Destinační management oblasti Český Krumlov Region

Poslání

DMO Český Krumlov Region z.s. se stará o management a marketing destinace, zabývá se rozvojem a podporou turistické oblasti zejména z hlediska cestovního ruchu a zároveň má na starost propagaci destinace a komunikaci s veřejností. Úzce spolupracuje s partnery na místní, regionální, celostátní i zahraniční úrovni. Společnými aktivitami chce přispívat k tomu, aby region Český Krumlov zůstal vyhledávanou turistickou destinací i dobrým místem k životu. Systematicky se podílí na řízení trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu s ohledem na unikátní hodnotu historického dědictví města Český Krumlov.

Společnost pro destinační management turistické oblasti Český Krumlov Region vznikla v lednu 2020 jako společná inciativa města Český KrumlovSdružení cestovního ruchu Český Krumlov a Českokrumlovského rozvojového fondu, kteří jsou zároveň i zakládajícími členy spolku. DMO Český Krumlov Region, z.s. je certifikovanou destinační společností na krajské i národní úrovni a jednou z oficiálních destinačních oblastí Jihočeského kraje.

Turistická oblast 

Turistická oblast Český Krumlov Region zahrnuje následující města a obce: město Český Krumlov | obec Větřní | obec Světlík | obec Bohdalovice | obec Malšín | obec Chvalšiny | obec Brloh | obec Křemže obec Holubov | obec Srnín | obec Zlatá Koruna | obec Ktiš | obec Chlumec | obec Dolní Třebonín | obec Zubčice | obec Kájov | obec Polná na Šumavě | obec Přísečná

Činnost

 • Management a plánování v oblasti cestovního ruchu
 • Podpora a tvorba produktů cestovního ruchu v destinaci
 • Podílení se na vytváření image turistické oblasti
 • Marketing a propagace destinace (účast na odborných veletrzích, workshopech a prezentacích, organizace fam a press tripů, spolupráce s médii)
 • Marketingová podpora městských akcí
 • Správa a rozvoj oficiální webové prezentace destinace (www.ckrumlov.info) a sociálních sítí destinace (FacebookInstagram) – v roce 2022 v soutěži Zlatý erb udělena 2. cena za turistickou prezentaci
 • Rozvoj lidských zdrojů, vzdělávání a osvětová činnost (worskhopy a semináře pro odbornou veřejnost)
 • Koordinace spolupráce subjektů cestovního ruchu (z veřejného i soukromého sektoru) v destinaci, kooperace a komunikace s partnery
 • Sledování výkonnosti destinace pomocí analýz a statistických šetření
 • Správa plakátovacích ploch v historickém centru Českého Krumlova
 • Reprezentace destinace Český Krumlov Region v oficiálních sdruženích a organizacích cestovního ruchu na místní, národní i mezinárodní úrovni 
 • Zajišťování finanční podpory rozvojových projektů, získávání grantových prostředků na vlastní projekty

Kontakt

Kancelář destinační společnosti/fakturační údaje
DMO Český Krumlov Region, z.s.
náměstí Svornosti 2
38101 Český Krumlov
IČ: 088 14 112
Tel.: +420 380 704 629
Email: dmo@ckrumlov.info 
Datová schránka: w9imnpj
Číslo účtu: 123-1167270277/0100

Tým
Jitka Boháčová, marketing, bohacova@ckrumlov.info 
Ludmila Claussová, marketing, claussova@ckrumlov.info     
Zdeňka Chaloupková, produktová manažerka JCCR, chaloupkova@ckrumlov.info 

Orgány a členové spolku

Výbor
Dalibor Uhlíř, předseda (místostarosta města Český Krumlov)
Martin Lobík, místopředseda (člen správní rady Sdružení cestovního ruchu Český Krumlov, z.s.)
Jan Sommer (jednatel Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r.o.)
Jan Berka (radní města Český Krumlov)
Jan Vozábal (ředitel Městského divadla Český Krumlov, o.p.s.)

Kontrolní komise
Barbora Šiftová 
Jitka Zikmundová
Pavel Šimek 
Věra Sládková 
Martina Šmikmátorová

Členové DMO

Financování činnosti

 • členské příspěvky
 • rozpočet města Český Krumlov
 • grantové programy (krajské, národní)
 • finanční podpora partnerů
 • vlastní obchodní činnost

Dokumenty

Stanovy spolku DMO Český Krumlov Region, z.s.

Koncepční a strategické dokumenty
Koncepce DMO Český Krumlov Region pro roky 2022-2024
Plány činnosti: 202120222023, 2024, 2024-marketing
Výroční zprávy: 20202021, 2022, 2023
Strategie cestovního ruchu Českého Krumlova, 2017
Mapa strategie cestovního ruchu Českého Krumlova, 2017
Analýza přínosů cestovního ruchu a strategie rozvoje cestovního ruchu v Českém Krumlově, 2015

Související dokumenty
Koncepce rozvoje cestovního ruchu Jihočeského kraje 2021–2030
Strategie rozvoje cestovního ruchu České republiky 2021-2030
Manuál tvorby produktu cestovního ruchu, Czech Tourism, 2020

3K platforma


Sledujte Krumlov na síti