3K platforma 

3K platforma je platforma pro kooperaci, koordinaci a komunikaci subjektů cestovního ruchu v destinaci za účelem podpory rozvoje cestovního ruchu, v rámci které dochází k výměně informací nezbytných pro koordinaci cestoruchových aktivit. Za tímto účelem probíhá jednou měsíčně setkání orgánů zapsaného spolku DMO Český Krumlov Region.

Účastníci pravidelných setkání

Dalibor Uhlíř, MBA, předseda výboru DMO (místostarosta města Český Krumlov)
Martin Lobík, místopředseda výboru DMO (předseda Sdružení cestovního ruchu, z.s.)
Jan Sommer (jednatel Českokrumlovského rozvojového fondu spol. s r.o.)
Jan Berka (radní města Český Krumlov)
Jan Vozábal (ředitel Městského divadla Český Krumlov, o.p.s.)
Ing. Jitka Boháčová, Ludmila Claussová, Bc. Zdeňka Chaloupková (kancelář DMO)

Zápisy z pravidelných jednání orgánů DMO Český Krumlov Region, z.s. jsou k dispozici na tourism@ckrumlov.info

Přehled uskutečněných setkání 20202021, 2022 

Setkání 2023

23. 1. 2023 v 11:00 
Členská schůze DMO Český Krumlov Region
Počet zúčastněných: 6
Časový fond: 0,5h
Program: schválení výše členských příspěvku pro 2023, odvolání stávajícího a volba nového člena výboru DMO, kontrolní komise DMO / ZÁPIS →

23. 1. 2023 v 11:30 
Jednání výboru DMO Český Krumlov Region
Počet zúčastněných: 6
Časový fond: 1h
Program: grantové programy 2023, plnění Koncepce Jihočeského kraje 2021–2030, termíny jednání orgánů DMO 2023, prezentace výsledků průzkumu profilování návštěvníkův ČKR v létě 2022 

20. 2. 2023 v 11:00
Členská schůze DMO Český Krumlov Region
Počet zúčastněných: 6
Časový fond: 0,25h
Program: shválení výše členských příspěvku pro 2023, odvolání stávajícího a volba nového člena výboru DMO, kontrolní komise DMO / ZÁPIS →

20. 2. 2023 v 11:15 
Pracovní setkání výboru DMO Český Krumlov Region
Počet zúčastněných: 6
Časový fond: 2h
Program: členství a partnerství DMO, report sociální sítě FB/IG 2020 – 2022, spolupráce Sdružení průvodců ČK

27. 2. 2023 v 11:00
Pracovní setkání - skupinová turistika v Krumlově 
Počet zúčastněných: 15
Časový fond: 3h
Program: průvodcovský servis – kontroly živnostenského úřadu, zájezdové autobusy (BUS STOP, BUS parking), memorandum 2023+ - spolupráce Sdružení průvodců ČK + DMO + ČKRF

24. 4. 2023 v 11:00
Pracovní setkání výboru DMO Český Krumlov Region
Počet zúčastněných: 8
Časový fond: 2h
Program: rozpočet grantu JČK na provoz a činnost DMO, spolupráce se Sdružením průvodců Český Krumlov, spolupráce s ČKRF a Sdružením průvodců, výstupy ze setkání se starosty obcí regionu, předsezónní přípravy, novinky, info z privátu

5. 6. 2023 v 11:00
Jednání výboru DMO Český Krumlov Region
Počet zúčastněných: 8
Časový fond: 2h
Program: Systém sběru a vyhodnocování statistických dat - přijetí stanoviska výboru k procesu zadání výběrových řízení, členství – přijetí stanoviska výboru k přihlášce ke členství DMO Český Krumlov Region

19. 6. 2023 v 11:00
Setkání se zájemci o členství DMO Český Krumlov Region
Počet zúčastněných: 13
Časový fond: 2h
Program: představení činnost spolku, informace o možnostech členství

24. 7. 2023 v 11:00
Jednání výboru DMO Český Krumlov Region
Počet zúčastněných: 8
Časový fond: 2h
Program: Tourism Data Monitoring and Management – představení a diskuse k projektu TDMM se zástupci vybraných dodavatelů ve VŘ na systém monitoringu a systém predikce, přihlášky ke členství – přijetí nových členů DMO, produkt „Zima 2023/2024“, PPCR MMR – schválení grantu 

18. 9. 2023 v 11:00
Jednání výboru DMO Český Krumlov Region
Počet zúčastněných: 8
Časový fond: 2h
Program: prezentace průběžných výstupů projektu TDMM, diskuse se zpracovatelem zakázky systému monitoringu, za účasti zástupců partnerů JCCR a CzechTourism, schválení roční účetní závěrky spolku za účetní období 2022 a výroční zprávy spolku 2022, přijetí nových členů, termíny a program jednání kontrolní komise DMO a členské schůze DMO

2. 10. 2023 v 11:00
Setkání kontrolní komise DMO Český Krumlov Region
Počet zúčastněných: 6
Časový fond: 1,5h
Program: schvalování hospodaření spolku za rok 2022, prezentace činnosti DMO v letech 2022-2023