Svatováclavské slavnosti | sobota 24. září

Sobotní program 20. ročníku Svatováclavských slavností v Českém Krumlově

Náměstí Svornosti

10:00–22:00 Svatováclavský jarmark
10:00–17:00 Registrace Václavů a Václavek

Registrace a podpis Václavů a Václavek v Pamětní knize Svatováclavských slavností v Infocentru Český Krumlov.

Doprovodný program - moderuje Marta Hermannová
10:00–12:00 Mezinárodní folklórní festival
Vystoupení folklórních souborů: Tata - Zaza Dance Emek Hayarden (Izrael), Ludiwy zespól piesni i tanca Skowronki (Polsko), Mazurian Song and Dance Ensemble EŁK (Polsko), Šáteček Nymburk, Furiant České Budějovice, Podjavořičan Telč, Malé Zálesí Luhačovice a českokrumlovské soubory Jitřenka a Růže.
12:45–18:00 Mezinárodní folklórní festival
Vystoupení folklórních souborů. Pauza 16:00-16:30.
18:00–18:15 Schwarzenberská granátnická garda
Tradiční předání portepee - ozdoby granátnických šavlí ve slavnostních barvách města Český Krumlov a schwarzenberského rodu - novým členům gardy a jejich uvedení do služby. Právě schwarzenberští granátníci se za První republiky zasloužili o znovuoživení oslav svátku sv. Václava.
18:15–18:30 Setkání Václavů a Václavek
Všichni nositelé jména Václav a Václavka jsou zváni na jeviště k společnému setkání a fotografování se starostou města. Zápis do pamětní knihy 10:00–17:00 v Infocentru na náměstí Svornosti.
19:15–22:00 Malá dechová hudba Doubravanka
Repertoár kapely z jihočeské vesničky Jáma na Prachaticku tvoří tradiční dechové skladby i moderní skladby nejrůznějších žánrů.

3+ galerie, Kláštery Český Krumlov

10:00–18:00 Řemeslný jarmark a dobroty na Klášterním dvoře
Vyzkoušejte si tradiční řemesla pod vedením zkušených brašnářů, kovářů, včelaře, sklářky a barvířky. Řemeslníci navíc představí své vlastní výrobky, které bude možné přímo na místě zakoupit. Na klášterním jarmarku budou kromě domácích k ochutnání tradiční ukrajinské dobroty. 
10:00–18:00 Kreativní dílny pro malé i velké
Bavlněné náramky, dřevěné svícny, měšce, papírové draky, větrníky, vykuřovadla a další dekorace z přírodnin nabídnou kreativní dílničky, které se otevřou nadšeným tvůrcům všeho věku ve venkovních prostorách 3+galerie na Nádvoří klarisek.
11:00 a 14:00 Sváteční komentované prohlídky klášterů
S průvodcem zavítáte do míst běžně veřejnosti nepřístupných a připomenete si doby slávy i zapomnění českokrumlovských klášterů. Doba trvání 90 minut. Se vstupným. Možnost rezervace na informace@divadlock.cz, +420 725 554 705.
11:00–15:00 Roztančené město | Mezinárodní folklórní festival 
Účastníci 21. ročníku Mezinárodního folklórního festivalu Český Krumlov oživí v pravidelných intervalech Klášterní dvůr a Nádvoří klarisek svým tanečním uměním.
14:00–17:00 Karel Dvořák: Malý Svatováclavský happening – vznik busty sv. Václava
Přijďte na Klášterní dvůr za řemeslníky podívat se a možná i přiložit ruku k dílu při výrobě doplňků k soše sv. Václava. Vyrábět se bude helmice, kopí, praporec a další charakteristické doplňky v brašnářské a ševcovské dílně, hrnčířské dílně, sklářské dílně, kovárně a barvírně.
10:00–18:00 Výstava studentských a lektorských prací SUPŠ sv. Anežky České v Českém Krumlově ze sochařského workshopu (Nádvoří klarisek)
Výstavní prostory na nádvoří klarisek nově představí práce studentů a lektorů oboru Kamenosochařství. Sochy, reliéfy a jiné artefakty vznikly v rámci sochařského workshopu v covidovém období roku 2021, jako dobrovolná iniciativa nahrazující chybějící výuku praktického vyučování. Vstupné zdarma. 
19:00–23:00 Klášterní muzeum | Svatováclavský večer otevřených muzeí a galerií
Využijte příležitost prohlédnout si klášter minoritů za večerní atmosféry. Omezená momentální kapacita, vstup zdarma. Zákaz vstupu podnapilým osobám.

