místo tvar program / KONVERZE

Výstava mapující nejzdařilejší architekturu konverzí industriálních staveb u nás v letech 2015-2020

místo tvar program
/ KONVERZE
industriální situace

… v situaci sice poznamenané demolicemi a chátráním industriálních objektů, pod tlakem bourání a uvolňování stavebních parcel, po letech už ale také s rozpoznanými hodnotami – významu místa, pozoruhodnosti tvaru, smyslu příštího programu.

S architekturou konverzí, výsledkem i důsledkem hledání východiska, balancování mezi památkovou ochranou, autorskou intervencí, pragmatickou recyklací. Příležitost pro naplnění ambicí, uměleckého záměru i podnikatelského cíle. Také spontánní úsilí zachovat, co ještě lze. Odezva proměnlivé společenské atmosféry, vztahu k prostředí, obecnější tendence architektonické tvorby v konkrétním, mnohdy polemickém kontextu.

Výstava projektů realizovaných během pěti let (2015–2020) navazuje na předchozí akce uplynulého třicetiletí, od první Industriální architektura / nevyužité dědictví, přes 12 let poté, Industriální stopy, Co jsme si zbořili, až po výstavy architektury konverzí z let 2005 a 2014.

Pořadateli výstavy jsou Galerie Jaroslava Fragnera, Fakulta Architektury ČVUT v Praze, konference Brownfieldy a město Český Krumlov.

Mapa Zvětšit mapu

  • Kasárna Vyšný - budova vševojskového skladu
    Vyšný 5
    380 01 Český Krumlov
  • zdarma
  • mapa