Jižní meandr: Seidel, Schiele, synagoga a další kouzelná místa "tak trochu stranou"

V kontrastu s historickým centrem nabízí území jižního meandru Vltavy klidnou atmosféru. Návštěvník tu najde dostatečný prostor nejen k oddychu a odpočinku, ale i k poznání dalších významných památek města spojených tentokrát zejména s 19. a 20. stoletím.

Na atraktivitě historické části Českého Krumlova má zásadní podíl jeho malebné rozložení ve smyčkách tří vltavských meandrů. Ten první, jižní, leží stranou od obecně známých a turisticky hojně využívaných komunikačních „tepen“ města. Na poměrně malé ploše se tu kromě renesančních a barokních domů soustřeďuje hned několik významných památek, které svou zásadní roli v životě města sehrály především v minulém a předminulém století. Revitalizací jižního meandru tak dochází k oživení pozapomenutých zákoutí a příběhů Českého Krumlova.

1.

Městský park

Park o rozloze 2,5 hektaru leží ve středu města Český Krumlov, na levém břehu řeky Vltavy. Od náměstí jste tu za 5 minut. Již od konce 16. století byl prostor nynějšího parku oddechovým místem a zahradou. Užívali ji jezuité, jejichž kolej stála na protějším břehu. K rozsáhlým změnám v úpravách a využití došlo na přelomu 19. a 20. století, kdy se tzv. Jezuitská zahrada stává obecním vlastnictvím. Dnes najdete v parku kromě zajímavých dřevin a zeleně také dětské hřiště, fitness prvky pro dospělé, v létě je tu posezení s občerstvením a můžete se navíc osvěžit v řece a využít malou plážičku a molo se schůdky do vody.

Městský park
2.

Hudební pavilon

Objekt hudebního pavilonu byl postaven během druhé fáze budování městského parku mezi lety 1924 až 1930 a sloužil jako místo promenádních hudebních koncertů, ale i místo posezení a odpočinku. Dnes je altán příležitostně prostorem pro konání svatebních obřadů.

Hudební pavilon
3.

Kaple Sv. Martina

Původní hřbitovní kaple byla roku 1585 založena jako dřevěná, spolu s novým hřbitovem, jenž byl do těchto míst přeložen od kostela sv. Víta. Stavba nové kaple sv. Martina byla v roce 1717. Hřbitov tu byl až do roku 1892, kdy byl zrušen v souvislosti se vznikem městského parku. V současnosti je kaple využívána k příležitostným koncertům a svatebním obřadům.

4.

Museum Fotoateliér Seidel

Fotoateliér Seidel z roku 1905 je unikátní památkou z dějin fotografie. Její hodnota spočívá především v komplexnosti všech dochovaných součástí. Objekt byl vybudován jako ateliér s obytnou částí pro rodinu. Takto se i dodnes v plné funkčnosti dochoval.

Fotoateliér Seidel vypráví příběh o počátcích profesionální fotografie a místních průkopnících tohoto řemesla – Josefu (1859-1935) a Františku Seidlovi (1908-1997). Expozice ohromí svou autenticitou, množstvím vzácných skleněných negativů, dobových snímků a pohlednic tvořících „kroniku Šumavy“, stejně jako dochovanými a stále funkčními fotoaparáty, zvětšovacími přístroji nebo zařízením fotokomory.

5.

Synagoga

Krumlovská synagoga byla dostavěna v roce 1909 podle projektu architekta Victora Kafky. Navržena byla v novorománském stylu, ale v jejím interiéru se nacházejí secesní prvky a navíc byla jednou z prvních železobetonových staveb na území tehdejšího Rakouska-Uherska. Osud této budovy byl smutný – po obsazení Krumlova nacisty byla vyrabována, za komunismu dlouho sloužila jako skladiště. Po roce 1990 byla židovské obci navrácena a v roce 2012 kompletně rekonstruována. Dnes je využívána pro společenské akce, je zde i příjemná kavárna s terasou a dětským hřištěm.

6.

Růžová zahrada

Růžová zahrada vznikla v roce 2006 jako pobytová a odpočinková zóna na Plešivci na pozemku dřívějšího ovocného sadu poblíž Mateřské školy Za Soudem, v blízkosti synagogy a teras nad domkem Egona Schieleho. Vysázeno tu tehdy bylo na 450 sazenic sadových růží, vzniklo posezení s lavičkami, které poskytuje kouzelné výhledy na centrum města a Křížový vrch.

Růžová zahrada
7.

Zahradní ateliér Egona Schieleho

Zahradní domek na terasovitém svahu byl postaven již ve 2. pol. 17. století. Jeho nejznámějším obyvatelem byl malíř Egon Schiele (1890-1918), který tu pobýval a tvořil v roce 1911, bydlel tu tehdy se svou přítelkyní a modelkou Wally Neuzil. Dnes můžete nahlédnout do autentického prostředí jeho uměleckého apartmá, posedět na terasách u šálku kávy či sklenky vína a užít si atmosféru místa s nezaměnitelným geniem loci.

  • mapa
  • pěší
  • nenáročné
  • 1 km
  • 1 hodina
  • památky
  • architektura
  • historie
  • umění
  • občerstvení na trase