Missa Brevis, Jiří Pavlica, Chrámový sbor a orchestr Velešín

Sancta Spinea Corona – společnost přátel Zlaté Koruny srdečně zve na Velikonoční koncert

Missa Brevis a Jiří Pavlica

Chrámový sbor a orchestr Velešín, sbormistryně Marie Bůžková, varhany Vladimír Jantač 

V rámci koncertu zazní mimo jiné skladby: G. F. Händel – Aleluja z Mesiáše, J. S. Bach – Fuga a prelludium G moll a ve druhé části programu
již tradičně Pavlicova Missa brevis.

Plakát akce →

Akce je součástí cyklu koncertů Barokní Koruna Krása pestrosti 2022.

  • Kostel Nanebevzetí Panny Marie
    Klášter Zlatá Koruna
    Zlatá Koruna
  • 100 Kč, do 15 let zdarma
  • mapa
  • www

    Mapa Zobrazit na mapy.cz