Destinační management oblasti Český Krumlov Region

Poslání

Společnost pro destinační management turistické oblasti Český Krumlov Region vznikla v lednu 2020 jako zapsaný spolek DMO Český Krumlov Region, z. s. Jedná se o společnou inciativou města Český KrumlovSdružení cestovního ruchu Český Krumlov a Českokrumlovského rozvojového fondu, kteří jsou zároveň i zakládajícími členy spolku. DMO Český Krumlov, z. s. je certifikovanou destinační společností na úrovni kraje a jednou z oficiálních destinačních oblastí Jihočeského kraje.

DMO Český Krumlov Region z. s. se stará o management a marketing destinace, zabývá se rozvojem a podporou turistické oblasti zejména z hlediska cestovního ruchu a zároveň má na starost propagaci destinace a komunikaci s veřejností. Úzce spolupracuje s partnery na místní, regionální, celostátní i zahraniční úrovni. Společnými aktivitami chce přispívat k tomu, aby region Český Krumlov zůstal vyhledávanou turistickou destinací i dobrým místem k životu. Systematicky se podílí na řízení trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu s ohledem na unikátní hodnotu historického dědictví města Český Krumlov.

Stanovy spolku DMO Český Krumlov Region, z. s.

Turistická oblast 

Turistická oblast Český Krumlov Region zahrnuje následující města a obce: město Český Krumlov | obec Větřní obec Světlík | obec Bohdalovice | městys Přídolí | obec Malšín | obec Chvalšiny | obec Brloh | obec Křemže | obec Holubov | obec Srnín | obec Zlatá Koruna | obec Ktiš | obec Chlumec | obec Dolní Třebonín | obec Zubčice | obec Kájov | obec Polná na Šumavě | obec Mojné | obec Přísečná

Partneři DMO Český Krumlov Region, z. s.

Činnost

 • Management a plánování v oblasti cestovního ruchu
 • Podpora a tvorba produktů cestovního ruchu v destinaci
 • Podílení se na vytváření image turistické oblasti
 • Marketing a propagace destinace (účast na odborných veletrzích, workshopech a prezentacích, organizace fam a press tripů, spolupráce s médii)
 • Marketingová podpora městských akcí
 • Správa a rozvoj oficiální webové prezentace destinace (www.ckrumlov.info) a sociálních sítí destinace (FacebookInstagram) – v roce 2022 v soutěži Zlatý erb udělena 2. cena za turistickou prezentaci
 • Rozvoj lidských zdrojů, vzdělávání a osvětová činnost (worskhopy a semináře pro odbornou veřejnost)
 • Koordinace spolupráce subjektů cestovního ruchu (z veřejného i soukromého sektoru) v destinaci, kooperace a komunikace s partnery
 • Sledování výkonnosti destinace pomocí analýz a statistických šetření
 • Správa plakátovacích ploch v historickém centru Českého Krumlova
 • Reprezentace destinace Český Krumlov Region v oficiálních sdruženích a organizacích cestovního ruchu na místní, národní i mezinárodní úrovni 
 • Zajišťování finanční podpory rozvojových projektů, získávání grantových prostředků na vlastní projekty

Související dokumenty

Koncepce DMO Český Krumlov Region pro roky 2022-2024

Plán činnosti: 20212022, 2023

Výroční zpráva: 20202021

Kontakt

Kancelář destinační společnosti/fakturační údaje
DMO Český Krumlov Region, z. s.
náměstí Svornosti 2
38101 Český Krumlov
IČ: 088 14 112

Tel.: +420 380 704 629, dmo@ckrumlov.info 

Tým

Marketing a PR
Ing. Jitka Boháčová, bohacova@ckrumlov.info 
Ludmila Claussová, claussova@ckrumlov.info     

Produktová manažerka JCCR
Bc. Zdeňka Chaloupková, chaloupkova@ckrumlov.info 

Orgány DMO

Výbor
Ing. Dalibor Uhlíř, předseda (místostarosta města Český Krumlov)
Martin Lobík, místopředseda (předseda Sdružení cestovního ruchu, z. s.)
Jan Sommer (jednatel Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r.o.)
Jan Berka (radní města Český Krumlov)
Jan Vozábal (ředitel Městského divadla Český Krumlov)

Kontrolní komise
Ing. Barbora Šiftová 
Ing. Jitka Zikmundová, MBA 
Mgr. Josef Maleček (člen správní rady Sdružení cestovního ruchu, z. s.)
Ing. Věra Sládková (ředitelka Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r.o.)
Bc. Martina Šmikmátorová

Financování činnosti DMO

 • členské příspěvky
 • rozpočet města Český Krumlov
 • grantové programy (krajské, národní)
 • finanční podpora partnerů
 • vlastní obchodní činnost

3K platforma

Dokumenty

Koncepce rozvoje cestovního ruchu Jihočeského kraje 2021–2030

Manuál tvorby produktu cestovního ruchu, Czech Tourism, 2020

Strategie cestovního ruchu Českého Krumlova, 2017

Mapa strategie cestovního ruchu Českého Krumlova, 2017

Analýza přínosů cestovního ruchu a strategie rozvoje cestovního ruchu v Českém Krumlově, 2015

Ocenění

2. místo za turstickou prezentaci na webových stránkách a sociálních sítích v soutěži Zlatý erb 2022