3K platforma 

3K platforma je platforma pro kooperaci, koordinaci a komunikaci subjektů cestovního ruchu v destinaci za účelem podpory rozvoje cestovního ruchu, v rámci které dochází k výměně informací nezbytných pro koordinaci cestoruchových aktivit. Za tímto účelem probíhá jednou měsíčně setkání orgánů zapsaného spolku DMO Český Krumlov Region.

Účastníci pravidelných setkání

Dalibor Uhlíř, MBA, předseda výboru DMO (místostarosta města Český Krumlov)
Martin Lobík, místopředseda výboru DMO (předseda Sdružení cestovního ruchu, z.s.)
Jan Sommer (jednatel Českokrumlovského rozvojového fondu spol. s r.o.)
Jan Berka (radní města Český Krumlov)
Jan Vozábal (ředitel Městského divadla Český Krumlov, o.p.s.)
Ing. Jitka Boháčová, Ludmila Claussová, Bc. Zdeňka Chaloupková (kancelář DMO)

Zápisy z pravidelných jednání orgánů DMO Český Krumlov Region, z.s. jsou k dispozici na tourism@ckrumlov.info

Přehled uskutečněných setkání 20202021, 2022 

Setkání 2023

23. 1. 2023 v 11:00 
Členská schůze DMO Český Krumlov Region
Počet zúčastněných: 6
Časový fond: 0,5h
Program: schválení výše členských příspěvku pro 2023, odvolání stávajícího a volba nového člena výboru DMO, kontrolní komise DMO / ZÁPIS →

23. 1. 2023 v 11:30 
Jednání výboru DMO Český Krumlov Region
Počet zúčastněných: 6
Časový fond: 1h
Program: grantové programy 2023, plnění Koncepce Jihočeského kraje 2021–2030, termíny jednání orgánů DMO 2023, prezentace výsledků průzkumu profilování návštěvníkův ČKR v létě 2022 

20. 2. 2023 v 11:00
Členská schůze DMO Český Krumlov Region
Počet zúčastněných: 6
Časový fond: 0,25h
Program: shválení výše členských příspěvku pro 2023, odvolání stávajícího a volba nového člena výboru DMO, kontrolní komise DMO / ZÁPIS →

20. 2. 2023 v 11:15 
Jednání výboru DMO Český Krumlov Region
Počet zúčastněných: 6
Časový fond: 2h
Program: členství a partnerství DMO, report sociální sítě FB/IG 2020 – 2022, spolupráce Sdružení průvodců ČK