Poutník Jan Amos - O životě a díle J.A.Komenského

Festival mluveného slova

O životě a díle J. A. Komenského vypráví Áda Inneman s doprovodnou hudbou Jaroslava Krčka.

FESTIVAL LOGOS

„Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.“ To stojí v úvodu Evangelia podle Jana…

Tento prastarý text na nás působí nejen svým vpravdě magickým, spirituálním významem, ale také prostou krásou slova. Krásou, kterou je třeba neustále pěstovat a udržovat. Dnešní uspěchaná a tím i povrchní doba nakládá se slovem velmi hrubě. Stačí si jen pustit rádio nebo televizi a slyšíme, jak krása slova přichází vniveč …

Bohužel už i ve školách je slyšet nekultivovaný  a nespisovný jazyk…

A přesto ještě můžeme najít osobnosti, které je radost poslouchat, pro které je krása a dokonalost jazyka něčím naprosto samozřejmým. Některé z nich jsme si dovolili oslovit a pozvat k nám do Českého Krumlova, aby zde vedle hudby a tance zazněla i krása slova.

Při přátelských debatách na  toto téma zazněla památná věta Jaroslava Krčka o potřebnosti založení festivalu mluveného slova, který by pomáhal navrátit do veřejného prostoru pomalu mizící libozvučnou nádheru českého jazyka a prostřednictvím díla např. Jana Ámose Komenského či Williama Shakespeara si také uvědomit sílu myšlenek a ideálů, mající platnost I dnes…

  • Kaple sv. Martina, Městský park
    Linecká 61
    Český Krumlov
  • 150 Kč
  • mapa
  • www

    Mapa Zobrazit na mapy.cz