Komentovaná procházka jižním meandrem

Objevujte méně známá zákoutí a příběhy Českého Krumlova.

Na atraktivitě historické části Českého Krumlova má zásadní podíl jeho malebné rozložení ve smyčkách tří vltavských meandrů. Ten první, jižní, leží stranou od obecně známých a turisticky hojně využívaných komunikačních „tepen“ města.

V kontrastu s historickým centrem nabízí území jižního meandru Vltavy klidnější atmosféru. Návštěvník tu najde dostatečný prostor nejen k oddychu a odpočinku, ale i k poznání dalších významných památek města spojených tentokrát zejména s 19. a 20. stoletím. Na poměrně malé ploše se tu kromě renesančních a barokních domů soustřeďuje hned několik významných památek, které svou zásadní roli v životě města sehrály především v minulém a předminulém století. 

V rámci komentované prohlídky navštívíte mimo jiné tato místa: Zahradní domek Egona Schieleho, synagogu, Museum Fotoatelier Seidel, kapli svatého Martina a hudební pavilon v městském parku. 

Cena 50 Kč/soba, kapacita omezena, rezervace nutná - v Infocentru na nám. Svornosti, anebo online (viz Vstupenky).

  • Český Krumlov
  • 25.9.2022 / Ne / 13:00 - 15:00