Je s podivem, jak moc se město stále podobá barvitému popisu Karla Čapka, který vyšel v souboru jeho fejetonů a sloupků Obrázky z domova. Pojďte s ním na procházku. Kde by se zastavil a rozhlédl? Kam by si zašel na kávu? Podívejte se na Krumlov jeho očima. Čeká vás 4,5 kilometry dlouhý okruh městem, který bez obtíží zvládnou malí i velcí.

Trasa

Během procházky stejně jako Karel Čapek pětkrát překročíte Vltavu, rozhlédnete se po městě ze zámecké věže, projdete se ulicemi starého i nového města, přes jižní meandr Vltavy a předměstí Plešivec až do zámecké zahrady. 

Trasa: II. zámecké nádvoří → zámecká věž → Klášterní dvůr → Minoristký klášter → Klášterní ul. → Latrán → kostel sv. Jošta → Lazebnický most → Radniční ul. → Masná ul. → náměstí Svornosti → kostel sv. Víta → Kostelní ul. → Kájovská ul. → most dr. E. Beneše → Linecká ul. → Museum Fotoatelier Seidel → most přes Vltavu → Tavírna → Objížďková ul. → most přes Vltavu na Plešivci → Plešivecká ul. → Plešivecké náměstí → Důlní ul. → Zámecká zahrada → letohrádek Bellarie → Jízdárna → U Prachárny → pod Plášťovým mostem → lávka přes Vltavu → Na ostrově

Co uvidíte

 • Krumlov ze zámecké věže (vstupné), odkud můžete spočítat, "kolikrát se tady Vltava kroutí"
 • trojklášteří s kostelem Božího těla (vstupné, pokud si chcete dopřát prohlídku expozic)
 • Latrán – hlavní ulice starého města a spousta štítů, arkýřů, sgraffit, fresek, patníků, rožmberských růží a dalších "malebností a starodávností", které obdivoval i Čapek
 • kostel sv. Jošta na Latránu a gotický kostel sv. Víta
 • náměstí s kašnou, morovým sloupem, podloubími a radnicí
 • závan první republiky v jižním meandru Vltavy kolem ulice Linecká, Museum Fotoatelier Seidel (vstupné, pokud chcete navštívit expozici), městský soud, synagogu
 • předměstí Plešivec s nízkými domečky, jimž "rukou dosáhneš na střechu" 
 • Zámeckou zahradu s letohrádkem Bellarie, otáčivým hledištěm, barokní kašnou a zimní jízdárnou
 • impozantníPlášťový most, pod kterým projdete zpět co centra města
 • ostrov uprostřed Vltavy pod jižním svahem zámeckého komplexu nabízející krásný pohled na jednu z "nejvěžovatějších věží", jaké jste kdy viděli.

Karel Čapek: Podle Vltavy – Český Krumlov

"Já nevím, kolikrát se tady Vltava kroutí, nežli projdeš městem, drže se co možná přímo, překročíš ji asi pětkrát a po každé se divíš, že je tak zlatohnědá a že má tak na spěch. Kolik má Krumlov obyvatel, to také nevím, ale hospod má čtyřiatřicet, tři kostely, jeden zámek, ale zato veliký, dvě brány a velikou sílu památek, vlastně celé to město je jediná historická památka, což trochu připomíná Sienu nebo Stirling nebo jiná slavná místa. Tak tedy jsou tu staré štíty, arkýře, vikýře, podloubí, oblouky, ochozy, cimbuří, sgrafita, fresky, schody nahoru a dolů, balustrády, kašny, sloupy, patníky, kouty, trámy, mázhauzy, podjezdy, historické dláždění, klikaté ulice, betlémy, vysoké střechy, gotický kostel, minoriti, a všude červené rožmberské růže, kam se vrtneš, vidíš samou malebnost a starodávnost a historickou slávu, ale ve starých předměstích, to už jsou jenom nízké domečky, rukou dosáhneš na střechu, v oknech geranie a nade dveřmi nápis, tady ještě žijí stará řemesla jako v patnáctém století. Nade vším tady vévodí (opravdu vévodí, a to po vévodech Eggenberských) tamhle nahoře zámek a hlavně věž, jedna z nejvěžovatějších věží, jaké jsem kdy viděl, řekl bych, že věže jsou česká specialita, protože nikde nemají takové divné báně, bachraté cibule, makovice, lucerny, přilepené věžičky a galerie a špičky jako u nás, každé staré české město má svou zvláštní věž, podle které se pozná, že tohle je Hradec a tohle Brno a tohle Budějovice a tohle Český Krumlov. Co se zámku týče, je celý pomalovaný a potažený freskami vnitř i zevně, ale ze všeho nejlepší je barokní knížecí divadélko, ve kterém ještě visí staré dekorace, mohla by tam v tu chvíli strašit nějaká taliánská opera z osmnáctého století, ale nestraší, protože se tu nesmí z bezpečnostních důvodů hrát. Pak je tam letohrádek Bellarie s takovými žertovnými schody na prsou, a spousta jiných barokních věcí, za tři koruny je toho ažaž."  (Text vyšel v souboru Obrázky z domova v roce 1953, patnáct let po spisovatelově smrti.)

 • mapa
 • pěší
 • nenáročné
 • 4 km
 • 1-2 hodiny
 • památky
 • historie
 • umění
 • občerstvení na trase