3K platforma 

3K platforma je platforma pro kooperaci, koordinaci a komunikaci subjektů cestovního ruchu v destinaci za účelem podpory rozvoje cestovního ruchu, v rámci které dochází k výměně informací nezbytných pro koordinaci cestoruchových aktivit. Za tímto účelem probíhá jednou měsíčně setkání orgánů zapsaného spolku DMO Český Krumlov Region.

Účastníci pravidelných setkání

Dalibor Uhlíř, MBA, předseda výboru DMO (místostarosta města Český Krumlov)
Martin Lobík, místopředseda výboru DMO (člen správní rady Sdružení cestovního ruchu, z.s.)
Jan Sommer (jednatel Českokrumlovského rozvojového fondu spol. s r.o.)
Jan Berka (radní města Český Krumlov)
Jan Vozábal (ředitel Městského divadla Český Krumlov, o.p.s.)
Ing. Jitka Boháčová, Ludmila Claussová, Bc. Zdeňka Chaloupková (kancelář DMO)

Zápisy z pravidelných jednání orgánů DMO Český Krumlov Region, z.s. jsou k dispozici na tourism@ckrumlov.info

Přehled uskutečněných setkání 20202021, 2022, 2023 

Setkání 2024

16. 1. 2024 v 10:00
Jednání výboru DMO Český Krumlov Region
Počet zúčastněných: 9
Časový fond: 2h
Program: seznámení se Studií potenciálu cestovního ruchu Jihočeského kraje(host Radek Chaloupka), komunikace, dopravní značení uzavírka Lazebnického mostu – návštěvníci, přihlášky ke členství – přijetí nových členů DMO, úhrada členských příspěvků 2024, grantové programy

27. 3. 2024 v 13:00 
Jednání výboru DMO Český Krumlov Region
Počet zúčastněných: 7
Časový fond: 1,5h
Program: schválení účetní závěrky DMO 2023, karta občana/karta hosta – informace o projektu, spolupráce DMO/IC, Sdružení průvodců ČK, živnostenský úřad, schválení nového člena Bellevue Hotel Services, s.r.o., obsazení volného pracovního místa v DMO