Velikonoční program 2023

Velikonoční program v Českém Krumlově od pašijí, přes jarmark až po velikonoční koncerty:

2. 4. Květná neděle

9:30 Mše svatá se svěcením ratolesti na památku slavného vjezdu Ježíše Krista do Jeruzaléma | kostel sv. Víta
10:00–18:00 Velikonoční Interaktivní expozice – tvoření a aktivity pro děti | 3+ galerie
15:00–16:30 Hořické pašijové hry | Klášterní zahrada

4. 4. Šedivé úterý

10:00–18:00 Velikonoční Interaktivní expozice – tvoření a aktivity pro děti | 3+ galerie

5. 4. Škaredá středa

10:00–18:00 Velikonoční Interaktivní expozice – tvoření a aktivity pro děti | 3+ galerie
13:00–18:00 Po stopách velikonočního zajíčka | Městská knihovna

6. 4. Zelený čtvrtek

09:00–19:00 Velikonoční trh | náměstí Svornosti
09:00–16:00 Velikonoční focení u Seidelů | Museum Fotoateliér Seidel
10:00–18:00 Velikonoční Interaktivní expozice – tvoření a aktivity pro děti | 3+ galerie
12:30–17:00 Zelený čtvrtek v muzeu – tvoření | Regionální muzeum
18:00 Mše svatá na památku Poslední večeře Páně | kostel sv. Víta

7. 4. Velký pátek

09:00–19:00 Velikonoční trh | náměstí Svornosti
09:00–16:00 Velikonoční focení u Seidelů | Museum Fotoateliér Seidel
10:00–18:00 Velikonoční Interaktivní expozice – tvoření a aktivity pro děti | 3+ galerie
10:00–16:30 Dobrodružné hledání pokladu - hra pro děti | 3+ galerie
10:00–16:30 (vždy v celou a vpůl) Dobrodružné hledání pokladu s odměnou | 3+ galerie
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Velikonoční plavby na voru | přístaviště Rožmberská Bašta
18:00 Velkopáteční obřady s uctíváním kříže | kostel sv. Víta
18:00–24:00 Noční bdění u Božího hrobu s čestnou stráží Schwarzenberské granátnické gardy | klášterní kostel Božího Těla a Panny Marie

8. 4. Bílá sobota

09:00–19:00 Velikonoční trh | náměstí Svornosti
09:00–16:00 Velikonoční focení u Seidelů | Museum Fotoateliér Seidel
10:00–18:00 Velikonoční Interaktivní expozice – tvoření a aktivity pro děti | 3+ galerie
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Velikonoční plavby na voru | přístaviště Rožmberská Bašta
17:00–19:00 Velikonoční koncert na Kvítkově Dvoře | rokokový sál 
20:30 Velikonoční vigilie | kostel sv. Víta
21:30–22:00 Slavnostní rozeznění krumlovských zvonů 

9. 4. Boží hod velikonoční

09:00–19:00 Velikonoční trh | náměstí Svornosti
09:00–16:00 Velikonoční focení u Seidelů | Museum Fotoateliér Seidel
9:30 Slavnost Zmrtvýchvstání Páně | kostel sv. Víta
10:00–18:00 Velikonoční Interaktivní expozice – tvoření a aktivity pro děti | 3+ galerie
13:00, 14:00, 15:00 Dětský folklórní soubor Jitřenka | Klášterní dvůr 
13:00–16:00 PRO NEPŘÍZEŇ POČASÍ ZRUŠENO - Krumzušband a JR Big Band Václava Hlaváče | náměstí Svornosti
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Velikonoční plavby na voru | přístaviště Rožmberská Bašta
18:00–19:30 Velikonoční koncert Chrámového sboru a orchestru Velešín: Pavlicova Missa brevis | Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Zlatá Koruna

10.4. Velikonoční pondělí

09:00–17:00 Velikonoční trh | náměstí Svornosti
09:00–16:00 Velikonoční focení u Seidelů | Museum Fotoateliér Seidel
10:00–18:00 Velikonoční Interaktivní expozice – tvoření a aktivity pro děti | 3+ galerie
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Velikonoční plavby na voru | přístaviště Rožmberská Bašta
17:00–19:00 Velikonoční koncert Smíšeného pěveckého sboru Perchta a Krumlovského komorního orchestru | kostel sv. Víta

  • 381 01 Český Krumlov
  • mapa

    Mapa Zobrazit na mapy.cz