Tipy na nej vyhlídky na Krumlov

Jste v Krumlově poprvé, anebo jste při své minulé návštěvě nestihli objevit všechna jeho zákoutí a vyhlídky? Tady jsou tipy na místa, ze kterých jsou ty nejkrásnější pohledy na zámek, křivolaké krumlovské uličky, střechy a dvorky, na Vltavu meandrující městem i na jeho blízké okolí. Začneme pro změnu místy, která leží mimo hlavní turistické trasy, než se propracujeme k těm notoricky známým. MÍSTA NA MAPĚ →

Vyšehrad

1 Zastřešená vyhlídka na třídě Míru

Zastřešená vyhlídka na Vyšehradu na třídě Míru nabízí méně známý pohled na zámek a město. Běžný návštěvník Krumlova se hned tak do kopce na vyšehradskou vyhlídku nevyšplhá. Stojí to však za to! Otevře se vám odtud pohled, při kterém vynikne zejména monumentálnost rozsáhlého zámeckého areálu z jeho severní strany. Unikátnost výhledu je navíc umocněna kopcovitou krajinou, která město a zámek lemuje na horizontu.

Vyhlídka Paraplíčko na Vyšehradu, zdroj: DMO Český Krumlov Region, z. s., foto: Tomáš Perzl

2 Vedle bývalého hotelu Vyšehrad

Jen kousek od vyhlídky na třídě Míru se dostanete o něco výše k dalšímu vyhlídkovému místu. Musíte obejít nevábnou ruinu dříve luxusního hotelu Vyšehrad a cca v místech, kde stojí penzion Pohoda, se vám naskytne krásný panoramatický pohled na město a celý komplex zámku.

Plešivec

3 Nad Plešiveckými schody

Z ulice Nad schody na Plešiveckém náměstí se Vám odkryje sice méně klasický, nikoliv však méně fascinující pohled na město z jeho jižní strany. Z žádné jiné vyhlídky totiž tolik nevynikne architektonická krása kostela sv. Víta. Dostanete se sem z Kájovské ulice, přes most dr. E. Beneše a nahoru po Plešiveckých schodech. Z tohoto místa můžete vidět také několik zajímavých industriálních staveb situovaných na břehu Vltavy - vlevo od mostu dr. E. Beneše žlutou budovu Měšťanského pivovaru spolu s budovou bývalé prádelny, napravo pak objekty bývalé barvírny a papírny. Do centra města se vraťte Horskou a Lineckou ulicí, můžete zde totiž navštívit Museum Fotoateliér Seidel, zastavit se u nedaleké Synagogy nebo chvíli rozjímat ve stínu vzrostlých stromů v městském parku.

Vyhlídka nad Plešiveckými schody, zdroj: DMO Český Krumlov Region, z. s.

Horní Brána

4 Nad autobusovým nádražím

Krásnější začátek dovolené v Českém Krumlově jste si nemohli přát. Přijedete-li autobusem, doslova po pár krocích, které ujdete z autobusového nádraží směrem do centra města, se vám odkryje úchvatný pohled na město v celé jeho kráse. A samozřejmě zámek. Všechny instinkty vám velí: Zastavit se a jen se kochat.

5 Na Objížďkové

Vyhlídkové místo na Objížďkové silnici najdete nedaleko autobusového nádraží a parkoviště u Městského divadla. Z něj uvidíte centrum města v popředí s Pivovarskou a Klášterní zahradou, před sebou jako na dlani zde máte Vltavu s náplavkou. Na levém břehu Vltavy upoutají vaši pozornost pavlače domků na Parkánu. A na pozadí toho všeho pak rozsáhlý areál zámku. Obzvlášť mocného zážitku se dočkáte, pokud na vyhlídku vyrazíte ve večerních hodinách. Romanticky nasvícený zámecký komplex ve vás zanechá dojem, na který nezapomenete ještě dlouho po vašem návratu domů.

Večerní zimní Český Krumlov, foto: Libor Sváček

6 Křížová hora

Jeden z nejkrásnějších pohledů na Český Krumlov a jeho okolí nabízí vrchol Křížové hory nacházející se necelé 2 km jižně od centra města. Cesta z náměstí vám zabere přibližně 45 minut, počítejte však s tím, že musíte překonat 146 metrů převýšení. Stojí to ale za to. Čekají vás jedinečné výhledy na krumlovské střechy a věže, ale také husté okolní lesy a údolí řeky Vltavy. Pozadí na horizontu severozápadním směrem pak dokresluje mohutný hřeben Blanského lesa s jeho nejvyšším bodem Kletí. Nejpůsobivější výhledy si zde můžete užít zejména při západu slunce.  

