Koloběh vody a jak v něm neuschnout

Přednáška v rámci akcí České křesťanské akademie Český Krumlov

Přednáška rostlinného fyziologa a vysokoškolského pedagoga Jana Pokorného se zaměřuje na problematiku vody a sucha, jež se vzájemně podmiňují a jsou vůbec základním charakteristickým znakem probíhající klimatické změny. Naši předkové říkávali, že na suché pole neprší. V posledních letech byli s touto pravdou konfrontováni nejen sedláci a zemědělci obecně, a nejen ti, kteří žijí na venkově a v otevřené krajině, ale i každý jednotlivý městský obyvatel, jemuž začíná být ve městě během letních měsíců na každý pád neúnosné horko. Navzdory iluzi vytvářené tekoucí vodou z kohoutku a navzdory aktuálně vlhké sezóně mají odborníci celkem jasno: vysycháme.

Přednáška přináší odbornou analýzu procesů, které se vzájemně podmiňují a ve výsledku působí jako začarovaný kruh. Představuje osudy některých historických civilizací a poukazuje na proměny naší krajiny v posledním století, na způsoby, jimiž již několik desítek let obhospodařujeme krajinu a rovněž na nezastupitelnou funkci lesů. Přináší kritický pohled na rozpory v chápání principů setrvalého hospodaření v krajině i na problematiku udržitelného vývoje vůbec a seznamuje posluchače s návrhy a opatřeními, jež by snad mohly neblahé procesy zvrátit či zastavit.

---

přednášející: Doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc.

Rostlinný fyziolog, VŠ-pedagog, od r. 1974 vědecký pracovník v Botanickém ústavu AV v Třeboni. Spoluzakladatel (1998) a ředitel společnosti ENKI, která se zaměřuje na obnovu krajiny, obnovitelné zdroje energií, rybniční hospodaření, ekologii mokřadů a návrat vody do krajiny. Je autorem četných vědeckých publikací a řešitel národních a mezinárodních projektů.

  • ZUŠ Český Krumlov
    Kostelní 162
    381 01 Český Krumlov
  • dobrovolné
  • mapa
  • www

    Mapa Zobrazit na mapy.cz