VELIKONOCE 2022 – souhrnný program den po dni

Užijte si velikonoční svátky a jedinečnou atmosféru v Českém Krumlově a jeho okolí.

Květná neděle 10. 4. 2022

9:30 Mše svatá se svěcením ratolesti na památku slavného vjezdu Ježíše Krista do Jeruzaléma – kostel sv. Víta
13:00–17:00 Tvoření v Regionálním muzeu – Jihočeské straky (kraslice)

Úterý 12. 4. 2022

10:30 Velikonoční prohlídka města s ochutnávkou zeleného pivního speciálu

Středa 13. 4. 2022

10:00–18:00 Historická herna pro děti – Interaktivní expozice v klášterech s možností vytvořit si velikonočně laděný výrobek
10:30 Velikonoční prohlídka města s ochutnávkou zeleného speciálu
11:00–18:00 Velikonoční trh na náměstí Svornosti
13:00–18:00
Po stopách velikonočního zajíčka aneb Hledejte ve městě poztrácená vajíčka – mapa s tajenkou k vyzvednutí v Městské knihovně
18:00, 20:00, 22:00 VelikoNOČNÍ komentované prohlídky kláštera

Čtvrtek 14. 4. 2022

8:30–13:00 Velikonoční dílny v DDM – pletení pomlázky, zdobení vajíček, výroba Morany v DMM
9:00–16:00 Museum Fotoatelier Seidel aneb Velikonoce u Seidelů – výstava snímků Josefa a Františka Seidela s velikonoční tematikou, dobové focení
10:00–18:00 Historická herna pro děti – Interaktivní expozice v klášterech s možností vytvořit si velikonočně laděný výrobek
10:30 Velikonoční prohlídka města s ochutnávkou zeleného speciálu
11:00–18:00 
Velikonoční trh na náměstí Svornosti
18:00 Mše svatá na památku Poslední večeře Páně – kostel sv. Víta
18:00, 20:00, 22:00 VelikoNOČNÍ komentované prohlídky kláštera

Velký pátek 15. 4. 2022

9:00–17:00 Řemeslný velikonoční jarmark na 1. zámeckém nádvoří
9:00–16:00
Museum Fotoatelier Seidel aneb Velikonoce u Seidelů
10:00–18:00 Historická herna pro děti – Interaktivní expozice v klášterech
10:00–18:00 Velikonoční trh na náměstí Svornosti
10:00, 10:15, 10:30, 11:15, 11:30, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Dobrodružné hledání pokladů v klášterech
10:00–20:00 Poutní areál na Křížové hoře, slavnostní osvětlení ve večerních hodinách
10:30 a 14:00
Velikonoční prohlídka města s ochutnávkou zeleného speciálu
15:00–17:00 Zdobení perníkových vajíček – Kafe Plešivecká
18:00 Velkopáteční obřady s uctíváním kříže – kostel sv. Víta
18:00, 20:00, 22:00 VelikoNOČNÍ komentované prohlídky kláštera
18:00–24:00 Noční bdění u Božího hrobu s čestnou stráží Schwarzenberské granátnické gardy – klášterní kostel Božího Těla a Panny Marie

Bílá sobota 16. 4. 2022

9:00–17:00 Řemeslný velikonoční jarmark na 1. zámeckém nádvoří
9:00–16:00
Museum Fotoatelier Seidel aneb Velikonoce u Seidelů
10:00–18:00 Historická herna pro děti – Interaktivní expozice v klášterech
10:00–18:00 Velikonoční trh na náměstí Svornosti
10:00–17:00 Zvířátka v Klášterech a projížďky na koních a ponících (od 13:00)
10:00–20:00 Poutní areál na Křížové hoře, slavnostní osvětlení ve večerních hodinách
10:30 a 14:00
Velikonoční prohlídka města s ochutnávkou zeleného speciálu
16:00 Velikonoční koncert na Kvítkově Dvoře – barokní skladby v provedení flétna a varhany
17:00 Hravé čtení v klášterech – V království mocných víl – Pohádky madam D´Aulnoy
18:00, 20:00, 22:00 VelikoNOČNÍ komentované prohlídky kláštera
20:00 Velikonoční Vigilie, slavnost Vzkříšení – kostel sv. Víta
21:30 Slavnostní rozeznění krumlovských zvonů ve městě i na zámku

Boží hod velikonoční 17. 4. 2022

9:00–17:00 Řemeslný velikonoční jarmark na 1. zámeckém nádvoří
9:00–16:00
 Museum Fotoatelier Seidel aneb Velikonoce u Seidelů
9:30 Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – kostel sv. Víta
10:00–16:00 Velikonoční neděle pro děti i dospělé – hrad Dívčí Kámen
10:00–18:00
Velikonoční trh na náměstí Svornosti
10:00–18.00 Velikonoční slavnost pro děti v klášterech
10:00–18:00 Historická herna pro děti – Interaktivní expozice v klášterech
10:00–18.00 Tvoření pro děti v klášterech
10:00–18:00
Pečení Jidášů v Klášterní pekárně
10:00–20:00 Poutní areál na Křížové hoře, slavnostní osvětlení ve večerních hodinách
10:30 a 14:00
Velikonoční prohlídka města s ochutnávkou zeleného speciálu
13:00, 14:00, 15:00, 16:00 Dětský folklórní soubor Jitřenka na Klášterním dvoře
15:00 Městské divadlo pro děti – pohádka Krysáci a ztracený Ludvík
18:00, 20:00, 22:00 VelikoNOČNÍ komentované prohlídky kláštera
16:00 Velikonoční koncert na Kvítkově Dvoře – árie z kantát a oper J. S. Bacha, G. F. Händla a W. A. Mozarta

Velikonoční pondělí 18. 4. 2022

09:00–17:00 Řemeslný velikonoční jarmark na 1. zámeckém nádvoří
9:00–16:00 Museum Fotoatelier Seidel aneb Velikonoce u Seidelů
10:00–18:00 Historická herna pro děti – Interaktivní expozice v klášterech
10:00–18:00
Velikonoční trh na náměstí Svornosti
10:00–20:00 Poutní areál na Křížové hoře, slavnostní osvětlení ve večerních hodinách
10:30 a 14:00
Velikonoční prohlídka města s ochutnávkou zeleného speciálu
11:00–16:00 Divadlo Kvelb: Veselé Velikonoce! – zábavné pouliční představení na různých místech v centru města
18:00, 20:00, 22:00 VelikoNOČNÍ komentované prohlídky kláštera na různých místech v centru města
16:00 Velikonoční koncert na Kvítkově Dvoře – árie z kantát a oper J. S. Bacha, G. F. Händla a W. A. Mozarta

Úterý 19. 4 .2022

11:00–18:00 Velikonoční trh na náměstí Svornosti
18:00, 20:00, 22:00 VelikoNOČNÍ komentované prohlídky kláštera

Středa 20. 4. 2022

11:00–18:00 Velikonoční trh na náměstí Svornosti
18:00, 20:00, 22:00 VelikoNOČNÍ komentované prohlídky kláštera
18:00 Velikonoční koncert českokrumlovského smíšeného sboru Perchta v Synagoze – skladby J. S. Bacha, C. Francka, K. Jenkinse, Z. Lukáše, C. Saint-Saëns a dalších

  • Český Krumlov a okolí
    Český Krumlov
  • mapa

    Mapa Zobrazit na mapy.cz