Zřícenina gotické tvrze ze 14. století se nachází asi 15 kilometrů jihozápadně od Českého Krumlova uprostřed zvlněné krajiny Pošumaví, v místech zaniklé vesnice Pasovary. Od roku 1958 je tvrz chráněna jako kulturní památka.

Historie a architektura  

Název tvrze a bývalé přilehlé vsi je odvozena z německého slova „Passauer“ – Pasovan, podle prvních obyvatel, kteří přišli jako kolonisté z okolí Pasova v polovině 13. století. V roce 1910 měla obec Pasovary celkem 32 domů. Po druhé světové válce byli původní obyvatelé vyhnáni, vesnici se nepodařilo dosídlit a zanikla.

Z tvrze se dochovala dvoupatrová hranolovitá věž uprostřed rozpadajícího se dvora. Pochází pravděpodobně z druhé poloviny 14. století, má několik zachovalých kamenických prvků - ostění oken a dveří, krakorce. Dalšími významnými prostory jsou sklepy gotického a renesančního paláce. V letech 2018-2020 proběhlo statické zajištění gotických sklepů jižního paláce tvrze. 

Současnost

V současnosti má jeden ze sklepů ve správě spolek Z Pasovar, který zde provozuje malé muzeum, kde se můžete o Pasovarech dozvědět více. V areálu bývalé obce probíhá každoročně druhou srpnovou sobotu hudební benefiční akce Pasovarské tvrzení. Návštěvníci mají možnost, kromě poslechu živé hudby, dozvědět se během komentované prohlídky něco z historie Pasovar a mohou přispět dobrovolnou částkou na obnovu tvrze.

Severně od tvrze se nachází jediný obnovený dům z původní zástavby, ke kterému přiléhá hospodářství a pastviny s dobytkem a koni. Po domluvě je možné vyrazit na koních na projížďku okolní malebnou krajinou. Kontakt: Eliška Princová, +420 737 405 209.

  • Pasovary
    382 16 Světlík
  • mapa

Mapa Zobrazit na mapy.cz