Den otevřených lesů na Dubíku

Zažijte les jinak. Přijďte poznat les v jeho souvislostech.

Třetí červnová sobota nabízí po celém Česku bohatý program, který nestátní vlastníci lesů připravili na svém majetku pro veřejnost.

V Krumlově můžetes rodinou nebo přáteli prožít příjemný den v lese Dubík. Přijďte a poznejte les v souvislostech. Co se v něm děje i to, jak ovlivňuje koloběh vody nebo krajinu. Zjistěte, v čem je péče o lesy specifická a co takový les poskytuje nám všem. Prozkoumejte lesní stezky, poznejte obyvatele lesa. Zjistěte, jak lesy, ve kterých se hospodaří, ochlazují klima, zadržují vodu a přispívají k biodiverzitě krajiny. Poznejte, jak se v nich chovat, co obnáší péče o les, a mnoho dalšího.   

Program 10:00 - 16:00: Seznámíte se s pěstováním lesa, zalesňováním, ochranou lesa, těžbou dřeva a trvale udržitelným hospodařením v lesích. Budete si moci prohlédnout lesní techniku – železného koně nebo vyvážecí traktor. Uvidíte kácení stromu a přibližování dřeva koněm. Děti se zabaví u stánku lesní pedagogiky, kde budou poznávat lesní dřeviny, byliny a zvěř. A nebude chybět ani něco dobrého na zub.

Komentovaná vycházka s lesníkem v 11:00 a ve 14:00: Procházka cca 2,5 km po městských lesích se zaměřením na hospodaření v lesích se zvýšenou rekreační funkcí lesa

Organizují Lesy města Český Krumlov s. r. o. 

 

    Mapa Zobrazit na mapy.cz