Po stopách zlatavého moku aneb Krumlov a pivo

Tradice vaření piva je v Českém Krumlově prakticky spojena se vznikem města již od 13. století, nepochybně se pak ve městě vařilo pivo od 14. století. V roce 1347 udělil Petr z Rožmberka krumlovským mílové právo na krčmy i pivovar a město pak dostalo od vrchnosti v roce 1388 též řád pro prodej piva.

Kudy po stopách piva

Sestavili jsme pro vás krátkou dvoukilometrovou procházku městem. Můžete jít po navržené trase, anebo berte článek jen jako inspiraci pro toulání Krumlovem a jeho pivní historií. 

Trasa: IV. zámecké nádvoří → I. zámecké nádvoří Kláštery → Kláštery Český Krumlov → Historický pivovar Český Krumlov → Náplavka → Pivovarská zahrada → nám. Svornosti 7 → Prelatura v Horní ul. → Egon Schiele Art Centrum → Hradební ul.

1.

Původní panský pivovar – IV. nádvoří zámku

Pivovar a sladovna stávaly do roku 1560 na IV. nádvoří zámku, před Plášťovým mostem na straně k městu. Vařilo se v něm pivo z ječných i pšeničných sladů, ředina a patoky pro minority, služebnictvo, robotující poddané a jiné.

2.

Panský pivovar – I. nádvoří zámku

Jeho vznik se datuje do roku 1560, kdy nechal Vilém z Rožmberka postavit v předhradí nový objekt panského pivovaru. Budova bývalého pivovaru (Zámek č. p. 65) byla v dnešní podobě dostavěna kolem roku 1561 a v souvislosti se stavbou je zmiňován i krumlovský purkrabí a později regent panství Jakub Krčín z Jelčan, který do nového pivovaru nechal vybudovat vodovod.

3.

Pivovar řádu klarisek – Kláštery Český Krumlov

Pivo se v Krumlově vařilo i v klášterech, a to v místech dnešní Řemeslné uličky (od vstupu z Latránu vpravo – dnes tu najdete řemeslné dílny). Klášter klarisek byl založený zřejmě již roku 1350. První jeptišky sem přišly v roce 1361 ze Slezska. Josefínské reformy v 18. století však měly za následek zrušení kláštera klarisek a tím tu bylo pravděpodobně ukončeno i vaření piva.

4.

Nový panský pivovar – dnes Historický Pivovar Český Krumlov

Je jediným z původních pivovarů v Krumlově, kde se dodnes vaří pivo. Kvůli zvyšující se spotřebě piva, a tak v letech 1625 - 1630 nechali noví páni z Eggenbergu přestavět bývalé vdovské sídlo Anny z Rogendorfu, matky Viléma z Rožmberka, a rožmberská zbrojnice v nový panský pivovar. Poté, co v roce 1719 přešel panský pivovar do rukou Schwarzenberků, začal v roce 1837 vařit pivo i metodou spodního kvašení.

Dnes na historickou tradici Schwarzenberského pivovaru v těchto místech navazuje Historický Pivovar Český Krumlov, jehož snahou je obnovit věhlas krumlovského piva z dob jeho největší slávy za vlády Rožmberků a Schwarzenberků. Pivovar nabízí svrchně i spodně kvašená piva, ležáky i sezónní speciály, které lze ochutnat přímo v pivovarské restauraci a ve vybraných krumlovských hospůdkách. V pivovarské prodejně si můžete pivo z minipivovaru Český Krumlov také zakoupit a odvézt jako suvenýr z vaší návštěvy Krumlova.

Informace k příběhu pivovaru ve 20. století →

5.

Novoměstská dnes Pivovarská zahrada

S pivovarem jako takovým zahrada neměla jinou spojitost, než že s ním sousedila. Spolu se zámeckou zahradou sloužila pro zásobování knížecího dvora ovocem, zeleninou a květinami. Později však zejména kvůli své odlehlosti od zámku začala ztrácet na významu a po roce 1870 byly pozemky bývalé knížecí zahrady až do začátku 90. let 20. století pronajímány jako zahrádky. Dnes je zahrada součástí pivovarského komplexu a je využívaná zejména v letních měsících pro konání koncertů, festivalů a dalších kulturních akcí.

Novoměstská dnes Pivovarská zahrada
6.

