Covid info

Dle aktuálně platných nařízení vlády ČR je vstup na akci umožněn pouze návštěvníkům, kteří splní jednu z následujících podmínek vstupu a doloží:

  • negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní,
  • negativní POC antigenní test starý nejvýše 72 hodin,
  • absolvují testování na místě a prokážou se negativním výsledkem (informace o místě testování jsou uvedeny dále),
  • prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce,
  • aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

Návštěvníkům doporučujeme sledovat aktuálně platná opatření a nařízení vlády na https://covid.gov.cz/

Při vstupu na akci v rámci Svatováclavských slavností návštěvníci souhlasí s pořadatelskými podmínkami a zároveň deklarují, že splňují podmínky pro účast na kulturních akcích uvedených výše. Návštěvníci akce berou na vědomí, že ze strany pořadatele může proběhnout namátková kontrola plnění podmínek pro účast na kulturních akcích. V případě neumožnění kontroly nebo v případě nesplnění podmínek bude takový návštěvník z místa konání akce vykázán.

Návštěvníci se zavazují během produkcí mít nasazený respirátor min. FFP2, používat dezinfekci a dodržovat bezpečné rozestupy tam, kde je to možné.

Možnost testování na místě

Testování autorizovanou laboratoří dle platných vyhlášek bude ve dnech slavností probíhat na adrese: Na Fortně 182, Český Krumlov, a to v termínech:

  • Pátek 24.9. 14:00-19:00
  • Sobota 25.9. 10:00-15:00
  • Neděle 26.9. 10:00-15:00