Kvítkův Dvůr je starobylý zámecký statek, který najdete v Českém Krumlově cca 600 metrů západně od Zámecké zahrady.

Historie Kvítkova Dvora

Kvítkův Dvůr se nachází západně od krumlovského zámku na východním svahu kopce Liščí díra poblíž staré poutní cesty do Kájova. Vznikl zřejmě jako sídlo leníka krumlovských pánů někdy ve 13.-14. století. Roku 1423 při husitském obléhání města měl být vypálen. Současná podoba areálu Kvítkova Dvora pochází z velké barokní přestavby provedené po roce 1750 a z následné menší přestavby z posledního desetiletí devatenáctého století. Jedinečné jsou historické interiéry s výmalbou Františkem Jakubem Prokyšem.

Současné využití

Kvítkův Dvůr je v soukromém vlastnictví, ale konají se zde pro veřejnost prohlídky, koncerty, svatební obřady i celé svatby a možný je pronájem společenských prostor i pro jiné slavnostní příležitosti.

Prohlídky Kvítkova Dvora

V době, kdy zde není koncert, svatba či jiná společenská akce, je Kvítkův Dvůr otevřen k prohlídkám. Termíny pravidelných i speciálních komentovaných prohlídek statku najdete v kalendáři akcí. Telefonicky lze dohodnout komentované prohlídky i na jiné časy. Prohlídka se zaměřuje na historii, architekturu, uměleckou výzdobu a mnoho dalších zajímavostí a na ukázku vynikající akustiky malovaného sálu prostřednictvím varhan. 

Pronájem obřadních prostor

Možný je pronájem malovaného sálu a s ním souvisejících prostor hodovní síně, kuchyně a kabinetu ke svatebním obřadům, či jiným slavnostním událostem. Kapacita sálu je až 66 osob, kapacita hodovní síně je 30 osob. Přestože je Kvítkův Dvůr vzdálen jen 600 metrů od Zámecké zahrady a maximálně 2 kilometry od historického centra města, stojí na samotě stranou turistického ruchu, proto poskytuje naprostou svobodu pro pořádání koncertů nebo doprovodných programů ke svatbám a jiným slavnostním příležitostem.

Mapa Zobrazit na mapy.cz