3K platforma 

DMO Český Krumlov Region

3K platforma je vhodná funkční platforma pro kooperaci, koordinaci a komunikaci subjektů cestovního ruchu v destinaci za účelem podpory rozvoje cestovního ruchu, v rámci které dochází k výměně informací nezbytných pro koordinaci aktivit cestovního ruchu. Destinační management si v rámci 3K platformy zvolil pravidelné měsíční setkání orgánů DMO Český Krumlov Region, z. s.

Účastníci pravidelných setkání:

Ing. Dalibor Uhlíř, předseda DMO (místostarosta města Český Krumlov)
Martin Lobík (předseda Sdružení cestovního ruchu, z. s.)
Jan Sommer (jednatel Českokrumlovského rozvojového fondu)
Jan Berka (radní města Český Krumlov)
Jan Vozábal (ředitel Městského divadla Český Krumlov)
Ing. Jitka Boháčová, L. Claussová, Z. Chaloupková (tým DMO)

Zápisy z pravidelných jednání orgánů DMO Český Krumlov Region, z. s. k dispozici na tourism@ckrumlov.info 

Přehled uskutečněných setkání členů výboru
20202021, 2022 

2023:

23.1. 2023 v 11:00 
Členská schůze DMO Český Krumlov Region
Počet zúčastněných: 6
Časový fond: 0,5h
Program: shválení výše členských příspěvku pro 2023, odvolání stávajícího a volba nového člena výboru DMO, kontrolní komise DMO / ZÁPIS →

23.1. 2023 v 11:30 
Jednání výboru DMO Český Krumlov Region
Počet zúčastněných: 6
Časový fond: 1h
Program: grantové programy 2023, plnění Koncepce Jihočeského kraje 2021–2030, termíny jednání orgánů DMO 2023, prezentace výsledků průzkumu profilování návštěvníkův ČKR v létě 2022 

20.2. 2023 v 11:00
Členská schůze DMO Český Krumlov Region
Počet zúčastněných: 6
Časový fond: 0,25h
Program: shválení výše členských příspěvku pro 2023, odvolání stávajícího a volba nového člena výboru DMO, kontrolní komise DMO / ZÁPIS →

20.2. 2023 v 11:15 
Jednání výboru DMO Český Krumlov Region
Počet zúčastněných: 6
Časový fond: 2h
Program: členství a partnerství DMO, report sociální sítě FB/IG 2020 – 2022, spolupráce Sdružení průvodců ČK