Příjezd svatého Martina a slavnostní otevření Svatomartinského vína

Tradiční otevírání prvních mladých vín spojené s příjezdem sv. Martina

Jedenáctý den měsíce listopadu přijíždí dle tradice Martin na bílém koni a přiváží s sebou nejen první sníh, ale také první víno roku. Slavnostní otevření svatomartinského vína a jeho ochutnání proběhne na náměstí Svornosti v 11 hodin a 11 minut. K tomu nám zahraje cimbálová muzika Primáš, která do Krumlova dorazí až z dalekého Hanáckého Slovácka.

Svátek svatého Martina doprovází i tradice husích hodů. Svatomartinská menu a další podzimní speciality najdete od 9. do 12. listopadu také v čekokrumlovských restauracích →

---

O svátku svatého Martina: Svátek svatého Martina patřil již v historii k jednomu z nejoblíbenějších v roce. Tento den byl spojován nejen s příchodem prvního sněhu, ale také s pravým posvícením se vším, co k němu patří. Tradice Svatomartinského vína sahá až na dvůr císaře Josefa II., kdy bylo zvykem připíjet si na den svatého Martina poprvé novým vínem. V tento den totiž vinařům, kteří hospodařili u větších sedláků, končila služba. Její pokračování se na další rok dojednávalo při skleničce prvního vína z podzimní sklizně a nad chutnými pokrmy.

Svatý Martin se narodil roku 316 n. l. jako Martin Tourský. Jeho otec byl pohanský římský důstojník v římské provincii Horní Panonie, dnešním Maďarsku, a už v patnácti letech donutil Martina stát se vojákem. Legenda říká, že jedné chladné temné noci uviděl Martin na ulici žebráka, který ho žádal o almužnu. Martin ale peníze neměl, a protože chtěl žebráka alespoň ochránit před chladem, rozetnul svůj vojenský plášť na dvě poloviny a jednu mu daroval. Následující noc se mu zjevil Kristus oblečený právě do této poloviny pláště. Pravděpodobně pod vlivem tohoto zjevení přijal Martin na Velkou noc roku 339 křest a rozhodl se zasvětit svůj život Bohu. Na opuštění vojska si ale musel počkat dalších zhruba 15 let, než dosáhl důstojnické hodnosti. V roce 372 přijal biskupský stolec v Tours, ale i přes své jmenování biskupem žil dále jako mnich v chatrči poblíž řeky Loiry, kde později vzniklo opatství Marmoutier. Svatý Martin zemřel roku 397. Je patronem vojáků, koní, jezdců, hus a vinařů a nejčastěji bývá zobrazován na koni s půlkou pláště a žebrákem.

  • náměstí Svornosti
    381 01 Český Krumlov
  • mapa

    Mapa Zobrazit na mapy.cz