Tento cyklovýlet navrhujeme v kombinaci s vlakem. Panenskou přírodou k rybníku Olšina necháte sebe a svá kola pohodlně dovézt. Do Krumlova se vrátíte na kole přes Polnou na Šumavě a dále podél vojenského prostoru Boletice směrem na Kájov.

1.

Český Krumlov - Hodňov (vlakem)

Cesta vlakem z Českého Krumlova do Hodňova trvá 39 minut, zastávka se nachází v těsné blízkosti rybníku a naučné stezky Olšina. (Výlet si můžete prodloužit o cca 8 km, pokud vlakem dojedete až do Horní Plané a odtud vyrazíte na Olšinu a Krumlov). 

2.

Olšina

Rybník Olšina s rozlohou 138 hektarů je jeden z nejvýše položených chovných rybníků v Česku. Jeho existence je doložena první písemnou zmínkou z roku 1458. Na jeho břehu stojí rybářská bašta s expozicí o jihočeském rybníkářství. Občerstvit se můžete v rekreačním komplexu Olšina, zde najdete také nové informační centrum a začátek naučné stezky dlouhé 7,3 km a vedoucí reálnými šumavskými mokřady, rašeliništi a přilehlými biotopy. 

Olšina
3.

Polná na Šumavě

Z Olšiny se na do Čekého Krumlova vydejte po cyklotrase č. 1255 do Polné na Šumavě a odtud pokračujte po trase č. 1254 podél vojenského prostoru Boletice, který je třetím největším vojenským prostorem v Česku. Při průjezdu Polnou zaujme kostel sv. Martina. Původní stavba vznikla na konci 13. století, z této doby pochází presbytář, loď i věž kostela.

4.

Boletice

Za zastávku zde stojí kostelík sv. Mikuláše nad Boleticemi s nezaměnitelným geniem loci. Jedná se o původně románskou stavbu z 2. poloviny 12. století, presbytář, sakristie a zastřešení věže na krakorcích jsou pozdně gotické z konce 15. století. Kostel leží při cestě a od něj pokračujete po stejné trase dále do Kájova.

5.

Kájov

Kájov je považován ze jedno z nejstarších mariánských poutních míst u nás, první zmínka se datuje do roku 1263. Areál pozdně gotického kostela Nanebevzetí Panny Marie tvoří ojediněle zachovalý soubore staveb z různých období, mezi které patří fara, kaple úmrtí Panny Marie, kaple sv. Jana Nepomuckého či hřbitov.

6.

Petráškův dvůr

V úseku mezi Kájovem a Petráškovým dvorem (s karavanovým kempem) pozor na auta. Ačkoli vede po silnici celá trasa, jen tento úsek je více frekventovaný auty. Do cíle v Českém Krumlově pokračujete po cyklotrase č. 1047.

7.

Český Krumlov

 • mapa
 • cyklistika
 • nenáročné
 • středně náročné
 • 24 km (jeden směr)
 • 143 m
 • asfalt
 • půldenní výlet
 • příroda
 • památky
 • sport
 • vhodné pro děti
 • občerstvení na trase

Pokud cyklotoulkám neholdujete

Celý výlet na Olšinu můžete tam i zpět absolvovat vlakem či autem. Naučná stezka je přístupná celoročně a v zimě při sněhové nadílce můžete přibalit i běžky. Nedaleko návštěvnického centra je nástupní místo do bílé stopy.