Info panel na Křížové hoře, zdroj: DMO Český Krumlov Region, z. s.

Zámek

7 Zámecká věž

Město jako na dlani budete mít při pohledu ze zámecké věže, ve výšce 86 metrů nad hladinou Vltavy. Pravda, budete muset vystoupat 162 schodů, odměnou vám však bude působivý pohled na město a zámek z ptačí perspektivy, který vám odhalí i jedinečnou dispozici města uvnitř meandru Vltavy. Ideální místo pro „ulovení“ jedné, dvou nebo spíše desítek fotografií, ale také jen tak pro rozjímání a kochání se kouzelným Krumlovem. Pro veřejnost je otevřena téměř celoročně, až na dva týdny na přelomu prosince a ledna.

Vyhlídka ze zámecké věže, zdroj: DMO Český Krumlov Region, z. s., foto: Tomáš Perzl

8 Chodba mezi 2. a 3. zámeckým nádvořím

Vyhlídka na jižní straně chodby spojující 2. zámecké nádvoří s Horním hradem skýtá neopakovatelný pohled na panorama historického jádra města a jeho zasazení do okolní krajiny. Vyhlídkové místo není příliš prostorné, jedná se o jakýsi "balkon" nacházející se přibližně na úrovni zámecké kaple sv. Jiří. Vstup na vyhlídkový balkon je nenápadný, ale při troše pozornosti jej nemůžete minout. Při vašem stoupání chodbou z 2. na 3. zámecké nádvoří jej očekávejte cca v polovině chodby po vaší levé ruce.  

9 Plášťový most

Pro Krumlov asi nejtypičtější výhled nabízí jen o několik metrů dál vyhlídka z Plášťového mostu. Kochat se zde můžete jak nespočtem červených střech při pohledu na historické centrum města v meandru Vltavy, tak i opačným směrem. I pohled tímto netypickým směrem si rozhodně zaslouží chvilku vaší pozornosti. Kromě parkoviště a parku v Jelení zahradě zde můžete vidět předměstí Špičák s menší sportovní zónou a na pozadí toho všeho za budovou místního gymnázia můžete obdivovat postupně se zvedající nádhernou krajinu Vyšenských kopců.

10 Vyhlídka u 5. nádvoří

Vydáte-li se od Plášťového mostu směrem k zámecké zahradě a těsně před hradní branou stočíte své kroky doleva na vyhlídkovou plošinu, naskytne se vám jedinečný panoramatický výhled na zámecký areál s věží. Jeden z nejkrásnějších výhledů, jaký jste kdy zažili. Obdivovat odtud můžete krásně i všechny domečky a věže historického centra uložené v jednom z meandrů Vltavy. Vyhlídka nabízí i malé posezení a domeček s občerstvením.

Turisté fotí zámek a město z vyhlídky na 5. nádvoří, zdroj: DMO Český Krumlov Region, z. s., foto: Jaqueline Bremmer @weilfernweh

Centrum

11 Seminární zahrada

Tou asi nejobleženější vyhlídkou bývá terasa v tzv. Seminární zahradě v Horní ulici. Není se co divit. Vyhlídka dává vyniknout jednomu z nejpůsobivějších panoramatických pohledů na zámek a současně malebnosti křivolakých uliček a barevných domečků v samotném centru Krumlova. Ještě umocněného úžasného zážitku se dočkáte, pokud si přivstanete a vydáte se sem hned brzy z rána. Zámek ponořený do ranního mlhavého oparu, scenérie obarvené ranním sluncem, na takový začátek dne hned tak nezapomenete.

Vyhlídka ze Seminární zahrady, zdroj: DMO Český Krumlov, z. s., foto: Tomáš Perzl

12 Parčík za městským divadlem

Alternativu k mnohdy velmi turisticky vytížené vyhlídce v Seminární zahradě nabízí jen o pár metrů dál parčík za městským divadlem, kde na vás čeká úžasná vyhlídka z nevšedního místa. Můžete odtud v klidu pozorovat zámek, řeku pod ním i panorama městské čtvrti Latrán v čele s Pivovarskou a Klášterní zahradou.

Tip

Nejde sice o klasickou vyhlídku, ale rozhodně stojí za to tomuto místu věnovat trochu pozornosti. Až budete procházet Horní ulicí směrem k náměstí, přibrzděte na rohu, kde se potkává s ulicí Masnou a pohlédněte doprava. Odkryje se Vám nevšední pohled na zámek, umocněný navíc jakýmsi orámováním vytvořeným z fasád domů v Masné ulici.