Bývalý hostinec U Podlahy – náměstí Svornosti 7

K jednomu z nejznámějších a dost možná největších zájezdních hostinců z doby posledních Rožmberků (1551-1611) patřil v Krumlově dům Náměstí č. p. 7, kterému se bez ohledu na jméno skutečného majitele říkalo "U Podlahy". Zde se vystřídala plejáda urozených návštěvníků z řad diplomatů, šlechticů, umělců, dobrodruhů a alchymistů. Měl kromě krčmy i 10 lůžek a stáje pro 40 koní.

7.

Prelátský pivovar – Prelatura

V roce 1596 vznikl v levém křídle budovy Horní č. p. 155 prelátský pivovar, který náležel krumlovskému arciděkanství, jehož várečné právo Rožmberkové šetřili. Za císařské správy panství v roce 1602 došlo k jeho částečnému okleštění a později k úplnému zániku. Za Eggenberků bylo prelatuře vráceno právo vařit pivo k její domácí potřebě a počátkem 18. století je nabyla zpět úplně. V té době fungovaly ve městě již čtyři pivovary – prelátský, panský, měšťanský a klarisek.  V roce 1897 byl provoz prelátského pivovaru ukončen.

8.

Měšťanský pivovar v Široké - dnes Egon Schiele Art Centrum

V roce 1605 postavila obec nový měšťanský pivovar v Široké ulici na místě původních čtyř středověkých domů (dnes č. p. 70 a 71). V roce 1898 byl pivovar přeměněn na parní a začal s další postupnou modernizací svého strojního vybavení. V celém svém dalším vývoji však přes značnou snahu zůstával co do rozsahu výroby za svým schwarzenberským konkurentem – panským pivovarem. V lednu 1949 byl jeho provoz ukončen.

Dnes na jeho místě sídlí renomovaná galerie Egon Schiele Art Centrum nabízející celoročně na ploše 3000 m2 výstavy výtvarného umění 20. století i umění současného. Najdete tu také kavárnu Egon Cafe.

9.

Nová budova Měšťanského pivovaru v Hradební

Když byl objekt Měšťanského pivovaru v 2. polovině 19. století přestavován, bylo do parkánového území v Hradební ulici v zadní části pivovaru přistavěno několik dalších souvisejících průmyslových objektů, které jako příklad industriální architektury můžeme v Krumlově obdivovat dodnes. Dnes se v nich nacházejí ateliéry a apartmá pro současné výtvarné umělce a spisovatele pod správou Egon Schiele Art Centra.

Nová budova Měšťanského pivovaru v Hradební
  • mapa
  • pěší
  • nenáročné
  • 3 km
  • 2 hodiny
  • památky
  • gastronomie
  • architektura
  • historie
  • občerstvení na trase

Zajímavosti

Produkce krumlovských pivovarů v letech 1710–1712 (Pivovar – Množství piva na var – Průměrná roční výroba)
Městský pivovar – 105,4 hl – 6 070 hl
Panský pivovar Eggenberků – 79,4 hl – 7 400 hl
Pivovar arciděkanství a prelatury – 24,8 hl – 844 hl
Pivovar klarisek – 29,8 hl – 58 hl

Chmelnice – Chmel pro panský pivovar se do roku 1788 pěstoval na vlastních chmelnicích v okolí města (Kvítkův dvůr, Vlaštovičník, Nový Dvůr, Dobrkovice, Křenov a Červený Dvůr). Po zrušení těchto chmelnic se kvalitní chmel dovážel ze schwarzenberských panství v severních Čechách.

Krčmy a hospody – Běžná krčma bývala neoddělitelnou součástí domácnosti a jejího soukromí a "jít do hospody" znamenalo v podstatě vykonat sousedskou návštěvu. Tento zvyk se na některých vesnicích udržel dodnes. Nepilo se pouze uvnitř domu, ale také před jeho prahem – na jakési "předzahrádce". Hospodský personál se skládal většinou ze členů domácnosti a šenk často vedla manželka vlastníka domu. Spektrum návštěvníků bývalo velmi pestré – od nižší šlechty, přes duchovenstvo, měšťany, sedláky až k lidem stojícím na okraji společnosti, kteří v některých krčmách nalézali vhodný úkryt.

Tipy

Seznam hospod a pivnic v dnešním Českém Krumlově najdete zde →

Kam na tankové pivo: za tankovým pivem vyrazte do Hostince Depo (Plzeň) anebo do Krumlovského mlýny (Budvar).