Členové DMO Český Krumlov Region, z.s.

Společnost pro destinační management turistické oblasti Český Krumlov Region vznikla v lednu 2020 jako společná iniciativa města Český Krumlov, Sdružení cestovního ruchu Český Krumlov a Českokrumlovského rozvojového fondu. Je certifikovanou destinační společností na krajské i národní úrovni.

Zakládající členové

Město Český Krumlov

Rozsáhlý komplex památek a jedinečná atmosféra vytvořily z  Českého Krumlova jedno z turisticky nejnavštěvovanějších míst v Česku. Zlomovým okamžikem v novodobé historii města bylo zapsání na Seznam světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO 4. 12. 1992, kdy se jako jedno ze tří prvních měst v republice dostalo pod ochranná křídla této organizace. Městečko s 13 tisíci obyvateli však nežije pouze památkami, ale postupem času se stalo významným centrem živé kultury a umění.

Sdružení cestovního ruchu Český Krumlov, z.s.

Apolitický spolek fyzických a právnických osob se aktivně podílí na kulturním a veřejném dění v Českém Krumlově. Je součástí managementu i plánování cestovního ruchu v destinaci a zároveň organizuje pravidelné i jednorázové akce, např. Festival vína Český Krumlov, adventní trhy či Oslavy osvobození města. Sdružení se tak od svého založení v roce 2009 stalo významným subjektem na poli cestovního ruchu, zastupuje podnikatelskou sféru a dlouhodobě spolupracuje s městskými organizacemi.

Českokrumlovský rozvojový fond spol. s r.o.

Hlavním posláním společnosti ve stoprocentním vlastnictví města Český Krumlov je zajištění kvalitních oprav historicky cenných objektů ve městě s následným zajištěním optimálního funkčního a finančního využití, a to v souladu s cíli rozvoje města. Svojí další činností v oblasti cestovního ruchu přispívá ČKRF výrazně k podpoře, organizaci a rozvoji cestovního ruchu ve městě a jeho okolí. 

Další členové (k 31. 7. 2023)

Festival Krumlov z.s.

Mezinárodní hudební festival Český Krumlov vznikl v roce 1992 a během své existence se stal jedním ze tří největších festivalů vážné hudby v České republice. Nabízí čtyři týdny hudby od 15. do 21. století s mezinárodními hvězdami i mladými umělci – dosud nabídl téměř šest stovek koncertů a představení za účasti více než 13 tisíc účinkujících ze 40 zemí. 

Centrum Český Krumlov, a.s. 

Společnost Centrum Český Krumlov a.s. je vlastníkem rozsáhlého historického areálu bývalého pivovaru, který tvoří celkem 11 budov a který je zařazen na seznam památkově chráněných objektů Městské památkové rezervace Český Krumlov zapsané na seznamu UNESCO. Součástí areálu je i pivovarská zahrada, která si udržela svůj unikátní charakter a v letních měsících je využívána pro pořádání kulturních akcí.

Meridi s.r.o

Meridi s.r.o. je provozovatelem jihočeské regionální televizní stanice TV Kurýr, která patří do sítě regionálních televizí Regio TV1. Stanice se zaměřuje na zpravodajské příspěvky z jihočeského regionu a díky spolupráci v rámci Regio TV1 také z dalších koutů České republiky. Vyrábí reportáže, pravidelné celoroční magazíny, spolupracuje s dodavateli televizního obsahu.

Bohemia Properties, a.s. - Jan Hotels

Jan Hotels provozuje pět hotelů v České republice. V Českém Krumlově jsou to Hotel Růže a Hotel OLDINN s celkovou kapacitou 150 a 110 lůžek, další tři hotely jsou provozovány v Praze (Hotel Duo, Leonardo & Bookquet a Carol). 

Máte zájem o členství?


Sledujte Krumlov na síti