Tým DMO Český Krumlov Region

Ředitelka

Mgr. Terezie Jenisová

Vystudovala žurnalistiku na Fakultě sociálních věd a práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po studiích pracovala jako právník v oblasti veřejné správy (zdravotní pojišťovny, ROP Jihozápad). V letech 2010 až 2018 působila ve vedení města Třeboně, nejprve jako místostarostka a od roku 2014 jako starostka. Dlouhodobě zastupovala město Třeboň např. ve Sdružení lázeňských míst ČR či DSO Česká inspirace, byla spoluzakladatelkou a první předsedkyní Turistické oblasti Třeboňsko. Po odchodu z třeboňské radnice pracovala pro město Černošice jako tajemnice městského úřadu a posléze pro město Praha jako součást pracovního týmu podílejícího se na rozjezdu nově založeného Muzea paměti XX. století.

Kontakt: jenisova@ckrumlov.info, +420 737 194 537

Marketing a PR

Ing. Jitka Boháčová
Vystudovala cestovní ruch na Jihočeské univerzitě. Od roku 2004 působila v Destinačním managementu Český Krumlov. Nejprve v pozici marketingové manažerky, v letech 2014–2017 v pozici vedoucí úseku cestovního ruchu. Role profesionálky v cestovním ruchu byla 3x přerušena rolí maminky, ze které v roce 2020 nastoupila na pozici marketingové manažerky do nově založené organizace destinačního managementu pro turistickou oblast Český Krumlov region. Na starosti tu má zejména tvorbu a rozvoj turistického a profesního webu, spolupráci na koncepčních dokumentech cestovního ruchu a ediční činnost.

Kontakt: bohacova@ckrumlov.info, +420 739 247 985

Ludmila Claussová
V letech 2004–2019 působila v národní filmové kanceláři Czech Film Commission v Praze, kterou čtrnáct let vedla. Byla zapojena do jednání o zavedení filmových pobídek, poskytovala konzultace pro zahraniční filmaře, iniciovala zakládání regionálních filmových kanceláří v České republice. Po přesídlení do jižních Čech nastoupila na jaře roku 2020 na pozici marketingové manažerky do nově založené organizace destinačního managementu pro turistickou oblast Český Krumlov region. Na starosti tu má zejména obsah webových stránek, prezentaci destinace na sociálních sítích a komunikuje s médii.

Kontakt: claussova@ckrumlov.info, +420 728 132 026

Produktová manažerka

Bc. Zdeňka Chaloupková
V letech 2007–2011 studovala obor Management destinace cestovního ruchu na Vysoké škole hotelové v Praze. Oboru se pracovně věnovala již při studiích, kdy působila na pozici incoming tour operator v Informační centru v Českém Krumlově. Vedení provozu infocentra a několika ubytovacích zařízení, marketingovým aktivitám a komunikaci se zákazníkem se zde věnovala do nástupu na mateřskou dovolenou. Z rodičovské role se v polovině roku 2020 přesunula na pozici produktové manažerky do nově založené organizace destinačního managementu pro turistickou oblast Český Krumlov region.

Kontakt: chaloupkova@ckrumlov.info, +420 731 637 404

Otevírací doba kanceláře destinačního managementu

Pondělí 9:00–12:00 a 13:00–15:00 (úřední den produktové manažerky)
Úterý 9:00–12:00 a 13:00–15:00
Středa 9:00–12:00 a 13:00–15:00 (úřední den produktové manažerky)
Čtvrtek 9:00–12:00 a 13:00–15:00
Pátek 9:00–12:00 a 13:00–15:00