3K platforma


3K platforma je vhodná funkční platforma pro kooperaci, koordinaci a komunikaci subjektů cestovního ruchu v destinaci za účelem podpory rozvoje cestovního ruchu, v rámci které dochází k výměně informací nezbytných pro koordinaci aktivit cestovního ruchu. 

Destinační management si v rámci 3K platformy zvolil pravidelné setkání členů DMO Český Krumlov, z. s.

Přehled uskutečněných setkání členů DMO 

 

13.1. 2020 v 10:30, náměstí Svornosti 2, Český Krumlov
Setkání členů výboru DMO
Počet zúčastněných: 4
Časový fond: 2h
Program: certifikace DMO

3.2. 2020 v 10:30, náměstí Svornosti 2, Český Krumlov
Setkání členů výboru DMO
Počet zúčastněných: 5
Časový fond: 1,5h
Program: certifikace DMO, partnerské obce

9.3. 2020 v 10:30, náměstí Svornosti 2, Český Krumlov
Setkání členů výboru DMO
Počet zúčastněných: 6
Časový fond: 2h
Program: destinační produkt CK CARD, setkání s institucemi CK CARD, propagace

6.4. 2020 v 10:30, náměstí Svornosti 2, Český Krumlov
Setkání členů výboru DMO
Počet zúčastněných: 5
Časový fond: 2h
Program: přestavení marketingové strategie krumlov2020, Covid-19

11.5. 2020 v 10:30, náměstí Svornosti 2, Český Krumlov
Setkání členů výboru DMO
Počet zúčastněných: 5
Časový fond: 2h
Program: turistická nabídka a cílové skupiny na rok 2020 s ohledem na Covid-19, microsite www.krumlov2020.cz 

8.6. 2020 v 10:30, náměstí Svornosti 2, Český Krumlov
Setkání členů výboru DMO
Počet zúčastněných: 5
Časový fond: 3h
Program: novinky v online marketingu, dotační program jihočeského kraje pro ubytovatele TO

20.7. 2020 v 10:30, náměstí Svornosti 2, Český Krumlov
Setkání členů výboru DMO
Počet zúčastněných: 5
Časový fond: 3h
Program: letní promospot, městské kulturní léto

10.8. 2020 v 10:30, náměstí Svornosti 2, Český Krumlov
Setkání členů výboru a kontrolního výboru DMO
Počet zúčastněných: 8
Časový fond: 3h
Program: přehled činnosti DMO 2021

14.9. 2020 v 10:30, náměstí Svornosti 2, Český Krumlov
Setkání členů výboru DMO
Počet zúčastněných: 5
Časový fond: 2h
Program: Vánoční promospot, nový destinační web 2021

12.10. 2020 v 10:30
Online porada členů DMO
Počet zúčastněných: 5
Časový fond: 2h
Program: Advent 2020, rozpočet DMO 2021

16.11. 2020 v 10:30
Online porada členů DMO
Počet zúčastněných: 3
Časový fond: 2h
Program: branding destinace, plán činnosti DMO 2021

11.1. 2021 v 10:30
Online porada členů DMO
Počet zúčastněných: 6
Časový fond: 2h
Program: plán činnosti DMO 2021, destinační web 2021

15.2. 2021 v 10:30
Online porada členů DMO
Počet zúčastněných: 7
Časový fond: 2h
Program: plán činnosti DMO 2021, výroční zpráva DMO 2020

15.3. 2021 v 10:30
Online porada členů DMO
Počet zúčastněných: 6
Časový fond: 2h
Program: výroční zpráva DMO 2020, národní certifikace DMO 

 

DMO Český Krumlov, z. s.