Původně románský kostel ze 2. poloviny 12. století je umístěný uprostřed hřbitova na návrší jižně od obce Boletice. Je národní kulturní památkou zapsanou 3. 5. 1958.

Historie a architektura

Kostel obsahuje řadu hodnotných stavebních konstrukcí: z románského období je věž a obvodové zdivo lodi, z vrcholné gotiky presbytář a sakristie se síťovou klenbou a za doby renesance v 16. století vznikla severní předsíň lodi. Zvláště pozoruhodné jsou především z části odkryté středověké nástěnné malby v kněžišti a figurální konzoly nesoucí síťovou klenbu sakristie.

Současnost 

Kostel je dnes významným urbanistickým prvkem, který se výrazně uplatňuje v široké krajině, kde zaniklo původní osídlení (odsun po 1945 a po desetiletí součást vojenského výcvikového prostoru). Jeho interiéry jsou veřejnosti běžně uzavřeny, prostory kostela jsou využívány pro pořádání kulturních a společenských akcí či konání svatebních obřadů a jejich prohlídka je možná pouze po předchozí domluvě. Kontakt: Mgr. Lenka Augustinová, telefonicky na čísle 724 945 652 nebo na e-mail: lenkaaug@seznam.cz.

Od roku 2016 je kostel ve vlastnictví obce Kájov, předtím patřil pod Vojenský újezd Boletice.

Mapa Zobrazit na mapy.cz