Svatováclavské slavnosti | čtvrtek 28. září

21. ročník Svatováclavských slavností v Českém Krumlově

Ceremoniál Schwarzenberské granátnické gardy

8:30 Slavnostní ceremoniál vztyčování gardových praporů | "strážnice" na II. zámecké nádvoří

8:30–9:00 Troubení fanfár | ochoz zámecké věže

Svatováclavský jarmark

10:00–18:00 Svatováclavský řemeslný jarmark – řemeslné výrobky, ukázky řemesel, občerstvení | náměstí Svornosti

Matiné pěveckých sborů Bellaria a Codex Temporis

11:00 Vystoupení českokrumlovského pěveckého sboru Bellaria a smíšeného pěveckého sbor Codex Temporis z Příbrami. Na programu skladby A. Dvořáka, P. Ebena, I. Studeného, M. Lauridsena, M. Červenky a dalších. Vstupné dobrovolné. | Studijní centrum na I. zámeckém nádvoří

Svatováclavská mše svatá

17:00 Svatováclavská mše svatá | kostel sv. Víta

Prohlídky města a památek zdarma

10:00–16:30 Prohlídky kolektoru pod částí historického centra města – upozornění: chladné prostředí okolo 10 °C, zákaz kouření a vstupu podnapilým osobám. Kapacita jedné prohlídky omezena na 7 osob starších 15 let, rezervace nutná – na výběr jsou tyto časy prohlídek: 10:0010:3011:0011:3012:0012:3014:0014:3015:0015:3016:00 a 16:30. Návštěvníci se musí prokázat občanským průkazem. | parkoviště P2 – Pod poštou

10:00–14:00 Kouzelné bylinky se loučí se sezónou – Využijte příležitosti prohlédnout si letos naposledy bylinkovou zahradu nad městem. V 10:00 a ve 12:00 navíc komentovaná prohlídka. Vstup volný. | Zahrada Kouzelné bylinky

11:00 a 13:00 Komentovaná prohlídka kostela sv. Víta a kaple sv. Václava – provází Mgr. Petr Pavelec, ředitel územního odborného pracoviště NPÚ v Českých Budějovicích. Vstup volný. | kostel sv. Víta

13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 Mimořádné prohlídky Rožmberské spojovací chodby ze zámku do kláštera - OBSAZENO – Nahlédněte do jinak běžně nepřístupných prostor spojovací chodby, která prochází pod střechami krumlovského zámku, přilehlých domů na Latránu a areálu klášterů. Dodnes zčásti zachovaný systém krytých mostů a chodeb pochází z konce 16. století. Za časů Viléma z Rožmberka spojovala unikátní chodba zámek s kláštery klarisek a minoritů a někdejším vdovským sídlem Anny Rožmberské z Rogendorfu (dnes budova náležící k pivovaru) a přilehlou renesanční zahradou s voliérami a libosadem (dnes Pivovarská zahrada). Průvodci: Ivo Janoušek, Jiří Bloch, Kateřina Slavíková, spolupráce: Ladislav Vokatý. Délka prohlídky 90 minut. Kapacita jedné prohlídky je 20 osob starších 15 let, rezervace nutná na info@klasternimuseum.cz a +420 725 554 705. | informaci o místě vstupu na prohlídku naleznete na vstupence

19:30 Večerní kostýmovaná prohlídka města s průvodcem – legendy, pověsti, tajemné příběhy. Délka prohlídky 60 minut. Kapacita omezena, rezervujte si vstupenku. | informaci o místě startu prohlídky naleznete na vstupence

Další program

10:00–22:00 Barokní poutní areál na Křížové hoře nad Českým Krumlovem – možnost prohlídky areálu a výstav, projekce filmu, občerstvení, mimořádně otevřen sklep poustevníků. Večerní slavnostní osvětlení kaple. Ve 21:00 zvonění zvonu k uctění památky sv. Václava. Vstupné dobrovolné. | Křížová hora

17:00 Vládci a vládkyně – vliv žen na habsburském dvoře – Mag.A. Julia Meister (Technische Universität Berlin) a Prof. Václav Bůžek (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích) představí vliv habsburského rodu a jeho žen na dějiny Evropy a českých zemí. Vstupné dobrovolné. | Synagoga Český Krumlov

Program Svatováclavských slavností 2023

  • Český Krumlov