3K platforma 

DMO Český Krumlov

3K platforma je vhodná funkční platforma pro kooperaci, koordinaci a komunikaci subjektů cestovního ruchu v destinaci za účelem podpory rozvoje cestovního ruchu, v rámci které dochází k výměně informací nezbytných pro koordinaci aktivit cestovního ruchu. Destinační management si v rámci 3K platformy zvolil pravidelné měsíční setkání orgánů DMO Český Krumlov, z. s.

Účastníci pravidelných setkání:

Mgr. Martin Hák, předseda DMO (2. místostarosta města Český Krumlov)
Martin Lobík (předseda Sdružení cestovního ruchu, z. s.)
Ing. Miroslav Reitinger (jednatel Českokrumlovského rozvojového fondu)
Bc. Ivo Janoušek (3. místostarosta města Českého Krumlova)
Miroslav Březina, ředitel DMO 

Zápisy z pravidelných jednání orgánů DMO Český Krumlov, z. s. k dispozici na tourism@ckrumlov.info 

Přehled uskutečněných setkání členů výboru

2020 ˃

2021

11.1. 2021 v 10:30
Online porada členů výboru DMO
Počet zúčastněných: 6
Časový fond: 2h
Program: plán činnosti DMO 2021, destinační web 2021

15.2. 2021 v 10:30
Online porada členů DMO
Počet zúčastněných: 7
Časový fond: 2h
Program: plán činnosti DMO 2021, výroční zpráva DMO 2020

15.3. 2021 v 10:30
Online porada členů výboru DMO
Počet zúčastněných: 6
Časový fond: 2h
Program: výroční zpráva DMO 2020, národní certifikace DMO 

22.4. 2021 v 10:00, náměstí Svornosti 2, Český Krumlov
Komunikační platforma léto - podzim 2021 
Počet zúčastněných: 12
Časový fond: 2,5h
Program: kulturní akce 2021

13.5. 2021 v 13:00, náměstí Svornosti 2, Český Krumlov
Komunikační platforma léto - podzim 2021 
Počet zúčastněných: 10
Časový fond: 2h
Program: kulturní akce 2021, mkt plán pro rok 2021

12.7. 2021 v 10:30, náměstí Svornosti 2, Český Krumlov
Setkání členů výboru DMO
Počet zúčastněných: 8
Časový fond: 2h
Program: kulturní akce 2021

16.8. 2021 v 10:30, náměstí Svornosti 2, Český Krumlov
Setkání členů výboru DMO
Počet zúčastněných: 7
Časový fond: 2h
Program: kulturní podzim 2021

13.9. 2021 v 10:30, náměstí Svornosti 2, Český Krumlov
Setkání členů výboru DMO
Počet zúčastněných: 10
Časový fond: 2h
Program: čerpání rozpočtu 2021

5.11. 2021 v 13:00, náměstí Svornosti 2, Český Krumlov
Setkání obcí destinační oblasti Český Krumlov Region
Počet zúčastněných: 24
Časový fond: 3h
Program: činnost DMO 2021, spolupráce v turistické oblasti ČKR, zápis

2.12. 2021 v 16:00, náměstí Svornosti 2, Český Krumlov
Komise pro cestovní ruch Rady města Český Krumlov
Počet zúčastněných: 10
Časový fond: 2h
Program: představení nové ředitelky DMO – Mgr. Terezie Jenisové, informace o rozšíření turistické oblasti Český Krumlov, Region o další obce, představení plánu činnosti na rok 2022, ubytovací poplatek na rok 2022