Klášter cisterciáků ve Zlaté Koruně je dnes pokládán za jeden z nejcennějších komplexů gotické architektury ve střední Evropě.

Co uvidíte

Z velké části je klášter tvořen středověkými budovami (kostel, ambit, kapitulní síň, kaple Andělů Strážných, opatství), částečně jsou barokně upravené. 

V současné době klášter nabízí tři prohlídkové trasy, které návštěvníkům přiblíží řeholní život zdejších mnichů. V klášteře se koná řada kulturních akcí (koncerty, divadla, výstavy apod.). Prostory se dají pronajmout i pro různé akce (svatby, rauty). V samotném areálu je i pobočka Jihočeské vědecké knihovny s oddělením rukopisů a starých tisků.

Do areálu kláštera je bezbariérový přístup. Nabízí bezbariérovou prohlídkovou trasu (bývalý klášter + kostel), která obsahuje nejvýznamnější interiéry a expozice kláštera. V objektu je k dispozici bezbariérové WC.

Z historie

Podle legendy založil klášter Přemysl Otakar II. ze zbožných pohnutek. Král měl totiž před důležitou bitvou u Kressenbrunnu roku 1260 proti uherskému králi Bélovi IV. učinit zbožný slib, že za své vítězství nechá založit klášter. Po vítězném boji pak své slovo skutečně splnil. Důvody pro založení kláštera však byly zároveň i politické. Nový klášter měl zamezit případné rozpínavosti rodu Vítkovců, kterým patřil nedaleký Český Krumlov.

Služby

  • komentované prohlídky
  • bezbariérový přístup
  • platební karty
  • seminární prostory
  • programy pro školy

Mapa Zobrazit na mapy.cz