Vánoční rozjímání se souborem Chairé Příbram | Festival Logos

Festival slova, které se proměňuje v hudbu, a hudby, která se stává slovem…

Festival Logos uvádí 9. prosince od 18.00 hodin v přednáškovém sále 1. zámeckého nádvoří krumlovského zámku a hradu Vánoční rozjímání se souborem Chairé Příbram. Na programu jsou vánoční písně a příběhy českého středověku, baroka a klasicismu. Umělecký přednes v podání Justina Svobody.

---

FESTIVAL LOGOS

„Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.“ To stojí v úvodu Evangelia podle Jana…

Tento prastarý text na nás působí nejen svým vpravdě magickým, spirituálním významem, ale také prostou krásou slova. Krásou, kterou je třeba neustále pěstovat a udržovat. Dnešní uspěchaná a tím i povrchní doba nakládá se slovem velmi hrubě. Stačí si jen pustit rádio nebo televizi a slyšíme, jak krása slova přichází vniveč …

Bohužel už i ve školách je slyšet nekultivovaný a nespisovný jazyk…

A přesto ještě můžeme najít osobnosti, které je radost poslouchat, pro které je krása a dokonalost jazyka něčím naprosto samozřejmým. Některé z nich jsme si dovolili oslovit a pozvat k nám do Českého Krumlova, aby zde vedle hudby a tance zazněla i krása slova.

Vstupné: 150,-Kč
Předprodej: v Infocentru Český Krumlov, online a na místě před začátkem koncertu.

  • Studijní centrum
    Zámek 232
    381 01 Český Krumlov
  • 150 Kč
  • mapa

    Mapa Zobrazit na mapy.cz