Informace pro zájemce o členství

Společnost destinačního managementu

Název
DMO Český Krumlov Region, z. s.

Vznik a forma
1. ledna 2020, zapsaný spolek

Účel
sdružovat členy spolku, realizovat činnosti zaměřené na rozvoj a podporu turistické oblasti včetně její propagace

Zakládající členové
město Český Krumlov
Sdružení cestovního ruchu Český Krumlov, z.s.
Českokrumlovský rozvojový fond, s.r.o.

Členové
Festival Krumlov z.s.
Centrum Český Krumlov, a.s. 
Meridi s.r.o
Bohemia Properties, a.s. - Jan Hotels

Certifikace
DMO Český Krumlov Region, z. s. je certifikovanou oblastní destinační společností jak na krajské úrovni (jedna z 9 turistických oblastí Jihočeského kraje), tak na národní úrovni (certifikace agenturou CzechTourism).

Organizační struktura

  • členská schůze
  • výbor: Dalibor Uhlíř, MBA (předseda), Martin Lobík (místopředseda), Jan Sommer, Jan Berka, Jan Vozábal
  • kontrolní komise: Ing. Barbora Šiftová, Ing. Jitka Zikmundová, MBA, Mgr. Josef Maleček, Ing. Věra Sládková, Bc. Martina Šmikmátorová
  • kancelář – produkty, marketing, komunikace, administrativa, chod DMO: Ing. Jitka Boháčová, Bc. Zdeňka Chaloupková, Ludmila Claussová

Dokumenty

Stanovy

Stanovy spolku DMO Český Krumlov Region, z. s.

Koncepce

2022-2024

Turistická oblast Český Krumlov Region

Turistická oblast zahrnuje: město Český Krumlov | obec Větřní | obec Světlík | obec Bohdalovice | městys Přídolí | obec Malšín | obec Chvalšiny | obec Brloh | obec Křemže obec Holubov | obec Srnín | obec Zlatá Koruna | obec Ktiš | obec Chlumec | obec Dolní Třebonín | obec Zubčice | obec Kájov | obec Polná na Šumavě | obec Přísečná

Turistické oblasti Jihočeského kraje

Turistická oblast Český Krumlov Region

Členství v DMO Český Krumlov Region, z. s.

Typy členství

  • řadové: obce a subjekty s veřejně prospěšným zaměřením
  • přidružené: zejména ty fyzické a právnické osoby, jejichž hlavní předmět činnosti je zaměřen na cestovní ruch
  • podporovatelské: fyzické a právnické osoby, které nejsou zakládajícími, řadovými ani přidruženými členy

Členský příspěvek

Základní příspěvek činí 10 000 Kč a odpovídá jednomu hlasu v členské schůzi, přičemž jeden každý člen může mít v členské schůzi maximálně 10 hlasů.

Práva a povinnosti členů vyplývající ze stanov

  • právo zejména účastnit se jednání členské schůze a volit orgány spolku, být volen do orgánů spolku, obracet se na orgány spolku s návrhy, podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření, nahlížet do účetnictví spolku
  • povinnost řádně a včas platit členské příspěvky v souladu se stanovami a zákonem, dodržovat stanovy spolku, plnit usnesení orgánů spolku, dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku, účastnit se jednání členské schůze a všech dalších orgánů spolku, jejichž je členem, nebo se při neúčasti předem řádně omluvit

Proč se stát členem DMO

Buďte přímou součástí managementu destinace

Zapojte se do destinační spolupráce i vy! Být členem DMO znamená možnost spolupodílet se na řízení, rozhodování a rozvoji destinace, tvorbě produktů cestovního ruchu i směřování destinačního managementu a marketingu. A jaké jsou další výhody členství? 

Sledujte Krumlov na síti