3K platforma 

DMO Český Krumlov Region

3K platforma je vhodná funkční platforma pro kooperaci, koordinaci a komunikaci subjektů cestovního ruchu v destinaci za účelem podpory rozvoje cestovního ruchu, v rámci které dochází k výměně informací nezbytných pro koordinaci aktivit cestovního ruchu. Destinační management si v rámci 3K platformy zvolil pravidelné měsíční setkání orgánů DMO Český Krumlov Region, z. s.

Účastníci pravidelných setkání:

Mgr. Martin Hák, předseda DMO (2. místostarosta města Český Krumlov)
Martin Lobík (předseda Sdružení cestovního ruchu, z. s.)
Ing. Miroslav Reitinger (jednatel Českokrumlovského rozvojového fondu)
Bc. Ivo Janoušek (3. místostarosta města Českého Krumlova)
Mgr. Terezie Jenisová, ředitelka DMO 

Zápisy z pravidelných jednání orgánů DMO Český Krumlov Region, z. s. k dispozici na tourism@ckrumlov.info 

Přehled uskutečněných setkání členů výboru

2020 ˃

2021 ˃

2022

3.2. 2022 v 13:00
Pracovní setkání DMO, CzechTourism, NPÚ
Počet zúčastněných: 16
Časový fond: 2h
Program: Rok šlechtických slavností, nová expozice NPÚ v mincovně SHZ Český Krumlov - koordinace projektů

14.2. 2022 v 10:30
Jednání výboru DMO Český Krumlov Region
Počet zúčastněných: 8
Časový fond: 2h
Program: harmonogram jednání pro 2022, změna stanov DMO, rozpočet a grantové programy, mediaplan 2022

10.3. 2022 v 8:30
Členská schůze DMO Český Krumlov Region
Počet zúčastněných: 9
Časový fond: 2h
Program: jmenování J. Vozábala členem výboru DMO, změna stanov DMO, vyjádření kontrolní komise, výsledek hospodaření za rok 2020, zpráva o činnosti 2021, plán činnosti 2022, marketingový plán 2022, rozpočet na rok 2022, koncepce rozvoje DMO Český Krumlov Region pro roky 2022-2024, členská základna / ZÁPIS  →

25.4. 2022 v 10:30
Jednání výboru DMO Český Krumlov Region
Počet zúčastněných: 9
Časový fond: 2h
Program: projekt - vytvoření systému sběru a vyhodnocování statistických dat, projekt - analýza cílového návštěvníka, brand Český Krumlov Tourism

16.5. 2022 v 10:30
Jednání výboru DMO Český Krumlov Region
Počet zúčastněných: 7
Časový fond: 2h
Program: prezentace 3+ galerie, dotace MMR, setkání se starosty ČKR, návrh letního programu ČKR, festival Slackline