Organizace zájezdových autobusů

Na území města Český Krumlov musí zájezdové autobusy využít pro výstup a nástup cestujících k tomuto účelu určený BUS-STOP. Parkování zájezdových autobusů je pak možné jen na vyhrazených odstavných parkovištích.

Základní informace

Před příjezdem do Českého Krumlova doporučujeme vjezd na BUS-STOP rezervovat v on-line systému. Při rezervaci objednáte pro zájezdový autobus konkrétní čas stání a místo tak budete mít garantované. Doba stání rezervovaná na BUS-STOPu činí vždy 20 minut počínaje časem vjezdu.

Časová tolerance pro uplatnění rezervovaného času je 40 minut před začátkem a 40 minut po uplynutí rezervovaného časového úseku, tzn. celková časová tolerance činí 100 minut.

Pokud předpokládáte při příjezdu zpoždění, anebo naopak dřívější příjezd tak, že vjezd na BUS-STOP anebo výjezd z něj zasáhne mimo celkovou časovou toleranci, můžete rezervaci upravit. Změnu rezervace lze provést kdykoli, nejpozději však 30 minut před začátkem původně rezervovaného časového úseku. Pokud tak neučiníte, uhradíte na místě dodatečný poplatek.

BUS-STOP slouží pouze k výstupu a nástupu cestujících, k překládce zavazadel a parkování autobusů slouží odstavná parkoviště: P-BUS vzdálený od BUS-STOPu jen 300 metrů s kapacitou 31 míst a BUS PARKING vzdálený cca dva kilometry s kapacitou 27 míst.