Historie kostela stojícího při hlavní krumlovské tepně Latránu sahá do 14. století. Roku 1787 byl kostel zrušen a uzavřen. V objektu, využíváném nyní pro bydlení a obchody, je nabízena možnost návštěvy věže a prohlídky krovů.

Historie kostela

Na místě kostela stávala kaple sv. Jošta založená již před rokem 1334 Petrem I. z Rožmberka, která byla součástí rožmberského panského špitálu (Latrán č. p. 13). V roce 1596 zahájil Petr Vok renesanční přestavbu kostela a o dva roky později byl kostel věnován protestantům, v roce 1600 však císař Rudolf II. jeho nekatolické využívání zakázal. Za josefinských reforem byl pak kostel roku 1787 zrušen a uzavřen. Poté byl jeho osud dosti barvitý. Od počátku 18. století v něm bylo kasino s výčepem a tanečním sálem v patře. Po roce 1900 byl objekt využíván výhradně jako obytný dům, v přízemí s obchody a restaurací. Po roce 1920 tu sídlil mimo jiné i obchod firmy Baťa nebo krámek Josefa Seidela.

Současné využití

Pro návštěvníky je standardně připravena prohlídka krovu starého kostela(cca 1598), základní informace o jeho historicko-stavebním vývoji a otevřená věž s výhledem na město. Při komentovaných prohlídkách návštěvníky blíže seznámíme s detailnější historií bývalého kostela a jeho blízkého okolí a s vybranými zajímavostmi z historie zpracování dřeva. 

V letních měsích můžete navštívit krovy v pravidelných večerních časech, denní komentované prohlídky přes den jsou možné pouze po domluvě.

Služby

  • komentované prohlídky

Mapa Zobrazit na mapy.cz