Giovanni Buonaventura Viviani: La Vaghezza del Fato

Světová premiéra barokní opery v rámci XV. ročníku Festivalu barokních umění Český Krumlov

La Vaghezza del Fato
(Vrtkavost osudu)

Hudba: Giovanni Buanaventura Viviani

Libretto: Pietro Guadagni (Vídeň 1672)

Novodobá premiéra: Český Krumlov, barokní zámecké divadlo, 16. září 2022. Další představení 17. a 18. září 2022.

Účinkují: Sólisté a barokní orchestr Hof-Musici, režie Zuzana Vrbová, od cembala řídí Ondřej Macek.

Nastudování Vivianiho opery La Vaghezza del Fato si klade za cíl představit publiku dílo dalšího ve své době významného, dnes však neprávem opomíjeného barokního skladatele.

Houslista a skladatel Giovanni Buonaventura Viviani (1638–cca 1692), rodák z Florencie, psal opery a oratoria pro Benátky, Řím a Neapol a po značnou část svého života však působil ve službách Habsburků v Innsbrucku a ve Vídni. Vedle Antonia Cestiho a Antonia Draghiho patří k nejvýznamnějším italským skladatelům působícím ve střední Evropě ve druhé polovině 17. století, tedy v době, kdy italská opera teprve zvolna začínala překračovat Alpy.

Vivianiho La Vaghezza del Fato je jeho jedinou kompletně dochovanou operou pro císařský dvůr Leopolda I. Její sloh s bohatou scénickou výpravou a poutavým dějem oživovaným výstupy komických postav odpovídá soudobému benátskému modelu.

Zajímavé jsou okolnosti vzniku a provedení této Vivianiho opery. Podle dochovaných pramenů – rukopisné partitury a rukopisu libretta uložených v Rakouské národní knihovně (Österreichische Nationalbibliothek) – byla určena k provedení u císařského dvora ve Vídni během karnevalu roku 1672. V lednu toho roku však zemřela novorozená dcera Leopolda I. Marie Anna Antonie, což mělo za následek oficiální smutek a zrušení masopustních radovánek včetně provedení karnevalové opery. Vivianiho La Vaghezza del Fato proto patrně nikdy nezazněla, její libretto nebylo vytištěno a v císařově hudební sbírce byl uložen pouze jeho rukopis. Naše provedení této opery bude tedy s největší pravděpodobností její světovou premiérou.

Vstupenky v prodeji v Infocentru Český Krumlov.

  • Barokní zámecké divadlo
    Zámek 59
    381 01 Český Krumlov
  • 2000 CZK - 2500 CZK
  • mapa
  • 16.9.2022 / Pá / 18:00
  • 17.9.2022 / So / 18:00
  • 18.9.2022 / Ne / 17:00

Mapa Zobrazit na mapy.cz