Klášterní zahrada

14:00–22:00 Zahradní degustace vín | Festival vína Český Krumlov®
Ochutnejte z široké nabídky růžových, bílých a červených vín z Čech, Moravy, Rakouska, Itálie, Německa, Španělska. Volná degustace vín formou placených vzorků přímo u stánků, sklenky k pronájmu na místě, k mání bude i teplé a studené občerstvení. Zahradní degustace je pozvánkou na jubilejní 10. ročník Festivalu vína, který se v Českém Krumlově bude konat od 7. října do 26. listopadu 2022.
14:00–19:00 Cesta klášterní zahradou | hra pro děti
Zpestřete svým dětem čas strávený v zahradě a nechte je objevovat rostliny, dozvídat se zajímavosti a malovat s přírodními barvami. Pracovní list v ceně 30 Kč k zakoupení na Návštěvnickém centru a přímo u stánku u vchodu do Klášterní zahrady. Doporučeno pro děti od 6 let.

Seminární zahrada u Hotelu Růže

10:00–15:30 Roztančené město | Mezinárodní folklórní festival
Krátké taneční ukázky, prezentace účastníků 21. ročníku Mezinárodního folklórního festivalu Český Krumlov.
17:00–18:00 Amare Romane Čave | taneční vystoupení
Českokrumlovský romský taneční a hudební soubor pod vedením Roberta Kotlára.

Museum Fotoateliér Seidel

9:00–12:00 a 13:00–16:00 Svatováclavské fotografování v Museu Fotoateliér Seidel
Zažijte neopakovatelnou atmosféru počátku 20. století okořeněnou vůní podzimu. Košík plný hub i draka najdete v muzeu, hodné pejsky a děti si však přiveďte s sebou. Cena: 1. kompozice 390 Kč, každá další 230 Kč.
11:30 a 15:30 Komentované prohlídky muzea
Rezervace fotografování i prohlídek nutná – www.seidel.cz, +420 736 503 871 nebo info@seidel.cz.

Muzeum voroplavby, kostel sv. Jošta

11:00–14:00 a 19:00–23:00 Volný vstup do Galerie KrumlovLive
Prohlídka expozice Voroplavba řemeslo a tradice a prohlídka renesančního krovu z plaveného dřeva, vyhlídka z věže kostela sv. Jošta.

Zahrada Kouzelné bylinky

10:00–14:00 Prohlídky zahrady
Možnost prohlédnout si zahradu, vstupné dobrovolné.
10:00 a 12:00 Komentované prohlídky zahrady
Milovníci přírody se zájmem o léčivé rostliny jsou zváni na komentované prohlídky. Vstupné dobrovolné.

Kvítkův Dvůr

14:00, 15:30 a 17:15 Komentovaná prohlídka historických interiérů
Jedinečné historické interiéry s výmalbou Františka Jakuba Prokyše a s ukázkou akustiky prostřednictvím tónů varhan. Vstupné: 100 Kč, studenti a důchodci 50 Kč, děti mladší 15 let zdarma.

Historické centrum města

17:00–18:30 Prohlídka města s průvodcem, vstupenky →
Prohlídka v českém jazyce je zdarma, kapacita omezena, rezervace nutná - v Infocentru na nám. Svornosti, anebo online.
19:30-20:30 Kostýmovaná noční prohlídka města s průvodcem, vstupenky →
Legendy, pověsti, tajemné příběhy... Prohlídka v českém jazyce je zdarma, kapacita omezena, rezervace nutná - v Infocentru na nám. Svornosti, anebo online.

