Informace pro provozovatele průvodcovské činnosti a pro cestovní agentury

Snahou města Český Krumlov i destinačního managementu je poskytovat návštěvníkům co nejlepší servis ve všech oblastech cestovního ruchu, mezi které patří i oblíbené komentované prohlídky města. Věříme, že následující informace k podmínkám provozování průvodcovské činnosti pomohou k naplnění společného cíle – poskytovat v Českém Krumlově kvalitní průvodcovské služby v souladu s platnou legislativou.