Historický Český Krumlov inspiruje svou malebností a jedinečnou polohou kolem meandrů Vltavy celé generace umělců. Zřejmě nejvýrazněji proslavil jeho pitoreskní uličky a zákoutí známý rakouský malíř a grafik Egon Schiele (1890–1918).

Vybrali jsme pro vás místa spojená s Egonem Schielem, můžete je projít jako vycházkovou trasu, anebo si jejich návštěvu naplánovat dle svých preferencí. Další možností je projít se v Schieleho šlépějích v doprovodu místního průvodce, který vaši procházku okoření zajímavými příběhy a informacemi. Seznam průvodců, kteří se na Schieleho Krumlov zaměřují uvádíme na konci stránky. (Prohlídky s průvodci nezahrnují návštěvy a prohlídky interiérů níže zmíněných míst.)

1.

Egon Schiele Art Centrum

Část díla Egona Schieleho můžete vidět v galerii Egon Schiele Art Centrum v Široké ulici. Díky tomu tak máte jedinečnou možnost porovnat dnešní podobu krumlovských uliček a zákoutí s jeho výtvarnou stylizací přímo v místě. Ostatně návštěvu této proslulé výstavní síně v renesančních prostorách bývalého městského pivovaru by neměl vynechat žádný milovník umění.  Kromě trvalé expozice díla Egona Schieleho nabízí Egon Schiele Art Centrum na ploše 3.000 m2 výměnné výstavy klasického a současného umění. Od otevření v roce 1993 se tak stalo mezinárodně uznávanou a velmi navštěvovanou institucí.

2.

Museum Fotoateliér Seidel

Na fotografiích Josefa Seidela (1859–1935) můžete vidět Krumlov takový, jaký ho zažil i Egon Schiele. Ostatně, v Egon Schiele Art Centru je k vidění část kolekce fotografií pojmenovaná Krumlov za časů Schieleho. Josef Seidel zvěčnil navíc Schieleho sestru Melanii a František Seidel (1908–1997) fotil autora monografie o Egonu Schielem Franze Wischina (Egon Schiele und Krumau – Die Stadt am blauen Fluss, 1994).

Museum Fotoateliér Seidel
3.

Motivy krumlovských obrazů z Tavírny

Pobyt v Českém Krumlově byl pro mladého malíře Egona Schieleho velmi inspirativní a je jasné, že jeho tvorbu obohatil o nová témata. Své náměty hledal v ulicích starého města, maloval ho z okolních kopců nebo zámecké věže, ale také z dalších neobvyklých pohledů. Na břehu Vltavy naproti Plešivci se ocitneme na místě, kde Schiele kreslil terasové domky. Zde vytvořil obrazy znázorňující Plešivecké předměstí – Staré domy (Krumlov).

4.

Egon Schiele Atelier

Do zahradního domku u Vltavy se Schiele nastěhoval v květnu 1911 i se svojí životní družkou Wally Neužilovou. Zde vznikají jeho obrazy inspirované městem a jeho tématy, zde také maloval tolik diskutované portréty a akty. Místní však pobuřoval jeho volný způsob života a především skutečnost, že kreslí akty dospívajících krumlovských dívek. Na počátku srpna byl nucený město opustit. Poté se sem vracel vždy již jen krátkodobě. Zrekonstruovaný ateliér je dnes v letních měsících otevřen pro veřejnost, v domečku je i kavárna s občerstvením.

5.

Hostinec U zlatého anděla

Egon Schiele zanechal stopu také na dalších místech. Poté, co byl v srpnu 1911 nucený opustit město, se Schiele vracel do Krumlova zpět na krátkodobější pobyty. Při nich pobýval především v hostincích U města Vídně (dnes hotel Bellevue) a U zlatého anděla (i dnes Hotel Zlatý anděl). Stále zůstával okouzlen atmosférou města, která se projevovala v jeho dílech jako je např. obraz Město na modré řece.

6.

Dům č. p. 133 v Masné ulici

Po svém příjezdu do Českého Krumlova v roce 1910 pobýval Egon Schiele několik měsíců se dvěma stejně smýšlejícími přáteli v bytě v Masné ulici č. p. 133. Jen několik málo metrů od rodného domu jeho matky. V té době již měl svůj vlastní umělecký styl, který vycházel ze secese, ale současně byl ovlivněn expresionismem.

7.

Rodný dům Schieleho matky

V domě v ulici Parkán č. p. 111 se narodila a několik let žila matka Egona Schieleho, Marie Schiele, rozená Soukupová (1861 – 1935). Jednopatrový objekt s neoklasicistním průčelím z roku 1871 má sedlovou střechu rovnoběžnou s ulicí, krytou taškami. Zadní průčelí je v přízemí bývalou hradbou, první patro je rozšířeno o pavlač. Egon Schiele.

8.

Bývalé Café Fink

Během svého pobytu v Krumlově v letech 1910-1911 Schiele často navštěvoval svoji oblíbenou kavárnu Fink na rohu Latránu a Pivovarské ulice. Traduje se, že i zde Schiele pobuřoval místní, bez ostychu si dával nohy na stůl, na pivní tácky kreslil nemravné obrázky. Patrová budova na Latráně č. p. 37 si již od první poloviny 19. století udržuje v podstatě tutéž funkci – restaurace, kavárna, cukrárna. Výčep piva je v domě zmiňován dokonce již v polovině 17. století. Dnes zde najdete Pizzerii Latrán.

9.

Vyhlídka u zámecké zahrady

Kromě pohledu ze zámecké věže se velmi často inspiroval také pohledem z vyhlídky za branou zámku před zámeckou zahradou. Odtud měl také krásný výhled na krumlovské domy a střechy. 

10.

Věž krumlovského zámku

Důležitou roli v Schielově tvorbě sehrála zámecká věž. Pohled z výšky ho fascinoval a inspiroval a promítl se do mnoha jeho obrazů jako např. Noční Krumlov, Staré město, Mrtvé město, Oblouk krumlovských domů, Domy v oblouku, Konec světa.

Věž krumlovského zámku
11.

Hostinec U města Vídně

Při krátkodobých návštěvách bydlíval Schiele i v hostinci U města Vídně (dnes hotel Bellevue).

  • mapa
  • pěší
  • nenáročné
  • 3,9 km
  • památky
  • s průvodcem
  • architektura
  • historie
  • umění
  • občerstvení na trase

Krumlovem Egona Schieleho vás provedou

Prohlídky s průvodci nezahrnují návštěvy a prohlídky interiérů.