Destinační management oblasti Český Krumlov Region

Poslání

DMO Český Krumlov Region z.s. se stará o management a marketing destinace, zabývá se rozvojem a podporou turistické oblasti zejména z hlediska cestovního ruchu a zároveň má na starost propagaci destinace a komunikaci s veřejností. Úzce spolupracuje s partnery na místní, regionální, celostátní i zahraniční úrovni. Společnými aktivitami chce přispívat k tomu, aby region Český Krumlov zůstal vyhledávanou turistickou destinací i dobrým místem k životu. Systematicky se podílí na řízení trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu s ohledem na unikátní hodnotu historického dědictví města Český Krumlov.

Společnost pro destinační management turistické oblasti Český Krumlov Region vznikla v lednu 2020 jako společná inciativa města Český KrumlovSdružení cestovního ruchu Český Krumlov a Českokrumlovského rozvojového fondu, kteří jsou zároveň i zakládajícími členy spolku. DMO Český Krumlov Region, z.s. je certifikovanou destinační společností na krajské i národní úrovni a jednou z oficiálních destinačních oblastí Jihočeského kraje.

Turistická oblast 

Turistická oblast Český Krumlov Region zahrnuje následující města a obce: město Český Krumlov | obec Větřní | obec Světlík | obec Bohdalovice | městys Přídolí | obec Malšín | obec Chvalšiny | obec Brloh | obec Křemže obec Holubov | obec Srnín | obec Zlatá Koruna | obec Ktiš | obec Chlumec | obec Dolní Třebonín | obec Zubčice | obec Kájov | obec Polná na Šumavě | obec Přísečná

Činnost

 • Management a plánování v oblasti cestovního ruchu
 • Podpora a tvorba produktů cestovního ruchu v destinaci
 • Podílení se na vytváření image turistické oblasti
 • Marketing a propagace destinace (účast na odborných veletrzích, workshopech a prezentacích, organizace fam a press tripů, spolupráce s médii)
 • Marketingová podpora městských akcí
 • Správa a rozvoj oficiální webové prezentace destinace (www.ckrumlov.info) a sociálních sítí destinace (FacebookInstagram) – v roce 2022 v soutěži Zlatý erb udělena 2. cena za turistickou prezentaci
 • Rozvoj lidských zdrojů, vzdělávání a osvětová činnost (worskhopy a semináře pro odbornou veřejnost)
 • Koordinace spolupráce subjektů cestovního ruchu (z veřejného i soukromého sektoru) v destinaci, kooperace a komunikace s partnery
 • Sledování výkonnosti destinace pomocí analýz a statistických šetření
 • Správa plakátovacích ploch v historickém centru Českého Krumlova
 • Reprezentace destinace Český Krumlov Region v oficiálních sdruženích a organizacích cestovního ruchu na místní, národní i mezinárodní úrovni 
 • Zajišťování finanční podpory rozvojových projektů, získávání grantových prostředků na vlastní projekty

Kontakt

Kancelář destinační společnosti/fakturační údaje
DMO Český Krumlov Region, z.s.
náměstí Svornosti 2
38101 Český Krumlov
IČ: 088 14 112
Tel.: +420 380 704 629
Email: dmo@ckrumlov.info 
Datová schránka: w9imnpj

Tým
Ing. Jitka Boháčová, marketing, bohacova@ckrumlov.info 
Ludmila Claussová, marketing, claussova@ckrumlov.info     
Bc. Zdeňka Chaloupková, produktová manažerka JCCR, chaloupkova@ckrumlov.info 

Orgány a členové spolku

Výbor
Dalibor Uhlíř, MBA, předseda (místostarosta města Český Krumlov)
Martin Lobík, místopředseda (předseda Sdružení cestovního ruchu Český Krumlov, z.s.)
Jan Sommer (jednatel Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r.o.)
Jan Berka (radní města Český Krumlov)
Jan Vozábal (ředitel Městského divadla Český Krumlov, o.p.s.)

Kontrolní komise
Ing. Barbora Šiftová 
Ing. Jitka Zikmundová, MBA 
Mgr. Josef Maleček 
Ing. Věra Sládková 
Bc. Martina Šmikmátorová

Členové DMO

Financování činnosti

 • členské příspěvky
 • rozpočet města Český Krumlov
 • grantové programy (krajské, národní)
 • finanční podpora partnerů
 • vlastní obchodní činnost

Dokumenty

Stanovy spolku DMO Český Krumlov Region, z.s.

Koncepční a strategické dokumenty
Koncepce DMO Český Krumlov Region pro roky 2022-2024
Plány činnosti: 202120222023 
Výroční zprávy: 20202021, 2022
Strategie cestovního ruchu Českého Krumlova, 2017
Mapa strategie cestovního ruchu Českého Krumlova, 2017
Analýza přínosů cestovního ruchu a strategie rozvoje cestovního ruchu v Českém Krumlově, 2015

Související dokumenty
Koncepce rozvoje cestovního ruchu Jihočeského kraje 2021–2030
Strategie rozvoje cestovního ruchu České republiky 2021-2030
Manuál tvorby produktu cestovního ruchu, Czech Tourism, 2020

3K platforma


Sledujte Krumlov na síti