Po méně známých místech Českokrumlovska

Cyklovýlet po malebných a málo frekventovaných místech regionu.

1.

Český Krumlov

Okruh je veden přímo z náměstí Svornosti v centru Českého Krumlova, ale můžete se na něj napojit třeba až v ulici Linecká nebo Za Tavírnou. Hned v úvodu vás čeká při výjezdu z města táhlé stoupání po svahu Křížové hory směrem na Slupenec (v Krumlově známý jako sídlo jezdeckého klubu). Po cyklotrase pokračujte ze Slupence do Spolí a Práčova. 

2.

Práčov

Z Práčova vede cesta po horizontu s krásnými výhledy na kostelík ve Svérazu a okolní krajinu.

3.

Zátoň

Při sjezdu do Zátoně buďte opatrní, klesání je místy prudké, v Zátoni vás pak navíc čeká cca 300 m po hlavní silnici. Pak už budete po cyklostezce stoupat podél potoka do Světlíka, cestou je možné zajet si cca 1,5 km ke kostelíku ve Svérazu.

Zátoň
4.

Světlík

Světlík byl roku 1423 vydrancován a vypálen husity, ale horší časy ho potkaly v druhé polovině 20. století, kdy byl v podstatě odříznut od světa. To už dnes dávno neplatí, malebná a přívětivá obec je takřka uzlem mnoha cyklotras, takže zvláště v letní sezóně je zde hezky živo. Na návsi si všimněte kamenné kašny, která byla prý 80 let ukrytá pod zemí a dnes v ní už opět teče voda. Ze Světlíku nyní zamiřte na sever, ale z trasy si záhy udělejte malou odbočku vpravo na lesní cestu, která vás přivede ke zřícenině tvrze Pasovary.

Světlík
5.

Pasovary

Gotická tvrz Pasovary pochází z 2. poloviny 13. století a v 2. polovině století 16. byla přestavěna renesančně a ještě později barokně. Od konce 2. světové války pustla. Za pozornost stojí dochovaná dvoupatrová hranolovitá věž s několika zachovalými kamenickými prvky (ostění oken a dveří, krakorce) či sklepy gotického a renesančního paláce. Jeden ze sklepů má ve správě spolek Z Pasovar, který zde provozuje malé muzeum, kde se můžete o Pasovarech dozvědět více. 

6.

Slavkov

Také ve Slavkově se nacházejí pozůstatky tvrze. Je v o poznání lepším stavu než ta psaovarská, ale bohužel veřejnosti nepřístupná. Potěšení pro oči i chladivý stín vám na návsi poskytne mohutná Slavkovská lípa, památkově chráněný strom.

Slavkov
7.

Větřní

Do cíle zbývá 10 km, ale ještě je před vámi obec Větřní, nad níž se jako maják, který vás bezpečně povede správným směrem, tyčí vysoký komín s červenobílým pruhováním. Patří k Papírnám Větřní (JIP), jedné z největších papíren v České republice. 

8.

Papouščí skála

Za Větřním pokračujte doprava přes most, dojedete k tzv. Papouščí skále. Můžete tu pozorovat vodáky, jak zvládají sjezd jezu. Dále vede cesta podél řeky až do centra Krumlova.

Papouščí skála
9.

Český Krumlov

 • mapa
 • cyklistika
 • středně náročné
 • 38 km (okruh)
 • 697 m
 • asfalt, polní cesta
 • 4 hodiny
 • příroda
 • památky
 • sport
 • historie
 • občerstvení na trase

Pokud cyklotoulkám neholdujete

Pokud vyznáváte spíše pěší turistiku, doporučujeme dojet autem třeba do Světlíka a udělat si procházku ke zřícenině tvrze Pasovary dlouhou cca 6 km (tam + zpět).