Seidel, Schiele, synagoga a další kouzelná místa tak trochu stranou

V kontrastu s historickým centrem nabízí území jižního meandru Vltavy klidnou atmosféru. Návštěvník tu najde dostatečný prostor nejen k oddychu a odpočinku, ale i k poznání dalších významných památek města spojených tentokrát zejména s 19. a 20. stoletím.

Na atraktivitě historické části Českého Krumlova má zásadní podíl jeho malebné rozložení ve smyčkách tří vltavských meandrů. Ten první, jižní, leží stranou od obecně známých a turisticky hojně využívaných komunikačních „tepen“ města. Na poměrně malé ploše se tu kromě renesančních a barokních domů soustřeďuje hned několik významných památek, které svou zásadní roli v životě města sehrály především v minulém a předminulém století. Revitalizací jižního meandru tak došlo k oživení pozapomenutých zákoutí a příběhů Českého Krumlova.

1.

Museum Fotoateliér Seidel

Fotoateliér Seidel z roku 1905 je unikátní památkou z dějin fotografie. Její hodnota spočívá především v komplexnosti všech dochovaných součástí. Objekt byl vybudován jako ateliér s obytnou částí pro rodinu. Takto se i dodnes v plné funkčnosti dochoval.

Fotoateliér Seidel vypráví příběh o počátcích profesionální fotografie a místních průkopnících tohoto řemesla – Josefu (1859-1935) a Františku Seidlovi (1908-1997). Expozice ohromí svou autenticitou, množstvím vzácných skleněných negativů, dobových snímků a pohlednic tvořících „kroniku Šumavy“, stejně jako dochovanými a stále funkčními fotoaparáty, zvětšovacími přístroji nebo zařízením fotokomory.

2.

Městský park – kaple sv. Martina

Kaple pochází z roku 1717. Původně na jejím místě stála dřevěná hřbitovní kaple, která byla založena 1585 spolu s hřbitovem. Ten sem byl přeložen od kostela sv. Víta a fungoval tu až do roku 1892, kdy byl zrušen v souvislosti se vznikem městského parku. V současnosti je kaple využívána k příležitostným koncertům a svatebním obřadům.

3.

Městský park – dětské hřiště

Park o rozloze 2,5 hektaru leží ve středu města Český Krumlov, na levém břehu řeky Vltavy. Od náměstí jste tu za 5 minut. Již od konce 16. století byl prostor nynějšího parku oddechovým místem a zahradou. Užívali ji jezuité, jejichž kolej stála na protějším břehu. K rozsáhlým změnám v úpravách a využití došlo na přelomu 19. a 20. století, kdy se tzv. Jezuitská zahrada stává obecním vlastnictvím.

Dnes najdete v parku kromě zajímavých dřevin a zeleně také dětské hřiště, fitness prvky pro dospělé, můžete se osvěžit v řece a využít malou plážičku a molo se schůdky do vody.

Městský park – dětské hřiště
4.

Dětské dopravní hřiště

Kolem Vltavy dojdete k dětskému dopravnímu hřišti u Domu dětí a mládeže. Jen pár metrů odtud se nachází zahradní domek Egona Schieleho.

Dětské dopravní hřiště
5.

Zahradní domek Egona Schieleho

Zahradní domek na terasovitém svahu byl postaven již ve 2. pol. 17. století. Jeho nejznámějším obyvatelem byl malíř Egon Schiele (1890-1918), který tu pobýval a tvořil v roce 1911, bydlel tu tehdy se svou přítelkyní a modelkou Wally Neuzil. Dnes můžete nahlédnout do autentického prostředí jeho uměleckého apartmá, posedět na terasách u šálku kávy či sklenky vína a užít si atmosféru místa s nezaměnitelným geniem loci.

6.

Růžová zahrada

Růžová zahrada vznikla v roce 2006 jako pobytová a odpočinková zóna na Plešivci na pozemku dřívějšího ovocného sadu v blízkosti synagogy a teras nad domkem Egona Schieleho. Vysázeno tu tehdy bylo na 450 sazenic sadových růží a vzniklo posezení s lavičkami, které poskytuje kouzelné výhledy na centrum města a Křížový vrch.

Růžová zahrada
7.

Synagoga

Krumlovská synagoga byla dostavěna v roce 1909 podle projektu architekta Victora Kafky. Navržena byla v novorománském stylu, ale v jejím interiéru se nacházejí secesní prvky a navíc byla jednou z prvních železobetonových staveb na území tehdejšího Rakouska-Uherska. Osud této budovy byl smutný – po obsazení Krumlova nacisty byla vyrabována, za komunismu dlouho sloužila jako skladiště. Po roce 1990 byla židovské obci navrácena a v roce 2012 kompletně rekonstruována. Dnes je využívána pro společenské akce, je zde i příjemná kavárna s terasou a dětským hřištěm.

8.

Městský park – hudební pavilon

Objekt hudebního pavilonu byl postaven během druhé fáze budování městského parku mezi lety 1924 až 1930 a sloužil jako místo promenádních hudebních koncertů, ale i místo posezení a odpočinku. Dnes je altán příležitostně prostorem pro konání svatebních obřadů.

Městský park – hudební pavilon
 • mapa
 • pěší
 • nenáročné
 • 1,2 km
 • 16 m
 • asfalt, dlažba, štěrkové cesty
 • památky
 • vhodné pro děti
 • architektura
 • historie
 • umění
 • občerstvení na trase