Světla a stíny působení jezuitů v Čechách a jihočeské řádové domy | přednáška

Přednáška historičky Doc. Ivany Čornejové

Náboženská situace v Čechách v polovině 16. století a pozvání řádu Tovaryšstva Ježíšova do Prahy v roce 1556. Počátky působení řádu a aktivita jihočeské aristokracie; nejstarší koleje: Jindřichův Hradec a Český Krumlov. Hlavní řádové poslání: misie a školská činnost. Rozmach řádové moci po Bílé hoře a podíl jezuitů na rekatolizaci; koexistence i spory s jinými řády. Čeští (a moravští) jezuité na zámořských misiích. Narůstající odpor proti moci řádu v 18. století a zánik „starého“ Tovaryšstva v roce 1773. Pozoruhodné osudy někdejších jezuitských kolejí v 19. – 20. století.

Doc. Ivana Čornejová, historička, přední znalkyně ranného novověku. Specializující se na české a církevní dějiny 16.–18. století a dějiny českého školství, zejména Univerzity Karlovy. Jako pedagožka se habilitovala a získala titul docentky. Pracovala v Ústavu dějin Univerzity Karlovy a archivu Univerzity Karlovy, kde zastávala pozici vedoucí Ústavu dějin Univerzity Karlovy. Je předsedkyní redakční rady časopisu Marginalia historica. Časopis vycházející dvakrát ročně se věnuje široce pojímaným dějinám vzdělanosti, zaměřující se na problematiku českých zemí nahlíženou v středoevropském a evropském kontextu.  Nedávným autorským počinem je vydání knihy Temno. Publikace realisticky a bez ideologického zatížení mapuje období bělohorské bitvy. 

Pořádá: Sdružení průvodců Český Krumlov

Kapacita omezena, rezervace míst v Infocentru Český Krumlov.

  • Sál nad Infocentrem
    náměstí Svornosti 2
    381 01 Český Krumlov
  • zdarma
  • mapa
  • 13.2.2024 / Út / 17:00

Mapa Zobrazit na mapy.cz