Konference Brownfieldy

Odborná diskuze o osudu brownfieldových lokalit v českých městech.

Program

9:00 - 10:00 REGISTRACE A SNÍDANĚ

10:00 - 10:15 ÚVODNÍ SLOVA

10:15 - 11:05 BROWNFIELDY ČESKÉHO KRUMLOVA

Transformace brownfieldů v pohraničí: Martin Krupauer, A8000

 • České pohraničí, území kopírující bývalé Sudety, se nikdy zcela nevzpamatovalo z úbytku obyvatel po konci druhé světové války. Po roce 1989 zde navíc zaniklo mnoho pracovních příležitostí, které se dodnes nepodařilo nahradit. Brownfieldy najdeme i v místech, kde bychom je neočekávali a jejich problematika je v mnoha aspektech specifická.

Koncepční rozvoj města: Josef Hermann a Miroslav Reitinger, Český Krumlov

 • Rozvoj města je složitý, mnohovrstevnatý a trvalý proces, který je potřeba usměrňovat. Od počátku devadesátých let měl Český Krumlov poměrně jasnou vizi svého rozvoje. Vývoj posledních dekád ovšem ukázal, že směřování rozvoje města je nezbytné čas od času aktualizovat. K tomu je zapotřebí se zastavit a hledat společně cesty jak dál.

Nový Dvůr: nová čtvrť na místě bývalých kasáren Vyšný: Petr Hornát, A8000

 • Být u návrhu nové části města je pro urbanisty a architekty vždy výzvou a jedinečnou příležitostí. Zvláště když práce nekončí pouhým předáním výkresů, ale architekt má možnost podílet se i na samotné realizaci. Společným cílem je vytvořit nové místo pro život, které bude disponovat kvalitou, logikou řešení, a tedy i potřebnou atraktivitou.

Energetická studie projektu Nový Dvůr: Michal Šváb, ENACO

11:05 - 11:45 DISKUZE: MĚSTSKÉ PROJEKTY NA BROWNFIELDECH

 • Jak správně postupovat a plánovat, co si pohlídat i jak projekt financovat? Diskuze zástupců českých měst nad jejich přístupem k rozvoji brownfieldů.

Radka Vladyková (Svaz města a obcí ČR), Petr Schaller (Plesná), Štěpán Pavlík (Tábor), Marie Zezůlková (MŽP ČR). 

11:45 - 12:00 PAUZA NA KÁVU

12:00 - 12:45 ROZVÍJENÍ MĚST SKRZE BROWNFIELDY

Udržitelný rozvoj postavený na datech: Tomáš Ctibor, 4ct

 • V současnosti často hledáme řešení pro transformační a rozvojová území primárně na základě prostorových a kapacitních možností. K dispozici sice máme dynamicky rostoucí objem dat a informací, často je však neumíme správně využít a vyhodnotit. Správné uchopení dat je klíčem pro modelaci proveditelných a ve všech ohledech udržitelných řešení, postavených na reálných potřebách a dostupnosti zdrojů.

Identita místa jako podmínka úspěšné konverze: Patric Lüth, Snøhetta

 • Konverze brownfieldů hraje v mnoha evropských městech klíčovou roli v dlouhodobém rozvoji celých urbánních celků. Aby se transformace brownfieldu stala katalyzátorem rozvoje města, je nezbytné pracovat v kontextu místa a vyzdvihnout jeho identitu. Konverze oblasti Bjørvika v Oslu s budovou norské Národní opery, vize pro oblast South Gate v Budapešti a bývalá tabáková továrna v italské Veroně ukazují, jak důležitá je identita místa pro udržitelný rozvoj měst v odlišných kontextech.

Transformace brownfieldu v novou městskou čtvrť: Luděk Sekyra, Sekyra Group

12:45 - 13:15 DISKUZE: MĚSTO A DEVELOPER NA JEDNÉ LODI

 • Jak nastavit pravidla pro rozvoj území ve městech a vytvářet díky tomu fungující partnerství mezi městy a investory?

Patrick Lüth (Snøhetta), Luděk Sekyra (Sekyra Group), Tomáš Ctibor (4ct), Pavel Strnad (Polverini-Strnad). 

13:15 - 14:15 OBĚD

14:15 - 15:25 INSPIRACE PRO ÚSPĚŠNÉ REALIZACE

PPP Projekty: Michal Tesař, NEWTON Business Development

 • Pro oblast PPP v českém prostředí platí, že projekty se realizují, i když o nich není moc slyšet. Široká veřejnost se tedy domnívá, že u nás nejsou. Municipální úroveň je pro PPP ideální a potvrzuje, že to jde. Představeny budou PPP projekty v ČR a jejich specifikum směrem k brownfieldům.

Právní pohled na udržitelné projekty: Martin Fadrný, Frank Bold Advokáti

Realitní trh: Ondřej Zabloudil, Deloitte

Podpora ze strany státu: Marian Piecha, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

DISKUZE: Michal Tesař (NEWTON Business Development), Ondřej Zabloudil (Deloitte), Marian Piecha (MPO ČR), Tomáš Míček (P3).

15:25 - 15:40 PAUZA NA KÁVU

15:40 - 16:45 UDRŽITELNOST: HLAVNÍ TÉMA SOUČASNÉHO DEVELOPMENTU

Neobyčejné konverze: Peter Bednár, Jakub Cigler Architekti

 • Brownfieldy jsou podobné zašlému, trochu nepraktickému, ale vzácnému servisu po babičce. Trpělivě čekají ve vitrínce až bude ten správný čas je použít. Problém je, že správný čas nemusí jen tak nastat. Brání mu celá řada faktorů, včetně přílišných očekávání. Brownfieldu plných dostupného bydlení, průmyslových památek, vybavenosti a zeleně přitom docílit lze, většinou však v rozporu se zaběhlými představami. Cest k neobyčejnému rozvoji je mnoho, ale ty nejkratší mohou být pragmatické a obyčejné.

Respekt k místu: Jana Pyšková, krajinářská architektka

 • Zvažování geografických, klimatických, biologických a společenských charakteristik místa a multidisciplinární přístup od samého počátku by měly být základním východiskem developmentu. Promyšlená práce s terénem, vodou a prostupností se zachováním místních hodnot v maximální míře musí předcházet umisťování budov. Je potřeba změnit zaběhnutý systém plánování, kdy architekti nejdříve umístí objekty, a pak se teprve začnou řešit důsledky jejich návrhu: Zúročí se to environmentálně i ekonomicky. 

Finanční podpora pro rozvoj brownfieldů: Lukáš Čermák, Ministerstvo životního prostředí ČR

Diskuze: Jan Lehký (Kinstellar), Lukáš Čermák (MŽP ČR), Peter Bednár (Jakub Cigler Architekti), Jana Pyšková (krajinářská architektka).

17:00 ZAKONČENÍ KONFERENCE

Doprovodný program

 • výstava Industriální stopy
 • investiční příležitosti v Jihočeském kraji
 • prezentace case study MBARE: vodárna Karlovy Vary
 • konzultace dotačních titulů jednotlivých ministerstev
 • komentovaná prohlídka areálu kasáren 
 • Kasárna Český Krumlov
  Vyšný
  381 01 Český Krumlov
 • 1500 Kč
 • mapa
 • www

  Mapa Zobrazit na mapy.cz