 1x v životě toto místo navštívit.Ještě mám touhu navštívit Krumlov,když není žádná akce a vychutnat tuto nádheru v klidu a pohodě.při slavnostech moc klidu není.Děkuji všem kdo se zasloužil o obnovu tohoto krásného,historického místa.V září jsme to viděli na ČT 2,jak město vypadalo za minulého režimu.Zdraví Vás Anna Šutová.
Odpověď:
Dobrý den, paní Šutová,

Mnohokrát děkujeme za slova chvály a jsme velice rádi, že jste si Český Krumlov tak oblíbila, že se sem pravidelně vracíte.

Přejem Vám noho příjemných chvil strávených nejen v Českém Krumlově. Pokud mohu doporučit, tak navštivte město Český Krumlov v zimě - je to úplně jiný a opět neopakovatelný zážitek.

S pozdravem,

INFOCENTRUM ČESKÝ KRUMLOV
Čas: 13.10.2009, 15:20:45
Host: 117.221.broadband11.iol.cz
Jméno: Milan Turek
Sdělení:
Prosím o sdělení Vaší otevírací doby, na infostránkách t nemohu najít. Děkuji M. Turek
Odpověď:
Dobrý den, pane Turek,

Infocentrum Český Krumlov je otevřeno denné od 9:00 - 18:00 a o víkendech od 9:00 - 13:00 a 14:00 - 18:00

S pozdravem,

Infocentrum
Český Krumlov

Čas: 29.9.2009, 11:41:53
Host: b3091338.crawl.yahoo.net
Jméno: Stanislav Jindra
Sdělení:
Ačkoliv je konec září,mám zato že je april.Tak to vypadalo dnes odpoledne u zámecké zahrady kde se pohybovalo plno lidí a čekaly na start balonu.Bohužel jsme se zádných balonu nedočkali.Když jsme se vraceli domu letěli čtyři (4) balony směrem odněkud od Domoradic.Děkujeme za přesnou zprávu na letácích a vebových stráncích.
Odpověď:
Vážený pane Jindro,

jménem organizátorů Svatováclavských slavností se omlouváme za organizační změnu.
Na webových stránkách i propagačních materiálech byly informace uvedeny přesně tak, jak jsme je od organizátorů balónového létání obdrželi.

Místo i čas byl uveden správně.
Bohužel z důvodu povětrnostní situace organizátor změnil místo startu tak, aby bylo možno uskutečnit přelet přes město Český Krumlov.

O tomto svém rozhodnutí nás opomenul informovat a o tomto faktu jsme se dozvěděli až ex post z telefonátů návštěvníků přítomných u zámecké zahrady.

Místo startu bylo změněno na kemp U Trojice, o čemž jsme informovali upozorněním na programových webových stránkách a prostřednictvím moderátora na náměstí Svornosti.

Balónové létání je bohužel velmi závislé na povětrnostní situaci. Přesto se Vám i všem ostatním ještě jednou omlouváme.
Děkujeme za pochopení a věříme, že další program Svatováclavských slavností vás potěší,

za pořadatele Svatováclavských slavností,
Jan Vozábal, ředitel Městského divadla Český Krumlov
Čas: 25.9.2009, 18:36:37
Host: nat-11.starnet.cz
Jméno: martin
Sdělení:
Dobrý den ,Krumlov se mi velice líbí a a už tady 22 let žiji ,vlastně od narození ...Jsem věřicí a občas navštěvuji kapličku Panny Marie na dubíku ,včera jsem se zhrozil,když jsem spatřil schozené ikony a zničenou kasičku ,na mince,dá se to popsat jen že je to hrozné,dá se to nějak změnit či aby to nikdo uklidil,když je kaplička zamčená na visací zámek?
Čas: 24.9.2009, 13:42:50
Host: knihovna.ckr.transnet.cz
Jméno: Naďa Martincová
Sdělení:
Prosím, chtěli bychom navštívit Krumlov o Adventu, napišě mi prosím, zdali se budou konat nějaké adventní slavnosti a kdy.. Krumlov se nám velmi líbí. Chtěli bychom ho ¨navštívit i před vánocemi. Děkuji
Odpověď:
Dobrý den, paní Martincová,

podrobný program na Advent 2009 naleznete na našem webu právě zde: http://www.ckrumlov.info/docs/cz/atr176.xml

Těšíme se na Vás v Českém Krumlově a doufáme, že se Vám Adventní slavnosti budou líbit a vyberete si z bohatého programu, který jsme pro Vás připravili.

S pozdravem,

INFOCENTRUM
Český Krumlov
Čas: 22.9.2009, 13:48:09
Host: 159.23.broadband3.iol.cz
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89