Masná ulice

14:30–23:00 Sousedská slavnost v Masné
Setkání provozovatelů gastropodniků a služeb v malebné Masné ulici s místními i návštěvníky města, dobré jídlo a pití, k poslechu a tanci zahrají místní hudební uskupení.

Cikánská jizba, Dlouhá ulice

19:00 Cindži Renta | českokrumlovská romská skupina
Vystoupení kapely v případě příznivého počasí na ulici, mokrá varianta od 20:00 v restauraci Cikánská jizba 

Muzea a galerie

19:00–23:00 Svatováclavský večer otevřených muzeí a galerií
V rámci Svatováclavského večera otevřených muzeí a galerií je vstup do následujících míst zdarma. V případě překročení momentální maximální kapacity upozorňujeme na možné zdržení.
Egon Schiele Art Centrum: Andrej Bělocvětov (1923–1997) – Obrazy a kresby, Tets Ohnari (1980) – Jeřáb, Josef Seidel (1859-1935) – Krumlov za časů Schieleho
Regionální muzeum v Českém Krumlově: Muzejní noc s prohlídkou fotografických výstav „60 let Fotoklubu ČK“, „60 let fotografické soutěže Mapový okruh Nekázanka“ a „Taras“ (Kuščynskyj)
Kláštery Český Krumlov: Večerní prohlídka Klášterního muzea v bývalém klášteře minoritů. Volné vstupenky si prosím vyzvedněte v Návštěvnickém centru Klášterů.
Městská knihovna v Českém Krumlově, pobočka Horní 155: Noc v knihovně – netradiční prohlídka noční knihovny včetně historických sálů Prelatury s výkladem. Prohlídky proběhnou ve 20:00 a 22:00.
Od 19:00, oddělení pro dospělé „Pohádky pro kočku a pejska“ –dva pohádkové příběhy pro děti i jejich rodiče. Uslyšíte a uvidíte pohádky Eduarda Petišky a Josefa Čapka.
Od 21:00, oddělení pro dospělé „Pohádkové příběhy od Boubínského potoka“ – čtení z knihy Evy Wimmerové za účasti autorky. Chcete vědět, o čem si vyprávějí ženy z okolí Boubína? Přijďte posedět a poslouchat. Určeno dětem i dospělým.
Museum Voroplavby Český Krumlov, Kostel sv. Jošta: Expozice muzea seznamuje s historií voroplavby u nás, tradicemi voroplavby a stavbou vorů. K vidění je i druhý největší model vorového pramenu v ČR.
Kulturní centrum Prádelna: Anežka v plenéru – výstava nejaktuálnějších prací studentů SUPŠ sv. Anežky České s doprovodným programem. Výstava je otevřena každý den od 23. do 30. 9. od 13:00-18:00.
Museum Fotoateliér Seidel: Prohlídky s průvodcem v 19:00, 20:00, 21:00 a 22:00. Kapacita omezena, rezervace nutná na www.seidel.cz, případně na info@seidel.cz, +420 736 503 871. Přímo na místě bez záruky.
Synagoga Český Krumlov: Česká republika – památky UNESCO – výstava fotografií Libora Sváčka u příležitosti 30. výročí zapsání prvních tří českých památek (Praha, Český Krumlov, Telč) na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. 19:30 a 21:00 hudební vystoupení skupiny Miší Trio.
Kvítkův Dvůr: Komentované prohlídky jedinečných historických interiérů s výmalbou Františka Jakuba Prokyše a s ukázkou akustiky prostřednictvím tónů varhan. Začátek prohlídek v 9:00, 19:00, 20:30 a 22:00. Kapacita omezena, rezervace nutná - v Infocentru na nám. Svornosti, anebo online přes www.ckrumlov.info/tickets.

Kompletní program Svatováclavských slavností 2022 →

Svatováclavské menu & podzimní speciality →

  • 24.9.2022 / So