Na kole po neobjevených místech Českokrumlovska

Středně dlouhý a středně náročný okruh po méně známých místech a pamětihodnostech Českokrumlovska.

1.

Český Krumlov (start)

Okruh je veden přímo z náměstí Svornosti v centru Českého Krumlova, ale můžete se na něj napojit třeba až v ulici Linecká nebo Za Tavírnou. Hned v úvodu vás čeká při výjezdu z města táhlé stoupání po svahu Křížové hory směrem na Slupenec (v Krumlově známý jako sídlo jezdeckého klubu). Po cyklotrase pokračujte ze Slupence do Spolí a Práčova. O něco dál, u osady Všeměry, se pod vámi bude klikatit serpentina dolů k Vltavě, vy ale pokračujte až do obce Zátoň. 

2.

Zátoň

V malebné obci Zátoň, jedné z nejstarších na Českokrumlovsku, rozložené na obou březích Vltavy (kdysi zde býval brod na obchodní Linecké stezce), fungoval do roku 1491 klášter benediktinů z Ostrova u Davle. Na pozůstatcích někdejší románské kaple dnes stojí kostel sv. Jana Křtitele, dominanta obce. Objekt bývalé školy a fary byl přestavěn na (vyhlášený) čtyřhvězdičkový Sporthotel Zátoň. Dnes už v Zátoni brod není, zato zde stojí moderní most, po němž přejedete na levý břeh Vltavy a na silnici č. 160 odbočíte doleva. Úsek po této poměrně frekventované komunikaci je naštěstí jen krátký (cca 200 m), neboť vzápětí se dáte doprava, proti proudu Strážného potoka a po cyklotrase č. 1245 budete zvolna stoupat do osady Suš a dále do Světlíku. Zde už budete mít více než polovinu trasy za sebou.

Zátoň
3.

Světlík

Světlík byl roku 1423 vydrancován a vypálen husity, ale horší časy ho potkaly v druhé polovině 20. století, kdy byl v podstatě odříznut od světa. To už dnes dávno neplatí, malebná a přívětivá obec je takřka uzlem mnoha cyklotras, takže zvláště v letní sezóně je zde hezky živo. Na návsi si všimněte kamenné kašny, která byla prý 80 let ukrytá pod zemí a dnes v ní už opět teče voda. Ze Světlíku nyní zamiřte na sever, ale z trasy si záhy udělejte malou odbočku vpravo na lesní cestu, která vás přivede k rozsáhlé zřícenině tvrze Pasovary.

Světlík
4.

Pasovary a Slavkov

Gotická tvrz Pasovary pochází z 2. poloviny 13. století a v 2. polovině století 16. byla přestavěna renesančně a ještě později barokně. Od konce 2. světové války pustla. V současnosti má jeden ze sklepů ve správě spolek Z Pasovar, který zde provozuje malé muzeum, kde se můžete o Pasovarech dozvědět více. 

Až si prohlédnete zříceninu, vraťte se zpět na cestu a můžete směle zamířit za další tvrzí, tentokrát v obci Slavkov. Ta je ve stavu o poznání lepším, ale bohužel nepřístupná. Potěšení pro oči i chladivý stín vám na návsi poskytne mohutná Slavkovská lípa, památkově chráněný strom.

5.

Větřní

Do cíle zbývá 10 km, ale ještě je před vámi obec Větřní, nad níž se jako maják, který vás bezpečně povede správným směrem, tyčí vysoký komín s červenobílým pruhováním. Patří k Papírnám Větřní (JIP), jedné z největších papíren v České republice. Založil ji roku 1867 Ignác Spiro a už za jeho života byla největší v Rakousko-Uhersku a později i v celé střední Evropě.

6.

Český Krumlov (cíl)

Na kraji Větřní (směrem na Český Krumlov), za přejezdem železniční vlečky do papírny, přejeďte po mostě na pravý břeh Vltavy a po cyklostezce podél řeky a tedy zcela po rovině dojedete pohodlně zpět do Českého Krumlova. Cestou minete nápadnou Papouščí skálu (možnost občerstvení), kde si povšimněte i moderně upraveného jezu s vodní elektrárnou.

Český Krumlov (cíl)
 • mapa
 • cyklistika
 • středně náročné
 • 38,5 km (okruh)
 • 700 m
 • asfalt, lesní cesty
 • 4 hodiny
 • příroda
 • památky
 • sport
 • historie
 • občerstvení na trase