Il Boemo & Wranitzky | Festival Krumlov

Čeští mistři 18. století, hudba a balet světového formátu

Spojení operního a baletního díla přiblíží dva české skladatele, kteří se proslavili v Evropě v 18. století. Ačkoli dnes už nejsou jejich jména širší veřejnosti tolik známá, nepochybně patří mezi významné české mistry a tento koncert bude toho důkazem. Historicky poučenou interpretaci jejich díla zaručí Wranitzky Kapelle dirigenta Marka Štilce a hlas Myslivečkovým áriím propůjčí Simona Šaturová. O setkání prince s tajemnou lesní pannou z baletu Lesní dívka/Das Waldmädchen bude vyprávět choreografie tanečníků pod vedením Andrey Miltnerové, uznávané obdivovatelky barokní a klasicistní estetiky.

Účinkující
Simona Šaturová – soprán
Wranitzky Kapelle
Marek Štilec – dirigent
Andrea Miltnerová – choreografie
taneční soubor pod vedením Andrey Miltnerové

Program
J. Mysliveček: Il Demetrio (Předehra)
J. Mysliveček: Armida „Il caro mio bene“
J. Mysliveček: Symfonie č. 1 C Dur
J. Mysliveček: Il Bellerofonte (Předehra)
J. Mysliveček: Il Bellerofonte – „Palesar vorrei col pianto“
přestávka
P. Vranický: výběr suit z baletu Lesní dívka

Program Festivalu Krumlov 2023 →

Program Festivalové zóny 2023 →

  • Zámecká jízdárna
    Zámecká jízdárna
    381 01 Český Krumlov
  • mapa
  • www

    Mapa Zobrazit na mapy.cz