Zřícenina kláštera a hradu Kuklov

Kuklov je dnes známý zejména pro fotogenické torzo kostela svatého Ondřeje a jeho charakteristických pět vysokých gotických oken. Nachází se v Podkletí, cca 24 kilometrů severovýchodně od Českého Krumlova.

Historie

Na počátku byl hrad. Hrad Kugelvajt založený ve 14. století pravděpodobně biskupem Jetřich Mindenský, připadl po jeho smrti do vlastnictví krále. V době spiknutí české šlechty proti Václavu IV. byl královský hrad Kuklov dobyt roku 1395 Jindřichem III. z Rožmberka a následně pobořen. Po urovnání sporů mu jej král následně věnoval, ale Jindřich III. hrad již neobnovil. Nyní na skalnaté lesní vyvýšenině asi 500 metrů od vesnice najdete pouze zbytky zdiva a hradního příkopu vylámaného ve skále.

V blízkosti zřícenin hradu došlo roku 1495 k založení kláštera paulánů. Stavba pozdně gotického kláštera se protáhla až do první třetiny 16. století a nakonec nebyla nikdy dokončena. Pravděpodobně okolo roku 1530 opustili řeholníci nedokončený klášter, který od té doby postupně zchátral. Dochovány jsou dodnes jen obvodové zdi pozdně gotického jednolodního kostela svatého Ondřeje s pětibokým závěrem a dvěma opěráky na jižní straně. Zbytky klášterních budov se zachovaly pouze ve zdivu domů, které vznikly později okolo zřícenin kláštera.

Současnost 

Prostory torza kostela jsou volně přístupné a jsou využívány pro pořádání kulturních a společenských akcí či konání svatebních obřadů.

Zajímavost

V roce 1967 se tu František Vláčil natáčel podle námětu spisovatele Vladimíra Körnera film Údolí včel. Kuklovský klášter hraje ve filmu fiktivní tvrz Vlkov. (Hrad křižáckého řádu byl natáčen na polských hradech Malbork, Jastrzebia Góra a na pobřeží Baltského moře.)

Mapa Zobrazit na mapy.cz